, ,

Raad spreekt zich uit over AZC

Na diverse verzoeken vanuit de raad stelde de burgemeester Schoenmaker aan het begin van de vergadering op 4 november voor om de memo over het proces rond het besluit door het college over het AZC aan de agenda toe te voegen. De raad stemde daarmee in en zo hebben we het nu voor het eerst, sinds het besluit van het college, in de raadzaal over de komst van het AZC kunnen spreken.
Als ChristenUnie hebben we nooit gepleit voor een debat, maar vinden het prima om als raad terug te blikken en adviezen mee te geven. Het debat is er ook niet gekomen, wel een bespreking en de raad nam daar genoegen mee.
Onderstaand onze letterlijke bijdrage:
“In september werd de stad
en de raad verrast met de mededeling dat het COA het voornemen heeft om een
reguliere AZC te gaan vestigen in de voormalige PWA Kazerne.
De ChristenUnie heeft de
zorg voor de naaste en in het bijzonder de naaste in nood, hoog in het vaandel
staan. 
We zijn
daarom positief over opvang van vluchtelingen, hetzij tijdelijk, hetzij via een
reguliere AZC.

Voor een goede integratie van vluchtelingen is
maatschappelijk draagvlak van groot belang om die reden verdient kleinschalige
opvang de voorkeur.

We hebben nu echter te maken met een concreet
verzoek van het COA voor opvang van 500 asielzoekers in voormalige PWA Kazerne.

500 nieuwe buren

Vergeleken met sommige andere opvanglocaties is dat
aantal relatief beperkt, maar dat neemt niet weg dat het ingrijpend is voor de
betrokken bewoners om in één keer 500 nieuwe buren te krijgen
, zeker na alles
wat er recent rond deze locatie is gebeurd.
Ook begrijpen we dat opvang van vluchtelingen in
Gouda gevoelens van angst en zorg oproept. Het COA en het college dienen hier
zorgvuldig en begripvol mee om te gaan.
De locatie keuze is doordat het pand eigendom is
van rijksvastgoedbedrijf begrijpelijk, zeker omdat ook het bestemmingsplan
voldoet.

Vooroverleg 

We hebben daarom ook begrip voor het besluit van B&W
om mee te werken aan de opvang van 500 asielzoekers op deze locatie, al had het
college wat ons betreft beter vooroverleg met de stad en de raad kunnen
organiseren.
We willen nu graag de volgende aandachtspunten meegeven:
Beleid
We verwachten van het college een geformuleerd beleid
hoe het AZC zal moeten gaan functioneren en op welke wijze negatieve impact en
onveiligheid zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Ook moet hierin staan hoe er wordt opgetreden
wanneer er wangedrag of overlast plaatsvindt. Dit beleid kan vervolgens worden
verwerkt in een bestuursovereenkomst.
In deze bestuursovereenkomst moet wat ons betreft
komen te staan dat er maximaal 500 asielzoekers worden gehuisvest.
Communicatie
Wij adviseren het college om bij het opstellen van
het communicatieplan o.a. uit te gaan van het benoemen van een commissie met
vertegenwoordigers vanuit het AZC, de gemeente als ook de buurt. Die commissie
zal voorafgaand aan de vestiging en tijdens het verblijf de communicatie
verzorgen. Tevens moet duidelijk worden op welke wijze “ervaringen en
knelpunten uit de eerdere discussie over de PWA Kazerne” worden meegenomen
richting met name de buurt.
Religie
Het is een gegeven dat een
groot aantal asielzoekers gevlucht zijn voor religieus geweld in hun thuisland.
Het is daarom van belang te voorkomen dat het geweld of de onderdrukking hier
in Nederland en in het AZC doorgaat. Respect voor elkaars religieuze
overtuiging en kennis hiervan is daarom essenti

eel. We vragen hier speciale
aandacht voor en concrete maatregelen om spanningen zoveel mogelijk te
voorkomen!

Onderwijs
Kinderen die verblijven in het AZC hebben behoefte
aan onderwijs, niet alleen voor hun toekomst maar ook voor activering tijdens
hun verblijf in het AZC. Hiervoor zal een aanbod moeten komen wat passend is
voor deze kinderen en niet ten koste mag gaan van de Goudse kinderen. Daarbij
moet ook aandacht zijn voor Voor- en Vroegschoolse Educatie waar de
taalontwikkeling met name centraal staat. Ga vroegtijdig in overleg met de
diverse scholen en breng in kaart welke mogelijkheden er zijn.
Vrijwilligers
Steeds meer Gouwenaars geven aan dat ze beschikbaar
zijn als vrijwilliger en bijvoorbeeld maatje willen zijn voor asielzoekers.
Ondersteuning maar ook afstemming is hiervoor wezenlijk. Zorg voor goede
coördinatie en afstemming voor dit vrijwilligersbeleid. Een specifieke website
is daarbij nuttig.
Wonen

We zijn blij met de
aandacht die het college heeft voor wonen. Goede doorstroming van statushouders
vanuit het AZC naar reguliere woningen is belangrijk. We roepen het college op
zorgvuldig om te gaan met het beperkte aanbod van sociale woningen en actief
met de regio alternatieve woonlocaties te 
ontwikkelingen,
zoals bijvoorbeeld leegstaande kantoorgebouwen.

close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

223 antwoorden
 1. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Ik vond sommige opmerkingen van sommige raadsleden een beetje smakeloos.

  Wel 'al die mensen die de zee oversteken', maar er niet bij vertellen dat er christenen over boord zijn gesmeten en verdronken, daardoor.

  In het algemeen heb ik het verhaal over mensensmokkelaars gemist; dat die moeten worden aangepakt. Vrij Nederland heeft er een long-read over momenteel (ook digitaal).

  De burgemeester deed er ook een schepje bovenop door te zeggen dat 'al die mensen nu een concreet gezicht kregen'.

  De rationele inbreng van CDA vond ik persoonlijk heel prettig.

  Beantwoorden
 2. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Rationele inbreng van het CDA? Dan bent u zeker naar een andere raadsvergadering geweest. Ik kon er kop noch staart aan ontdekken aan het verhaal van Rossum. Zelfs na vragen van andere raadsleden werd niet duidelijk waar hij voor staat.

  Beantwoorden
 3. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Het is deze week woensdag dankdag voor gewas en arbeid geweest In diverse kerken in Gouda is gedankt voor het feit dat we het ondanks alles toch nog goed hebben in vergelijking met andere wereld burgers Laten we onze overvloed met hen delen en hulp bieden in de vorm van praktische hulp, je tijd beschikbaar stellen door vrijwilligers werk te gaan doen in het ACZ en gewoon hen een dak boven hun hoofd aan te bieden.
  Op deze manier kan Gouda laten zien dat er ook hele mooie dingen gebeuren in Gouda Een mooie uitdaging toch? En laten we stoppen met al dat gemopper over wie wel en wie niet de juiste woorden koos in de Goudse raad. daar helpen we een vluchteling al helemaal niet mee. met z'n allen aan de slag om te helpen

  Beantwoorden
 4. Anoniem
  Anoniem zegt:

  De gemeenteraad durft het zowaar aan om een soort van debatje te voeren. De problematiek en zorg voor de medemens leeft nu ook weer niet zo sterk, getuige de verklaring van Jan de Koning dat een meerderheid van de fractievoorzitters tot nu toe een debat geblokkeerd heeft in de achterkamer. Liever eindeloze verhalen houden over Koudasfalt dan over hoe we vluchtelingen kunnen helpen in Gouda en hoe dat beheersbaar blijft. D66'er Van Vught kreeg het al benauwd bij de gedachte dat hij laat thuis zou zijn. Wat een schoffering naar bewoners, die slapeloze nachten hebben van wat er in hun wijk gaat gebeuren.

  In Duitsland staat vrijwilligers het water aan de lippen. Uit goede bedoelingen begonnen, zien ik nu dat het onbeheersbaar wordt en de overheid hen in de kou laat staan. De Duitse politie waarschuwt dat de grenzen dicht moeten, ze kunnen het anders straks niet mee aan. Grote groepen Afghanen en ander volk, niet afkomstig uit oorlogsgebied, trekken naar het noorden. Maar genoeg softe gemeenteraadsleden in Gouda die vinden dat er nog wel een schepje bovenop kan.

  Beantwoorden
 5. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Die discussie over huisvesting slaat een beetje de plank mis. Gouda levert een bijdrage via een AZC, zo is de verwachting. Dit is al buitengewoon veel t.o.v. wat andere, veel rijkere gemeenten in Z-H (met minder problemen) doen. Dat betekent niet dat we ook een extra grote broek aan moeten doen wat betreft het leveren van "sociale" woningen. Daar moeten alle gemeenten een bijdrage leveren en zeker niet in het bijzonder Gouda. De samenstelling van woningen in Gouda is sowieso nogal op de lagere inkomens gericht, we moeten ook kapitaalkrachtigen naar onze stad trekken en vooral ook bedrijven. Dat komt niet alleen de gemeentekas ten goede, maar vooral ook de sociale structuur en voorzieningen in Gouda. En de betere scholen, zoals GroenLinks (niet zonder eigenbelang) opmerkte.

  Als het aan de PvdA in Gouda ligt, worden we een pauperdorp. Hoop niet dat de CU, die toch behoorlijk naar links helt in de gemeenteraad, dat steunt.

  Beantwoorden
 6. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Het verbaast me niet dat de CU zich zo goed thuis voelt in het steeds ondemocratischer wordende klimaat in Nederland.
  Met recht een revival van de jaren 50, die goeie ouwe tijd van vadertje staat die wel weet wat goed voor je is!

  Beantwoorden
 7. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Is het de mense al opgevallen dat de gevolgen van de beslissingen van het stadsbestuur door de verplicht ontvangende wijk moeten worden gedragen?

  Beantwoorden
 8. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Het CDA vond ik erg sterk, de CU helemaal niet.

  De zgn. "complot theorie" is in mijn ogen niet weerlegd. De ontkenning van deze burgemeester zegt me weinig… Is dit onze leider ?

  Ik ben diep teleurgesteld in de CU ! Ik had meer verwacht.

  Beantwoorden
 9. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Volgens de burgemeester is er geen complot om de mensen in Gouda Noord te laten boeten voor hun kritiek op de eerdere PWA plannen.
  Maar uit het feitenrelaas van dit college zelf komt naar voren dat het juist dit college was die er bij het COA op aandrong dat ze niet zo snel de PWA locatie terzijde moest schuiven als ongeschikt. Het signaal was duidelijk: denk er nog even over na.

  Ook heeft het college in Gouda geen enkele moeite ondernomen om andere locaties te onderzoeken of het COA hierop te wijzen.
  Noem het luiheid, noem het een lakse houding, noem het gebrek aan visie. Maar wees niet verbaasd dat bewoners vervolgens een complot zien.

  PS. Waar blijft het toegezegde plan om de verhoudingen met de wijk te herstellen?

  Beantwoorden
 10. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Het SGP had een goed standpunt: dit had de wijk op dit moment helemaal niet aangedaan mogen worden. Eerst herstel van de verziekte verhoudingen, ontstaan door een jaar wanbeleid. Hier is wel een verschil tussen christelijke partijen zichtbaar. De CU is, net als de anderen, wel "goed" voor vluchtelingen, maar maakt het belang van Gouda en Gouda Noord ondergeschikt. Het CDA had hier een meer afgewogen verhaal. En de SGP was, waar Huibert van Rossum soms nog vaag bleef, heel duidelijk.

  Maar GBG, Jan de Koning, was in het debat onovertroffen. Mensen, er valt straks iets te kiezen in 2018!

  Beantwoorden
 11. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Straks iets te kiezen in 2018…..laat me niet lachen. Kiezers beslissen pas een week vantevoren of in het stemhokje wat ze gaan stemmen.

  Beantwoorden
 12. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @16:46: de kiezers zijn niet gek. Er zijn gemeenteraadsleden/wethouders die erin slagen om vertrouwen te wekken en zij die dat niet doen. We zullen de mensen er ook aan herinneren maart 2018, wie welke positie innam. Om een voorbeeld te noemen, een partij als Gouda Positief, die toch met veel rechtse taal en "pro Gouda, pro invloed burgers" kiezers heeft getrokken, stelt haar kiezers in alle opzichten teleur. Het is een stel linkse regenten geworden die compleet lak hebben aan wat inwoners van Gouda denken. Wees ervan verzekerd dat dat niet onopgemerkt blijft.

  Beantwoorden
 13. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Theo, dank voor je bijdrage. Fijn dat je regelmatig een update geeft. Ik heb het debat gevolgd en vond het wel een tamme boel.
  We willen geen "Steenbergen" in de Goudse raadszaal, maar zo soft als sommige raadsleden het brengen, is weer het andere uiterste. Beetje sneaky ook om zonder enige vooraankondiging een toch tamelijk belangrijk debat te voeren. Maar, en daar doel ik op, de echte vragen worden bijna niet gesteld. Raadsleden leggen geen verantwoording af over hun steun voor een AZC in Gouda, ze doen alsof hen dit overkomt. Terwijl zeer duidelijk is dat het college geen "ja" zegt tegen het COA, zonder zich tevoren verzekerd te hebben van de steun van de raad.

  De omvang van het AZC wordt niet ter discussie gesteld, terwijl het COA zelf nota bene een opening biedt voor een kleinere schaal dan 500.
  Kritische randvoorwaarden blijven, zeker bij GoPo, PvdA en D66, volledig achterwege. De VVD merkt op dat ze het eigenlijk niet zag zitten maar doet verder niks (wat een zwak verhaal). Niemand merkt op dat er eigenlijk nog geen enkel plan op tafel legt, maar de projectleider wordt intussen geroemd alsof hij een wereldprestatie heeft neergezet.

  Die tamheid in de Goudse raad mag, iedereen mag juichen voor een AZC als hij dat wil, maar een groot deel van de Goudse bevolking – die twijfels, zorgen heeft en zich afvraagt waarom zo massaal in een woonwijk – zal zich door dit softe geluid niet vertegenwoordigd voelen. De Goudse raad weet dat en zal dankbaar zijn dat de publieke tribune dun bevolkt was, want de meeste mensen wisten er eenvoudig niet van dat dit debat er was (enkele mensen met goede contacten uitgezonderd).

  Beantwoorden
 14. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Goedenavond samen.

  Ook ik heb deze avond over de memo gevolgd, en moet het allemaal nog een beetje op me in laten werken. Er is een veelheid aan partijen, en het vreemde van alles vind ik dat elke vertegenwoordiger met feiten zou moeten werken, als het gaat om een haalbaarheidsonderzoek vooraf, maar dat maar weinig mensen daaraan lijken te denken. Het blijven reageren op emoties gaat zeker niet helpen om gezond verstand te laten prevaleren.

  Van de SGP had ik niet alleen de erkenning verwacht dat Gouda Noord op zijn minst een jaar rust gegund zou moeten worden; ik had ook een advies verwacht de trein te stoppen totdat er een signaal op groen zou kunnen gaan. Zeer terecht merkt één van de reageerders op dat op 1 juli 2015 en 8 juli geratificeerd dat dit College aan vertrouwensherstel met deze wijk zou werken, en SGP merkte ook terecht op dat dit te mager was.

  Veel waardering voor de 50+ partij die de burgemeester erop wees dat in het onderhavige geval met een enorme impact op de leefomgeving van mensen (Ja! niet alleen vluchtelingen zijn mensen; wíj zijn ook mensen – dank u!) het niet meer dan fatsoenlijk en volgens beginselen van goed bestuur zou getuigen de hoogste adviesraad in de stad te raadplegen. Een heel heldere opmerking, temeer daar het bekend is dat mensen achter de schermen bepaalde voorkeursposities onderling proberen uit te lobbyen.

  Dit College is natuurlijk niet op de goede manier tot stand gekomen – we hebben begrepen dat zekere partijen onderlingen afspraken niet netjes nakwamen – en dat de coalitie-onderhandelingen ook niet fris zijn verlopen. Het gaat ver om de gevolgen van dat schaakspel naar de huidige stand van zaken met de PWA te interpreteren, maar het zou zomaar kunnen dat de onderlinge kinnesinne een vertroebelde blik geeft met verregaande gevolgen voor een stad. Voor bewoners die niet verantwoordelijk zijn voor bepaalde verhoudingen.

  Een coalitie-akkoord dat nadrukkelijk meld dat burgerparticipatie hóog in het vaandel staat zegt nu opnieuw: bestuur van Gouda, u moet zich schamen om zo buiten de wijk om te werken.

  Het is altijd weer mooi om te zien hoe een eenmansfractie het geheel van een eerste gesprek over de memo weet af te ronden en de feiten goed op een rijtje weet te zetten.

  Wijsheid in de raad is een groot goed; en ik denk dat we het stadsbestuur zeker mogen oproepen zorgvuldig te handelen, en als na goed!! vooronderzoek blijkt dat het AZC-project Gouda schromelijk overvraagt; men gewoon alsnog nee moet zeggen. Dat is men aan de stad verplicht.

  Medemenselijkheid met de eigen burgerij kan tenslotte ook in het geheel geen kwaad.

  Beantwoorden
 15. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @ 5 november 19.01

  Het is natuurlijk al bizar dat raadsleden zichzelf in bescherming moeten gaan nemen tegen de democratische aanwezigheid van mensen.

  Beantwoorden
 16. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @19:58, goede bijdrage. Het is Johan Weeber die nu manipulatie m.b.t. het AZC in Gouda Noord naar het "rijk der fabelen" verhuist, maar waarom zou ik een partij vertrouwen die bij het onderhandelen over een nieuwe coalitie stiekem met andere partijen gaat praten, terwijl er bijna een collegeakkoord op tafel lag… Lekker vertrouwenwekkend. Een mes in de rug van de overgebleven partijen zoals CU, CDA, GBG… Dus waarom zou het nu gek zijn als bewoners van Gouda Noord zich te grazen genomen voelen door de huidige coalitie?

  Beantwoorden
 17. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Ik ben ook enorm verbaasd over de lauwe houding van de VVD. In Alkmaar is een daadkrachtige uiting, maximaal 300 immigranten naar onze plaats, onder deze voorwaarden (naar Belgisch model). Maar hier lijkt men te moeten laveren voor daadwerkelijke overtuigingen tussen een "portefeuillehouder" die de Burgemeester blijkt te zijn, een Wethouder die men graag wil laten zitten, en tussen wat men echt vindt, en de vervolgstappen die daar natuurlijk ook bij horen…..

  volkomen verbazingwekkend is de houding van sommige mensen in het stadsbestuur die doen voorkomen alsof het nieuwe idee geen geld kost, terwijl er al allerlei inspanningen zijn door gemeente-ambtenaren en er daarnaast een projectleider van buitenaf is aangetrokken…..

  Beantwoorden
 18. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @ anoniem 20.26 5 november 2015

  Dank voor de complimenten.

  Wethouder Jan de Laat is gisteravond ook niet ter verantwoording geroepen over zijn uitspraak op 6 november 2014 (in de Patapoef)- als er geen islamitisch centrum komt (steeds versmald voorgesteld in de retoriek van het stadhuis als een moskee) dat er dan een AZC zou komen! Is Jan de Laat nu de Wethouder van Johan Weeber?

  Er is niets ontkracht, als dat al zou kunnen met woorden van sommige raadsleden die ver van de praktijk van de bewoners van alledag af staan.

  Het is wel schrikken dat SP nadrukkelijk nu vraagt om de bouw van extra huizen, die er kennelijk ook gewoon niet zijn..

  Beantwoorden
 19. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Zouden de enorme zorgen van Gouda (Noord) nu vandaag ook aan de Commissaris van de Koning van Zuid – Holland zijn voorgelegd, die Gouda visiteerde vandaag? En zou MP Mark Rutte daarmee op de hoogte zijn gesteld vorige week zondag. Daar horen we niks over, maar dat zou de burgerij waarschijnlijk enorm goed doen.

  Beantwoorden
 20. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @ iedereen!

  overigens had de SP al plannen tijdens de zomer om de wijk in te gaan om te spreken met bewoners over hoe nu verder, en heeft GBG een platform geopend tijdens de zomer voor inbreng van bewoners, voor bewoners, om beslissingen te kunnen nemen die ook daadwerkelijk bij de burgerij passen.

  PvdD vind trouwens: terug als het veilig is. Een gezond geluid.

  Beantwoorden
 21. Anoniem
  Anoniem zegt:

  De bijdragen van het CDA en GBG waren sterk. Niet uit de losse pols een aantal noemen, maar eerst goed nadenken over wat reeel is. Gaan voor een bottom up aanpak ipv top down aanpak. Het faciliteren van grootschalige opvang vergt een doortimmerd plan op de inhoud (geen procesmemo's met stadhuistaal!). Niet voor niets stelde de SCP directeur, de heer Putters, onlangs in Trouw dat besluiten over een AZC worden genomen door mensen die niet de gevolgen dragen.
  Helaas was dit signaal voor de CU aan dovemansoren gericht. Want de gevolgen (negatief en positief!) weet je alleen als je een goede analyse maakt van de effecten van een AZC!!

  Gelukkig zijn er over twee jaar weer raadsverkiezingen en valt er ook wat te kiezen. In de tussentijd zit de burger van Gouda met geknepen billen op de bank af te wachten op het volgende dictaat van vadertje staat.

  Beantwoorden
 22. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @ 5 november 19.01

  De heer Pijlman heeft in Zutphen een AZC voorbereid. Dat betekent dat er nog geen resultaten zijn. Overigens een sympathieke man die hopelijk ook de gemeente zal bevragen op goede onderzoeken over "visie op wijkontwikkeling", huidige knelpunten in de wijk, en iemand die zich hopelijk ook kan vergewissen van effecten op talloze leerlingen van Middelbare Scholieren en de confrontatie met gevolgen van oorlog op de leefomstandigheden.

  Beantwoorden
 23. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Als bewoner van Gouda-Noord zou ik wel graag de waardedaling van mijn woning financieel gecompenseerd zien, ALS er een AZC komt:

  – bij rechtmatig overheidshandelen: nadeelcompensatie

  – bij onrechtmatig overheidshandelen: schadevergoeding

  Beantwoorden
 24. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Geachte reageerder die dankdag hield deze week,

  Ook ik geloof in God, en dank God elke dag voor mijn bestaan. Het raakt me persoonlijk dat u reacties onder de blog van Theo Krins interpreteert als mopperen over wie wat gezegd heeft in de Goudse raad. In mijn opvatting hebben woorden betekenis en bedoelingen. Ik volg dan ook de blogs van Theo trouw, evenals de reacties.

  De handen uit de mouwen steken is me niet vreemd, in het gezin waar ik opgroeide was dat niet meer dan normaal. Echter, er is iets geheel anders aan de hand.

  We kunnen in deze tijd niet meer voorbijgaan aan de vele brandhaarden die er zijn in deze wereld. En ook niet aan de bedreigingen die daarvan uitgaan. Ik ben het hartgrondig met u eens dat er moet worden omgekeken naar de vreemdeling. Maar ik wil ook iets anders aan u vragen. En wel om serieus te lezen wat de inbreng is van die en gene. Wat u als gemopper ervaart zijn namelijk de hartekreten van mensen die zich in de kou voelen staan.

  Verraden door partijen en standpunten. Die het gevoel hebben dat sommige partijen na een duidelijk 'nee' vorig jaar, nu geen 'nee' meer kunnen zeggen – en daarmee een stap van grondig vooronderzoek en overweging over consequenties lijken over te slaan. Dat beste persoon, mag niet zo gaan in onze samenleving. Ook al zijn er mensen die een theocratie willen; dan betekent het nog niet dat dat de spelregels zijn van deze samenleving.

  Ik wil op deze plek een appèl doen op allen die menen de gevoelens van mensen in Gouda (Noord) opnieuw te mogen passeren en schofferen. Wij zijn de mensen die een naschok hebben van wanbestuur vorig jaar, met politieke spelletjes over onze hoofden heen, en die hebben moeten slikken dat we voor veel vreemde zaken werden uitgemaakt, omdat we niet precies deden wat sommige machthebbers wilden.

  Tegelijk is het vervreemdend om een zeker opportunisme te bespeuren bij mensen die dat in loyaliteit en gezagsgetrouwheid eerder niet leken te doen. Daardoor ontstaat er in de wijk een gevoel van machteloosheid. Opgekropte woede. Hetgeen we altijd hebben weten te beteugelen, en dat met de trots die er is ook blijvend zullen weten te doen, vermoed ik.

  Maar misschien kunt u zich voorstellen dat als blijkt dat er zo'n 20 juli al over deze zaken is gesproken, en er pas gisteren voor het eerst iets van een bespreking in de raad plaatsvindt dat dat veel te lang geduurd heeft; en dat men zich afvraagt waarom zich alles achter de schermen afspeelt, in plaats van openlijk, in een toch 'vrije samenleving'.

  Ik zou u vriendelijk willen vragen het bredere perspectief, de complexe achtergrond van de nieuw gecreëerde situatie ook in ogenschouw te nemen, voordat u een opmerking plaatst over 'gemopper'. Vragen om duidelijkheid, vragen om eerlijkheid, vragen om de zaken te over rekenen van te voren vallen namelijk niet in die categorie.

  Al zal menigeen de opmerkingen als lastig ervaren.

  Dank!

  Beantwoorden
 25. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @ anoniem 6 november 0.12

  in die gevallen, ALS, DAN

  is een verhuisvergoeding voor huurders ook niet meer dan op de plek, zou ik zo zeggen uit de losse pols.

  Beantwoorden
 26. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Voor degenen die zie zich graag verder verdiepen in de spelregels van onze samenleving, kan ik dit boek aanbevelen:

  M.C. Burkens e.a.: Beginselen van de democratische rechtsstaat

  Beantwoorden
 27. Anoniem
  Anoniem zegt:

  het geheugen van kiezers is zeer slecht. Is algemeen bekend verschijnsel. Ook als je bovenstaande leest.

  De boodschappers van GoPo van het slechte nieuws, nl. dat zich een AZC kon vestigen als een het andere plan niet door zou gaan, krijgen nu de schuld van iets waar het CDA debet aan is.
  In 2010 is door de toenmalige CDA wethouder Kastelein het bestemmingsplan stilletjes gewijzigd, waardoor er nu van alles maatschappelijks in kan, waaronder een AZC, moskee etc. Het kan verkeren als je het CDA de afgelopen tijd hoorde…..

  Beantwoorden
 28. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @ 6 november 9.36

  In een brief van 17 januari 2014 staat dat voor de bestemming wonen er nog een aanpassing nodig is. Dus aan u de vraag, wat gebeurt er als er permanent 10 jaar mensen zouden komen wonen in de Prins Willem Alexander – kazerne.

  Het is natuurlijk grappig om dit soort suggesties te doen; maar het zou te wensen zijn dat de Wethouder van Gouda Positief _ die volgens velen op baantjesjacht was omdat zijn bedrijven slecht gingen; en zie hier de stadsfinanciën 272 miljoen euro schuld – zich fatsoenlijk zou hebben gedragen en geen schijndeskundigen had opgevoerd in het vorige dossier en zich ook niet zo dik had gedragen met een particuliere initiatiefnemer.

  Of was het voor niets dat de heer Boukayouh wethouder de Laat een vriend noemde?

  Beantwoorden
 29. Anoniem
  Anoniem zegt:

  beste @ 6 november 00.51

  het gaat nog veel verder………

  Er zijn raadsleden die het mini-debatje – met wat stakeholders waar het debat over zou moeten gaan – van woensdagavond opzettelijk wilden frustreren.

  Over democratie gesproken!

  Beantwoorden
 30. Anoniem
  Anoniem zegt:

  De CU maakt bij haar 'reclame' voor de mogelijke komst van een AZC gebruik van plaatjes die de emoties raken. En in haar toespraak werd gesteld dat (religieus geweld) in het AZC (als het zou komen) moet worden voorkomen.

  Vraag aan de CU: hoe ziet u dat voor u? Het is bekend dat er zwaar bezuinigd is op politie, en dat er alleen nog in urgente gevallen politie komt. Hoe ziet u dat voor zich om dat te voorkomen?

  Een waarschuwing uit Zweden. (Hoe heeft het daar zover kunnen komen)

  http://nl.gatestoneinstitute.org/6826/zweden-racisme-slachtoffers#.VjxrV1GC37k.facebook

  Beantwoorden
 31. Anoniem
  Anoniem zegt:

  En daar gaan we weer met de ongefundeerde verdachtmakingen…
  Hou toch es op mensen, ga es wat nuttigs of wat leuks doen.

  groetjes,

  Ellen

  Beantwoorden
 32. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Ha die Ellen.

  Fijn dat je voor een ander beoordeeld wat nuttig is.

  Maar word jij geconfronteerd met verregaande plannen voor je eigen wijk, met gekonkel van het stadsbestuur achter je rug om? Nee?

  Oké, helder.

  Beantwoorden
 33. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Is het iemand van de raad of iemand van de burgerij al duidelijk wat het betekend

  "een passende bijdrage te bieden aan de opvang van vluchtelingen".

  Wat is passend, en wat is opvang?

  Dit betekent dat wijkbewoners asielzoekers in toenemende mate zien als buurgenoten, en zoveel mogelijk Gouwenaren zich bij het AZC betrokken voelen.

  Dat is het ideaal, lees de opvatting van de portefeuillehouder burgemeester Milo Schoenmaker.

  Was het nu niet netjes geweest als er eerst met de stad was overlegd; over een project van 10 jaar?

  Beantwoorden
 34. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @Anoniem 10:55

  Dus als je "geconfronteerd wordt met verregaande plannen voor je eigen wijk en gekonkel…" mag je overgaan tot ongefundeerde verdachtmakingen ?

  Vreemde dubbele moraal houd je erop na….
  groetjes

  Ellen

  Beantwoorden
 35. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @ Ellen,

  Uw redenering klopt niet.

  Ik vroeg u of u ook te maken heeft met verregaande gevolgen voor uw eigen wijk. En refereerde aan de suggestie dat u voor een ander wilt bepalen wat nuttig is.

  Wat is daarop uw antwoord?

  En wat is precies ongefundeerd volgens u?

  Kunt u wat exacter zijn?

  Groetjes.

  Beantwoorden
 36. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @ anoniem 12.43 6/11

  Het enge van alles is, dat woensdagavond bleek dat het níet goed geregeld is in Gouda, en dat men toch gewoon doorgaat. Men heeft (in het algemeen, de goeden niet te na gesproken) no clue over impact op lange termijn. No Clue. Dat alleen maakt de burger al bang. Dat er geen heldere ijkpunten zijn, en gefundeerde opvattingen; opvattingen die met heldere uitgangspunten en omschrijvingen naar voren wordt gebracht.

  Beantwoorden
 37. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Het gebeurd niet gauw, maar ik kan me vinden in een toespraak van Marianne Thieme!

  "Voorzitter, mensen in volkswijken hebben dagelijks te maken met de gevolgen van ongeleide immigratiepolitiek uit de jaren 70 en 80. Het is te makkelijk om de boosheid over de ghettovorming in arme wijken toe te schrijven aan intolerantie van de autochtone bewoners in die wijken. Die bewoners voelen zich in de kou gezet door de politiek en hebben daardoor vaak weinig vertrouwen in de wijze waarop de politiek onvrijwillige migratiestromen in goede banen kan leiden. Met die zorgen zullen we serieus rekening moeten houden, voorzitter. Vluchtelingen vangen we nu eenmaal niet op in Benoordenhout.

  We zullen onze morele plicht moeten vervullen om mensen in nood hulp te bieden. Maar we zullen de problemen die daarmee gepaard gaan, eerlijk moeten verdelen. In Nederland en in Europa. Tegelijkertijd zullen we de oorzaken van de vluchtelingenstroom moeten wegnemen. Ik vraag de Minister President hoe het staat met de uitvoering van mijn motie om de diepere oorzaken van de vluchtelingencrisis -zoals klimaatverandering, onze wapenhandel en handelspolitiek- in kaart te brengen."

  https://www.partijvoordedieren.nl/bijdragen/thieme-debat-europese-top-valletta-en-vluchtelingen

  Beantwoorden
 38. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Ik vind het wel positief van de CU dat het over diverse aspecten in deze toespraak wél duidelijkheid vraagt. Als het bestuur niet duidelijk wordt is dat mogelijk een escape voor de buurt!

  Beantwoorden
 39. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @Anoniem, 06/11 13.10 uur.

  .. als het hier niet goed wordt geregeld, dan moet de gemeenteraad, het machtigste orgaan in het gemeentebestuur, de zaak af fluiten !

  Beantwoorden
 40. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Onveiligheid moet zoveel mogelijk worden voorkomen! Dussssssssssssss. Het betekent dat Gouda een onveilig project naar Gouda haalt. Ongeloveloos!! Dat je zo met je eigen burgerij omgaat.

  Beantwoorden
 41. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Er wordt gezegd dat kleinschalige opvang (logisch eigenlijk) een stuk beter is, de laatste dagen ook door het COA. Is er iemand die die nieuwsberichten onder deze blog kan plaatsen? De motie van Groen Links, breed gedragen in de Tweede Kamer (aangenomen namelijk) was natuurlijk ook heel duidelijk, maar goed. Als het COA het zelf zegt.

  Beantwoorden
 42. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Dus als de gemeente constateert dat 500 mensen opnemen te veel is, dan moet het dus nee zeggen tegen het COA. Men moet uitgaan van de eigen mogelijkheden; en als dat niet compatibel is; dan houd het op. Aan de gemeente de schone taak eerlijk in kaart te brengen wat haalbaar is voor de gemeente.

  Beantwoorden
 43. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Ik ben nog steeds benieuwd wie er in het AZC Gouda komen.
  Wie goed de media volgt, weet dat een groot deel van de enorme vluchtelingenstroom bestaat uit gezonde jongemannen, die voor zover van toepassing hun gezin achter hebben gelaten in het land van vertrek. (Dat doe je toch niet als je op de vlucht moet?)
  Straks dus 500 jonge mannen die niks te doen hebben op de PWA locatie? Gaat een mooie boel worden. Slaap lekker in het Huis van de Stad. Nog even dromen over de 272 miljoen schuldpositie van Gouda….?

  Er zit gewoon een enorme organisatie van mensensmokkel achter deze stroom vluchtelingen, die vooral op zoek zijn naar economisch welvaren (zou ik ook doen). Als het ze om de veiligheid te doen is: die is er ook in Turkije.

  Ik heb meer met wat de president van Tsjechië zegt dan zalvende woorden in de Goudse gemeenteraad:
  http://www.telegraaf.nl/buitenland/24708188/___Vluchtelingen_zijn_georganiseerde_invasie___.html

  Beantwoorden
 44. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Gouda heeft grote problemen met:
  1. De veiligheid. Qua woninginbraken scoren we bovenaan de lijstjes, en het wil maar niet lukken dat omlaag te brengen. Ook de bodem zakt verder.
  2. De financiën. Een enorme schuld van 272 miljoen, opgebouwd door groot zwembad, stadhuis en bioscoop te bouwen o.a. Veel bijstandsgerechtigden bij wie het maar niet lukt ze aan te zetten tot werken (of er wordt stiekem wel gewerkt naast de uitkering).
  3. De Nederlandse waarden en normen niet respecterende Marokkaanse medelanders, hoge criminaliteit en werkloosheid onder deze groep.
  Niet echt de ideale omstandigheden om ook nog een massaal AZC voor de eeuwigheid binnen je gemeentegrenzen te hebben.

  Beantwoorden
 45. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Het woord invasie is gevallen en dat is precies hoe velen de situatie ervaren. Kennelijk hebben we te maken met een niets-ontziende burgemeester die een rigide beleid voert. Want zoveel is duidelijk in de memo, de burgemeester had bijkans al beslist, heeft de Wethouders nog even gepolst, de raad buiten spel gezet. En daar zijn wij dan de dupe van? Dat gaat toch veuls te ver!

  Beantwoorden
 46. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Gisteravond hebben vluchtelingen in Goor geweigerd er te slapen in eerste instantie, zie Telegraaf. Totdat de "vluchtelingen" de regie over Nederland en Europa helemaal hebben overgenomen. Ze zijn hard op weg, en leiders die onze vertegenwoordigers niet zijn helpen hen een handje.

  Beantwoorden
 47. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @ 7 november 8.59

  Dat is precies waar al voor gewaarschuwd is, en men weigert pas op de plaats te maken. Het is te ziek voor woorden dat men deze misdadigers vrij laat rondlopen in onze samenleving, en ook dat onze stad ons aan mogelijke terreur bloot stelt.

  Ze weten er namelijk van en in onze stad zitten al salafistische broeinesten. Ik mag hopen dat er nog mensen zijn met een geweten in het stadsbestuur.

  Tijd voor een manifestatie om Klaas Dijkhoff en zijn handlangers in den lande te stoppen.

  Beantwoorden
 48. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @ 6 november 23.55

  In deze tijd zijn Joden cristenen Yezidisch en gematigde moslims de slachtoffers van terreur. Bij invasie gaat het over oorlogstaal. Christenen zijn er niet op uit anderen uit te moorden. Er is een andere religie die op onderdelen een ware doodscultus propageert. Al ontkennen Nederlandse rechters dat maar liever momenteel in het grote jihadi-proces.

  U heeft wellicht niks op met christenen, en dat is uw goed recht; maar kerstening met het zwaard, die tijd ligt ver achter ons.

  Beantwoorden
 49. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Aan: Anoniem 07/11 9.50 uur

  Excuses voor mijn (verkeerd overgekomen) boodschap. Ik besef nu dat mijn formulering niet goed was. Goed dat u me er op wijst !!

  Ik heb niks tegen Christenen. Integendeel, ik ben zelf Christen. Nogmaals, het spijt dat het verkeerd is overgekomen wat ik schreef !

  Beantwoorden
  • Anoniem
   Anoniem zegt:

   @ anoniem 7/11 9.50 uur

   Geen probleem. Persoonlijk denk ik ook dat het vreemd is dat de overheid doet voorkomen alsof het "neutraal" is, of om het even wie men binnenhaald..

   Het is een seculier stelsel, waarbij het rechtssysteem toch wel uitgaat van de 10 geboden als basis. Ik vind net als België en VVD Alkmaar dat iedereen die in dit land wil wonen de Nederlandse Rechtstaat moet erkennen. Iedereen die Sharia of een kalifaat propageert heeft hier mijns inziens niets te zoeken.

   In een islamitisch land zullen de mensen zich waarschijnlijk ook veel meer op hun gemak voelen.

   Beantwoorden
 50. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Sybrand Buma (CDA):

  "Ja, we willen vluchtelingen opnemen, maar ja we zijn ook heel onzeker over het behoud van de gemeenschappelijke waarden in onze samenleving. Beide zorgen zijn eerlijk".

  Dit spreekt me als bewoner van Gouda-Noord zeer aan…

  Beantwoorden
 51. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @ 7 november 21.12

  Het zou al heel wat schelen als de Goudse Raad niet alleen begrip had voor de zorgen maar er ook passende consequenties aan zou verbinden. En het College en masse zou aanspreken op gedane beloften van vertrouwensherstel. Dat zou de Goudse Raad geloofwaardig maken. Maar nu is het vertrouwen in het stadsbestuur verloren en begint het met een aantal raadsleden ook nog eens op gespannen voet te staan. Terwijl de wijk de stad oprecht zou kunnen vinden in het geval er naar verdeling van de asielzoekers zou worden gekeken over de hele stad #draagvlak en andere locaties ook zouden worden onderzocht. Een normaal uitgangspunt als men kijkt naar investeringen op lange termijn.

  Beantwoorden
 52. Anoniem
  Anoniem zegt:

  "Raad spreekt zich uit over AZC" is nogal overdreven uitgedrukt. Echte uitspraken over de wenselijkheid en houdbaarheid van een AZC op deze plek heb ik niet gehoord. Het is toch bijzonder dat onze volksvertegenwoordigers in Gouda, enkele fracties uitgezonderd, totaal voorbij gaan aan het feit dat fatsoenlijke beleidsvoorbereiding en participatie van burgers VOORAFGAAND aan een besluit ontbroken heeft. Het gebrek hieraan wordt ook niet gecompenseerd, want burgers hebben niks te vertellen maar worden slechts "meegenomen" en een weging van geschikte locaties d.m.v. gedegen onderzoek blijft achterwege. Ook is er nog steeds geen duidelijk plan, inhoudende wat er op de PWA locatie gaat komen. Vreemd dat het college zijn medewerking verleent aan iets wat ze nog niet kent, en de raad dat klakkeloos overneemt.

  Het nieuwswaardige aan deze sessie van de raad is dat de raad zichzelf geen positie toe-eigent, maar toekijkt hoe het college dezelfde fouten maakt als in het vorige PWA dossier. Fnuikend is ook de VVD, die eigenlijk tegen is, maar het er maar bij laat zitten.

  Beantwoorden
 53. Anoniem
  Anoniem zegt:

  "De Vereniging Nederlandse Gemeenten denkt dat Nederlanders op een wachtlijst mogelijk ook van de vluchtelingencrisis kunnen profiteren. „Een gemeente die honderden vluchtelingen moet huisvesten, kan ook doorpakken en extra huizen uit de grond stampen of meer kantoorpanden ombouwen tot woonruimte.”

  Dus de elite zit er warmpjes bij, en besluit nu misschien wat meer huizen te bouwen. Ik heb een idee. Wacht op Westergouwe. In plaats van 500 mensen te 'huis'vesten in zo'n aftands out-dated- gebouw; de projectontwikkelaar die genoeg geld te makken had, had er een mooie daktuin op gemaakt, onze ZMLK-ers, gehandicapten en senioren gehuisvest. Maar neen. De burgemeester wil het.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/24706365/__Vluchteling_krijgt_nog_steeds_voorrang_huis__.html?

  Beantwoorden
 54. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @ 8 november 2015, 20.35 uur.

  Ik ben het met u eens; taalkundig is "de raad spreekt zich uit" onjuist. De Goudse raad maakt zich ongeloofwaardig en is compleet vergeten dat er een dualistisch stelsel bestaat in Nederland. Het lijkt erop dat voor VVD plucheplakken met de wethouder belangrijker is dan principieel zeggen waar het op staat. Dat valt nogal vies tegen.

  Beantwoorden
 55. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Burgemeester Jozias van Aartsen heeft ook de woede van de buurt op de hals gehaald.. En guess what. Eerst dirigeert hij "noodopvang" op een plaats, en per 1 januari wordt het permanent. Zie daar nog maar eens tussen te komen..

  Zit Den Haag nu ook in onze veiligheidsregio? Begreep dat de burgemeester alleen buiten Gouda overleg had gevoerd min of meer, alvorens de beslissing viel.

  Nu één ding scheelt. Het Goudse voetvolk buigt als knipmessen ..

  Beantwoorden
 56. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Het moet tamelijk frustrerend aanvoelen daar voor jullie Gouwenaren.

  Als ik het goed lees een raad die het grotendeels laat afweten.

  En een zwaard van Damocles dat boven jullie hoofd hangt…

  Sterkte.

  Beantwoorden
 57. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Artikel 14 Gemeentewet: afleggen eed / verklaring en belofte bij beëdiging
  raadslid

  BM leest voor i.g.v. verklaring en belofte raadslid:

  ‘Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
  Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
  Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen’.

  Raadslid: (vaak zegt de bm deze zin dan nog voor en zegt de ander de zin na):
  ‘Dat verklaar en beloof ik!’

  BM leest voor i.g.v. eed raadslid:
  ‘Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
  Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
  Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen’.

  Raadslid: (vaak zegt de bm deze zin dan nog voor en zegt de ander de zin na):
  ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!’

  Beantwoorden
 58. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @ anoniem 6 november 21.09

  Straks zegt Nederland "Wir haben es nicht gewüsst" let maar op.

  De BGM zegt nu al dat er geen politie genoeg is (nou – dat hebben we zelf ook wel in de gaten hoor)…..

  Beantwoorden
 59. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Zouden ze uit Gouda komen?

  "Net als in het vorige Dreigingsbeeld stelt de NCTb dat Nederlanders promotie hebben gemaakt in de gelederen van jihadistische strijders in Syrië en Irak." artikel NRC.

  Beantwoorden
 60. Anoniem
  Anoniem zegt:

  "Sinds kort weten we dat in Nederland minstens enkele tientallen asielzoekende jihadstrijders en Assad-beulen uit Syrië rondlopen. Veelvoudige moordenaars met hectoliters bloed aan hun handen. Deze psychopaten worden niet door de politie opgespoord en niet gerechtelijk vervolgd. Ze blijven vrij zolang hun asielprocedure gaande is en ook daarna. De reden: het Vluchtelingenverdrag verbiedt het deze mensen naar hun land van herkomst terug te sturen. Omdat het daar onveilig is.

  Verdragsverplichtingen worden hiermee boven de bescherming van de persoonlijke veiligheid van de bevolking en boven de handhaving van de openbare orde gesteld. Het nationale strafrecht wordt de facto niet van toepassing verklaard."

  http://opiniez.com/2015/11/08/politiekcorrecte-overheid-beschermt-burgers-niet-meer/

  Beantwoorden
 61. Anoniem
  Anoniem zegt:

  50 plus en GBG zijn duidelijk: in een woonwijk/wijk met scholen past niet een dermate grote asielopvang.
  Bovendien: hoe gaat de gemeente Gouda, die kampt met grote financiële problemen, het oplossen als straks de bijdrage die van het rijk ontvangen wordt tekort blijkt te schieten? Ik veel andere gemeenten is dat nu al het geval.

  Beantwoorden
 62. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Het COA betaald pas aan het eind van het jaar terug; áls het geld heeft; anders houd het op. Het is ook een mantra "dat het COA alles betaald". Het COA doet dat niet. Of stuurt Gouda de rekening van meneer Lars Pijlman naar het COA, van de ambtenaren die regelen, naar het COA, van de inspanningen die scholen zich moeten getroosten; naar het COA? In het megadossier vorig jaar is er al enorm veel belastinggeld verspild; en na de zomer gaat men er gewoon mee door. Maar waar blijven de garantiebanen beste wethouder Tetteroo? Hoe zit het met dat geld. Naast de prestigeprojecten die Gouda steeds meer telt (om iets te verbloemen?)

  Ook is het zo dat er anderhalf of twee maanden geleden al duidelijk was dat kinderen die met de immigranten meekomen moeilijk geplaatst kunnen worden vanwege de taalbarriere en het tekort aan voldoende leerkrachten.

  Wat GBG en 50+ zeggen is het minste dat je mag verwachten.

  Beantwoorden
 63. Anoniem
  Anoniem zegt:

  VOORAL : MAAR NU BLIJKT. DAT IS VALS.

  Maar: beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

  OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP …

  STOP UW PLANNEN AZC GOUDA.

  NCTV: asielzoeker toch risico voor veiligheid in Nederland

  De komst van asielzoekers vormt wel degelijk een risico voor de veiligheid in Nederland. Jihadisten kunnen zich ongezien met de vluchtelingenstroom naar Europa laten voeren. Bovendien kan frustratie over het lange, onzekere verblijf in een sober opvangcentrum ertoe leiden dat asielzoekers radicaliseren, vreest de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

  Door: Maartje Bakker 9 november 2015, 21:41

  Tot nu toe weerspraken de NCTV en de inlichtingendienst AIVD de berichten dat jihadistische strijders asielzoekers als dekmantel gebruiken. Een minister uit Libanon, de paus en de Russische president waarschuwden dit najaar dat terroristen zich schuilhielden onder de asielzoekers. In Nederland werpt de PVV die gedachte veelvuldig op.

  Nu blijkt dat er toch reden tot zorg is. Hoewel er niet één geval bekend is van een jihadist die met de asielstroom naar Europa is gestuurd, valt het niet uit te sluiten dat mensen met kwade bedoelingen zich mengen onder migranten en zo 'onopgemerkt en illegaal' Nederland binnenkomen, meldt de NCTV. 'Er kunnen vraagtekens worden geplaatst bij de mogelijkheden van immigratie- en veiligheidsdiensten om goed zicht te krijgen op de vluchtelingenstroom. Door de grote toestroom is het niet mogelijk alle personen nauwkeurig te identificeren en te screenen.'

  Daar komt bij dat er een risico is dat asielzoekers door jihadisten worden geronseld in de opvangcentra. Minister Ard van der Steur (Veiligheid & Justitie) schrijft daarom aan de Tweede Kamer dat wordt getracht 'gevoelens van frustratie' bij asielzoekers te voorkomen. 'Frustraties kunnen immers de vatbaarheid voor radicalisering en rekrutering vergroten', meent Van der Steur. Hij hoopt dat hij de deceptie voor is met de brief die onlangs werd uitgedeeld aan asielzoekers. Daarin staat dat de opvang sober is en dat de procedure lang duurt.

  Het gevaar van radicalisering is niet denkbeeldig: salafistische organisaties bieden humanitaire hulp in asielzoekerscentra, weet Van der Steur. Hij denkt dat asielzoekers kunnen worden beïnvloed door die fundamentalistische stroming binnen de islam.

  Van degenen die terugkeren van de oorlog in Syrië gaat een minder grote dreiging uit dan de NCTV eerder dacht. De terugkeerders zijn meestal teleurgesteld door hun ervaringen daar en zijn niet van plan hier geweld te gebruiken. Er is voor de spijtoptanten een programma beschikbaar, 'Exits', om hen te laten reïntegreren in de samenleving. Ook personen die nog niet op weg zijn gegaan naar het kalifaat kunnen hieraan deelnemen.

  In totaal hebben nu circa 220 personen uit Nederland een jihadreis naar Syrië of Irak ondernomen. Van hen kwamen er 40 terug en sneuvelden er 42. De rest is nog daar en weet steeds vaker promotie te maken, meldt de terrorismedienst. Een enkeling heeft zich aangesloten bij groepen die proberen een aanslag te plegen in het Westen. De vrouwen nemen niet actief deel aan de strijd, maar richten zich eerder op online rekrutering van nieuw bloed.

  VOLKSKRANT

  Beantwoorden
 64. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @ anoniem 10 november 0.27

  Dus eigenlijk zeggen de verantwoordelijken dat er met de asielzoekers allerlei risicofactoren meekomen?

  Geven ze het toe?

  Dat mag in de krant!

  Oh nee, daar staat het in.

  Ik ondersteun uw oproep!!!!

  Beantwoorden
 65. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Goedemorgen! 320 miljoen euro schuld, zo'n 4500 per inwoner van Gouda… De gemeente staat er financieel zeer slecht voor.
  Een beschamende vertoning hoe bij de begrotingsbehandeling ook blijkt dat de meeste raadsleden ook totaal geen kaas hebben gegeten van financien, en pleiten om er nog maar een schepje bovenop te doen (armoedebestrijding, GroenLinks) of nog wat extra risico's aan te gaan (Koudasfalt, diverse partijen). Wat een aanfluiting. De risico's van een AZC mogen hierbij niet buiten beschouwing blijven. Diverse gemeenten hebben al aangegeven dat de rijksbijdrage tekort schiet, en de gemeente kan voor allerlei extra kosten komen te staan (sociale woningbouw, veiligheid, ambtelijke kosten etc.) waarvan niet op voorhand duidelijk is dat het COA die vergoedt.

  Beantwoorden
 66. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Wat gaat er gebeuren met de atoombunker ? Wie neemt de verantwoordelijkheid over de bestemming van de bunker ? De COA of de gemeente Gouda ?

  Beantwoorden
 67. Anoniem
  Anoniem zegt:

  O ja, haha, die atoombunker die er helemaal niet bleek te zijn……laten we daar nog weer es over beginnen. En weer even vergeten dat het om rijkseigendom en rijksbeleid gaat. Waarom gaan jullie met zn allen niet naar Den Haag, op de barricaden net als jullie wethouder De Laat?

  Beantwoorden
 68. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @ 17.29 anoniem 2015 lijkt me dan weer zo'n opmerking van een rancuneus raadslid 😛

  Als het COA bunker afbreken teveel geld vindt doet men misschien wat anders (uiteraard achter de rug van bewoners Gouda (Noord) om.

  Er was een scriptie over financieel beleid in Gouda…. en dat de raad er eigenlijk nauwelijks sjoege van heeft.. Heel erg beschamend.

  Beantwoorden
 69. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Schandalig, dat onze bestuurders het cda voorop, de schulden zo hebben laten oplopen. Zwembad, huis van de stad, etc. En dan nu beetje hypocriet zitten zeuren dat er iets aan de ozb moet gebeuren, woahahahahah.

  Beantwoorden
 70. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Geachte heer Krins,

  Dit is hét moment voor u om te laten zien wat u in uw mars heeft.

  En als u echt naar uw hart luistert en naar de bevolking, is het pluche voor u weggelegd.

  Ervoor gaan en het beste belang voor iedereen behartigen. Dat heeft u in u. Dat weten de lezers van deze blog ook.

  Beantwoorden
  • Anoniem
   Anoniem zegt:

   Bedoeld u dat het huidige College naar huis moet vanwege het wantrouwen in de overheid dat het creëert vanaf het moment van aantreden? Dat lijkt me een uitstekend idee.. Want ook hier lijkt de VVD – de BGM incluis – het schoothondje van de PvdA geworden.

   En om mevrouw Suijker nu te verwijten dat zij met haar "asieldebatje' iets zinnigs heeft gezegd; nee.. Maar het lijkt haar gewoonte voorzitters aanwijzingen te negeren. Bah.

   Beantwoorden
 71. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Vanavond gaat het debat & de algemene beschouwingen verder. Ronald Verkuijl zei vorige week dat Gouda al problemen genoeg heeft; en dat de VVD tegen het AZC is. Laat de VVD dat dan ook helder in beleid om zetten, en niet de burgemeester naar de mond praten.

  Beantwoorden
 72. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Beste Theo,

  Als je je als waakhond van Gouda opstelt, wat je blog suggereert; dan heb ik wat vragen aan je.

  Wat vind je ervan dat met de golf van immigranten 10 % misdadigers meekomt. En dat dat zomaar ook het geval kan zijn in Gouda. Wat vind je ervan Gouda (Noord) aan dergelijke aantallen bloot te stellen.

  Wat vind je ervan dat de IND aangeeft de screening niet goed te kunnen doen; en vind je werkelijk dat Gouda akkoord moet gaan met schimmige informatie en niet goed afgeleverd werk rondom mensen? Je kan tegenwerpen: dat is niet iedereen. Née, maar 10 % is wat veel bovenop de bestaande criminaliteit wat we hebben in Gouda.

  Wat vind je ervan dat de kans op aanslagen exponentieel toeneemt met de migrantenstroom. (en voor het rancuneuze raadslid: met een atoombunker onder handbereik, da's makkelijk voorbereiden)..

  En zo zijn er nog talloze vragen. Maar die vragen worden ook gesteld aan je fractiegenoten, aan de andere raadsleden, aan het stadsbestuur. Onderhandelen achter de schermen en een 'inspraakmogelijkheid' suggereren. Doet het je ergens aan denken?

  Ik wens iedereen heel veel moed toe. En daadkracht; dat vooral!

  Beantwoorden
 73. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @ Anoniem 8.15 12 november.

  Ik ben u zeer erkentelijk voor het plaatsen van deze tekst van Afshin Ellian.

  "Screening

  Maar volgens Dick Schoof worden asielzoekers in de gaten gehouden door medewerkers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Dat is een lachwekkende bewering."

  Meewerken aan het COA in je eigen stad betekent medeverantwoordelijkheid, en medeplichtigheid als er ongelukken gebeuren. Ik kan het niet anders zien. Maar dan is het leed al geschiedt.

  Beantwoorden
 74. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Beste anoniem 12.03 uur..

  De definitie van vluchteling is een andere dan de definitie van immigrant.

  Hoewel het probleem complex is, is de realiteit puur en eenvoudig.

  Het is alleen de vraag hoeveel realiteitszin de leiders van Nederland aan de dag leggen; en hoeveel men houdt van de eigen burgerij.

  Beantwoorden
 75. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Het is een goed idee advertenties te plaatsen in de landen van herkomst van deze mensen, om hen te laten weten dat het hier niet het Paradijs is. En ik zou willen dat Nederland eerlijk was en liet weten dat we niet kunnen bieden wat de mensen willen.

  Beantwoorden
 76. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Mijne heren,

  Even een punt van orde.
  De sfeer is niet meer zoals men dat zou wensen op een blog.
  Er kunnen zomaar minderjarigen op de blog zitten.

  Het is bewonderenswaardig dat dhr. Krins het toelaat dat er dialoog ontstaat, maar er zijn grenzen.
  Het lijkt mij goed om in dialoog te treden met politici en een respecterende visie ten aanzien van allerlei mensen met hun eigen mening te hebben.

  Let wel, de inwoners van Gouda en Gouda Noord worden opgehitst door allerlei berichtgevingen die wellicht niet altijd reflecteren wat het zou moeten. Ik begrijp de angst en wanhoop. Er is veel aan te merken op de (lokale) politiek. Iedereen probeert er het beste van te maken, zo ook dhr. Krins.

  Inhoudelijk gezien is het onverstandig om ineens een wijk over te belasten met een ondoordacht plan. Een kind kan de was doen en inzien dat het mis gaat.

  Het riekt ernaar dat het afkomstig is van een lokale partij als een soort repercussie.

  Ik hoop in elk geval dat dat niet het geval is en dat er op een voortreffelijke wijze bestuurd zal worden en rekening gehouden zal worden met de belangen van de buurtbewoners alsook met de belangen van politici op lokaal en nationaal niveau.

  Daarbij wil ik graag een punt maken dat de buurt geen extreme gedachten heeft en vooral bestaat uit bezorgde burgers die het liefst begrepen willen worden. Dat lijkt me niet teveel gevraagd.

  Beantwoorden
 77. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @ 16.22 anoniem

  De reacties zouden misschien minder fel zijn geweest onder de blog van Theo Krins, als de CU zich niet rücktsichlos van de mensen in Gouda Noord had afgekeerd door meteen een niet-doordacht plan van College van B&W te accepteren.

  Dat gezegd hebbende, ik ben het met u eens:

  "Inhoudelijk gezien is het onverstandig om ineens een wijk over te belasten met een ondoordacht plan. Een kind kan de was doen en inzien dat het mis gaat."

  Beantwoorden
 78. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @ 16.46 Anoniem,

  Het is waar dat kiezers en CU-aanhangers voelen zich in Gouda Noord en andere delen van Gouda in de kou gezet en zijn zeer teleurgesteld. Het is niet zo dat de buurt tegen dhr Krins is, hij heeft een goed punt dat de asielzoekers opgevangen mogen worden. Daar is Gouda Noord ook niet op tegen. De spreiding en locatie is niet goed onderzocht. Juist op dat punt laat dhr Krins zich beetnemen door Weeber en consorten en verliest hij zijn achterban.

  Beantwoorden
 79. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @ 17.18 anoniem

  Exact – op die manier voelen de mensen zich in de kou staan. In Gouda Noord zijn we niet tegen de vluchteling en het bieden van noodhulp. Natuurlijk niet!

  De spreiding en de locatie zijn helemaal niet onderzocht. De BGM kiest de PWA – kazerne. College volgt. Merendeel raad volgt.

  Waar blijven de uitgangspunten van goed bestuur en goed beleid?

  Beantwoorden
 80. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Het is toch niet zo ingewikkeld. Waarom moet het zo groot, middenin een woonwijk? Het enige wat we horen is "ja maar het COA wil niet kleiner". Sinds wanneer regeert het COA deze stad? Dan gaan ze maar naar Waddinxveen ofzo, als het hier niet ruim genoeg is.
  Gouda staat in de top 5 van dichtstbevolkte steden van NL!

  Onze volksvertegenwoordigers, enkele goeien uitgezonderd, doen (figuurlijk) gewoon alsof ze niet thuis zijn. "Sorry je moet niet bij ons zijn maar bij het COA!". En intussen stiekem aan BenW laten weten: ja hoor, we steunen jullie wel met dit plan. We gaan niet te kritisch zijn.

  In Den Haag blijkt het COA zich niet te houden aan de toezegging dat het AZC van gemengde samenstelling zou zijn, dus ook gezinnen. Nee, laat de projectleider in Gouda maar een mooi papier opstellen, het Rijk trekt zich er mooi geen moer van aan!

  Beantwoorden
 81. Anoniem
  Anoniem zegt:

  In Zweden staat intussen het water zeer hoog aan de lippen. Enorm veel kerken in brand gestoken. NEEN NIET DOOR DE GASTVRIJE ZWEDEN ZELF. En dit was Den Haag vandaag..

  Het COA zegt zelf dat het afhankelijk is van de "aanvoer" (*asielindustrie Job Cohen in Vrij Nederland) en geen afspraken kan maken over wie er komen.

  http://www.omroepwest.nl/nieuws/2986023/LIVEBLOG-Onrustige-dag-vol-protest-bij-vluchtelingenopvang-voormalig-ministerie-SZW

  Laat dit stadsbestuur maar bewijzen dat het goed is voor deze stad; vooralsnog negeert het de eigen bewoners. Ook bij de bioscoop trouwens. Omwonenden werden ook voor een voldongen feit gesteld. Maar we zitten hier niet in een film geachte Wethouders. We roepen op tot realiteitszin.

  Beantwoorden
 82. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Wat is eigenlijk de reden dat Syrische mannen moeten worden opgevangen hier?

  Horen die niet hun vrouwen en kinderen te verdedigen in hun land van herkomst?

  Of moeten zij de watjescultuur van Nederland ook aangemeten krijgen?

  Houdt wel in de gaten dat de mensen die met hippe kapsels (als in het filmpje uit Den Haag) gewoon tot de middenklasse behoren en in staat waren een ruimte te huren in Turkije. Zulke types zijn verwende mensen die met een grote mond het westen willen dwingen. En kennelijk werkt de VVD daar aan mee.

  Beantwoorden
 83. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Aan: Anoniem 12/11 16.22 uur.

  N.a.v. uw schrijven het volgende. Ook ik vind de kritiek soms erg hard, en de toon van de blog niet altijd goed meer.

  Ik heb verschillende keren een reactie geplaatst en heb besloten daar mee te stoppen vanwege de sfeer op de blog.

  P.S. Inhoudelijk gezien, deel ik de kritiek op deze blog grotendeels.

  Bewoner Gouda Noord

  Beantwoorden
 84. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Vervolg op 13/11 12.22 uur.

  Ik bedoel, even voor de duidelijkheid:

  De kritiek op het gemeentebestuur, die op deze blog staat. Dat is waar ik het grotendeels mee eens ben.

  Slot.

  Beantwoorden
 85. Theo Krins
  Theo Krins zegt:

  Vriendelijk verzoek aan iedereen om de toon fatsoenlijk en respectvol te laten zijn!

  Als dit niet gaat gebeuren zal ik genoodzaakt zijn om alleen via registratie reacties te laten plaatsen.
  Ik hoop dat dit niet nodig zal zijn…!

  Beantwoorden
 86. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Eens dat het respectvol moet blijven. In de media verschijnen natuurlijk veel berichten waar mensen (begrijpelijk) boos of teleurgesteld van worden. Zoals die vluchtelingen die meer geld, een koelkast en een tv eisen. Dat roept ook (terechte) zorgen op over wie hier straks in Gouda komen en hoe dat gaat uitpakken. Het is gewoon jammer dat onze politici in het huis van de stad zich zo afwachtend opstellen in dit proces. Ze zouden – behalve begrip hebben voor de situatie van vluchtelingen – ook compassie moeten tonen voor de eigen inwoners. Die hebben je gekozen en die vertegenwoordig je.
  Hoe door raadsleden wordt gezegd, "nou ik ben benieuwd wat de projectleider gaat doen" (dixit Johan Weeber), maar wel een woonwijk opzadelt met 500-600 ontheemden, dat spoort echt niet. Neem je verantwoordelijkheid. Bewoners hebben niks te vertellen, zoveel is nu wel duidelijk. Het ligt dus op het bordje van de door ons gekozen politici om stevige controle uit te oefenen en kaders mee te geven. Dit college, ook dat is wel duidelijk, is het om de macht te doen en doet het vanuit macht. Inhoudelijke argumenten spelen geen rol, het spoor van het eigen gelijk staat centraal. Dat is het werkelijke probleem in Gouda en niet dat sommige bewoners hier wat emotioneel reageren.

  Beantwoorden
 87. Johan Weeber
  Johan Weeber zegt:

  Theo, ik heb al eerder een keer tegen je gezegd dat ik het vreemd vind dat je al die anonieme reacties op je blog toestaat. Er wordt niet alleen regelmatig niet respectvol gereageerd, zoals jij terecht aangeeft, er wordt ook regelmatig gelogen. Bijvoorbeeld over zaken die ik of jij gezegd zouden hebben, zouden vinden en nog veel meer. Nou zijn we als politici natuurlijk wel wat gewend en deels hoort het erbij. Ik vind het zelf altijd wel erg fijn als ik iemand recht in de ogen kan kijken in een discussie of bijvoorbeeld iemand kan uitnodigen om nog eens van gedachten te wisselen. Dat doe ik regelmatig bij niet anonieme reacties die we gelukkig ook krijgen, vaak is de toon daarvan wel wat genuanceerder. Anonieme reageerders gaan dat alles uit de weg, en dat vind ik laf. Ronduit stuitend echter wordt het als er hierboven een verband wordt gelegd tussen een AZC in Gouda en de verschrikkelijke gebeurtenissen in Parijs gisteravond. Tekenend dat dit allemaal anoniem gebeurt, kennelijk zijn dat standpunten waar reageerders niet mee in de openbaarheid durven te komen. Mijn inschatting is dat men wel weet dat men fout zit en daarom zijn naam niet durft te zeggen. Er zullen ook wel de nodige opruiende reacties tussen zitten vanuit landelijke relschoppers. Ik pleit voor het opheffen van anonieme reacties op deze blog en zoals jezelf ook al overweegt een registratiesysteem in te voeren. Je lezers, jij en ik hebben namelijk helemaal niets aan anonieme reacties. Het geeft ook totaal geen beeld van hoe "de mensen" ergens over denken, want misschien is het wel 50 keer dezelfde meneer/mevrouw, misschien wel de NVU of een raadslid dat de pik op iemand heeft, wie zal het zeggen.

  ps Lezers die echt willen weten wat wij gezegd hebben over een AZC in de PWA kazerne verwijs ik naar de tekst op de facebookpagina van Gouda Positief.

  Beantwoorden
 88. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Beste Johan Weeber.

  er is een Syrisch paspoort gevonden bij één van de terroristen. Het is maar dat je het weet. Mensen maken zich terecht zorgen; en Gouda (Noorders) zijn het zat om voor ongastvrij, islamofoob, xenofoob of racistisch te worden uitgemaakt. Het is niet meer dan logisch dat mensen anoniem reageren.

  De reactie die Theo Krins heeft weggehaald was van antisemitische en neo-nazistische aard. Dat is meer dan terecht dat die is weggehaald.

  Als je geen verband ziet tussen Syriëgangers en terugkeerders die militair zijn getraind dan getuigd dat slechts van naieviteit. In Marokko wordt elke teruggekeerde Syriëganger per onmiddellijk minstens vier jaar opgesloten, zoals Tamazight-Times een tijd geleden meldde. In Marokko begrijpt men het gevaar tenminste. Nu Nederland nog.

  Je kunt dingen laf vinden, misschien hebben de reageerders meer dan goede redenen anoniem te reageren. Zo veilig is de wereld nu eenmaal niet meer.

  Beantwoorden
 89. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @Weeber: ik vind dat wel erg snel de woorden "niet respectvol" in de mond worden genomen. Misschien komt het je als politicus niet zo goed uit als bepaalde zaken benoemd worden, maar dat is dan nog niet automatisch een gebrek aan respect. Veruit de meeste reageerders blijven binnen fatsoensnormen en ik vind dat we niet te snel over "de toon" moeten vallen. Hoe Theo zijn blog organiseert, lijkt me verder aan Theo.

  Het is misschien de stijl van GoPo om alleen maar een bericht te plaatsen over wat ze vinden en de mensen hier kennis van te laten nemen, zonder verdere interactie. Het is 2015, we leven met Internet en soms is dat minder nuttig of minder leuk. Maak je er niet te druk over zou ik zeggen en voer alleen gesprekken, geen digitale communicatie, als je je daar zelf prettiger bij voelt.

  Overigens was het op een interruptie van Theo dat GoPo via woordvoerder Weeber aangaf in de raad, dat ze nog geen idee heeft over welke kaders voor de vestiging van een AZC zij wil meegeven. Eerst moest worden afgewacht waar de projectleider mee komt. Het staat allemaal op de video van de raadsvergadering. Nou ja, de kiezer moet straks maar beoordelen wat ie ervan vindt.

  Ten slotte: uit ervaring kan ik bevestigen dat het rechtstreeks aanspreken van GoPo raadsleden geen moer uitmaakt, er wordt even goed niet naar je geluisterd. Gegroet!

  Beantwoorden
 90. Johan Weeber
  Johan Weeber zegt:

  Allemaal niet te controleren wat hierboven staat @1400 . Dat krijg je van anonieme reacties….. Ik ben ook benieuwd of een anonimus deel kan nemen aan de klankbordgroep die namens de wijk onderhandelpunten gaat inbrengen……..nee, het is veel makkelijker om anoniem vanuit de heup te schieten, hoef je lekker zelf niks te doen namelijk.

  Dan toch nog maar even wat we wel gezegd hebben over dit onderwerp, terug te zien op de webcast inderdaad. Hierin staat ook duidelijk wat voor ons de onderhandelpunten richting het COA zullen zijn. Dus niks geen afwachten van waar de projectleider mee komt. De kaders geven we mee, de uitwerking is aan de burgemeester en projectleider. Komen die met onbevredigende resultaten, dan sturen we ze terug of keuren we het af.

  Voorzitter, dank u wel,

  Wij hebben het procesmemo bestudeerd, dank daarvoor.

  We hebben kennis genomen van het feitenrelaas, bijna een dagboek, waarin vrijwel van dag tot dag vanaf 20 juli 2015 minutieus beschreven wordt wat er gebeurde in de contacten met het COA. Enerzijds zou je dat zorgvuldig kunnen noemen. Anderzijds vinden wij dat wel erg ver gaan in de informatievoorziening aan de raad. Hoewel erom gevraagd is door sommige collega’s, de raad is er toch vooral voor de hoofdlijnen, voor wantrouwen hebben we andere politieke middelen. En die hoofdlijn is in dit dossier wat ons betreft niet zo ingewikkeld. We wisten op 8 juli met zijn allen al dat we de grip op de PWA kwijt zouden raken als we het pand niet zelf zouden aankopen van het Rijk. Meerdere raadsleden en ook de wethouder hebben daar toen voor gewaarschuwd. Dat was voor ons ook 1 van de redenen, los van het feit dat we het scholenplan een uitstekend compromis vonden, om vóór dat plan te stemmen. Een AZC blijft voor ons toch een tweede keuze voor het pand, hoewel wij ons daar nu democratisch bij neer hebben te leggen….

  De heer Siebers van het COA heeft een raadsdelegatie tijdens de soep [die gelukkig niet zo heet gegeten werd] op 15 oktober voorgehouden, en ik heb dat opgeschreven omdat ik het zo’n belangrijke uitspraak vond : “ Wij hebben het PWA dossier uiteraard met belangstelling gevolgd. Toen wij er kennis van namen dat het plan met de scholen niet doorging, wisten wij dat wij de vinger op konden steken bij het Rijk voor een AZC, dat al in de maatschappelijke bestemming van de PWA paste. ”

  Dus, voldoende hierover en wat mij betreft kunnen we hiermee ook allerlei complottheorieen dat het college bewust heeft aangestuurd op een AZC in de wijk omdat ze een hekel zouden hebben aan de bewoners hier, naar het rijk der fabelen verwijzen.

  Laten we ons nu vooral richten op de toekomst! Het procesmemo biedt ons insziens een goede waarborg voor een goede afloop van de onderhandelingen met het COA, die wij nog in zullen gaan. De raad wordt goed in stelling gebracht met maandelijkse bijpraatsessies. Er komt een communicatieplan. Omwonenden zijn en worden betrokken, er is al een nieuwsbrief verschenen en er komt een nieuw bewonersplatform, dat lijkt ons heel verstandig. Ook als raad mogen we een bijdrage leveren aan het gewenste onderhandelingsresultaat. Het college zal pas een bestuursovereenkomst vaststellen nadat de raad advies heeft kunnen geven.

  Ik geef de portefeuillehouder alvast mee dat onze adviezen zich vooral zullen richten op de veiligheid en leefbaarheid, het onderwijs, de zorg, de dagbesteding en werk voor de vluchtelingen. Zodra we meer informatie van de portefeuillehouder hebben zullen wij daar concrete eisen aan kunnen stellen.

  Voorzitter, wij wensen de portefeuillehouder succes met de onderhandelingen met het COA, en willen graag snel bijgepraat worden over de eerste resultaten.

  Dank u wel.

  Beantwoorden
 91. Anoniem
  Anoniem zegt:

  De bevolking is gewaarschuwd door Mark Rutte om op te letten in de straat, in de buurt, in de stad. De stations extra beveiliging, vliegtuigen en grensbewaking.

  Oorlogsdaden. Daar zijn we bang voor.

  Beantwoorden
 92. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Het COA zei op de inloopavonden tegen de buurtbewoners iets anders beste meneer Weeber. De medewerkers die daar stonden hoorden dat het COA er niets van wist (alleen misschien dat het pand weer op de VRIJE MARKT zou komen)

  Overigens Johan Weeber gaat je inbreng TOTAAL voorbij aan het negeren van de wijk van te voren bij de beslissing. Laten we ons richten op de toekomst is een steek in de rug van alle mensen die net een jaar van politiek geweld, achterkamertjespolitiek en desinformatie achter de rug hebben. Men maakt plannen ten koste van wijkbewoners. Dat zet kwaad bloed, en het geeft alleen maar aan hoe onzorgvuldig het stadsbestuur met haar bewoners omgaat. Helemaal belachelijk natuurlijk dat er geen locatie-onderzoek wordt gedaan, en kleinschaligheid niet wordt onderzocht.

  Beantwoorden
 93. Johan Weeber
  Johan Weeber zegt:

  En we gaan weer lekker door met anoniem reageren omdat dat zoveel makkelijker is dan daadwerkelijk iets te gaan ondernemen. Sluit je ergens bij aan, richt een partij op zoals wij hebben gedaan, weet ik veel, verzin een list als je niet tevreden bent over je bestuur en je woonomgeving. Door anonieme reacties is er nog NOOIT iets veranderd in deze wereld.

  Discussie gesloten van mijn kant.

  Beantwoorden
 94. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Je waardeoordeel is tekenend beste Johan.

  En laat ook zien dat je niks begrijpt van de voorzorgsmaatregelen die mensen nemen.

  Een goed weekend verder!

  Beantwoorden
 95. Anoniem
  Anoniem zegt:

  IS heeft al driekwart jaar geleden gezegd dat de migrantenstroom is bedoeld voor psychologische oorlogvoering en om vervolgens met IS-strijders toe te slaan. Het is bekend dat er wordt geronseld bij de AZC's. Deskundigen hebben een groot punt als zij waarschuwen; de IND kan nu niet iedereen screenen; er lopen mensen vrij rond die geen vingerafdrukken afgeven en zich gewoon niet melden. Dus wat dat betreft is een link aan AZC / Syrië niet zo vreemd vooral omdat men zegt een heleboel Syrische vluchtelingen te willen huisvesten in Gouda.

  Mark Rutte zegt niet voor niets dat het oorlog is. En dus dat elke burger waakzaam moet zijn.

  Beantwoorden
 96. Anoniem
  Anoniem zegt:

  "Ronduit stuitend", verband tussen asielzoekers en terreur in Parijs, Johan Weeber? Volgens Griekse minister is 1 van de daders een Syrische asielzoeker die met een boot naar Europa is gekomen. Reageerders hier leggen geen verband, dat is er blijkbaar, als dat bericht klopt (een minister verzint zoiets niet m.i.).

  Hoe dan ook, blijf vooral in je eigen ideeën geloven, denk alleen niet dat de kiezers nog een keer zich laten foppen door GoPo.
  Jullie belangrijkste wapenfeit is dat je voorkomen hebt dat er zorgwoningen en school De Ark in een mooi gezamenlijk plan op de PWA zouden komen. De democratie (een meerderheid van de raad en bewoners) werd daarvoor opzij geschoven, dankzij de tomeloze inzet van wethouder Jan de Laat. De door jullie gewenste moskee kwam er niet, nu dus wel een AZC, massaal middenin een woonwijk. Geen idee bij welke politicus dan ook, welke groeperingen daar straks neerstrijken.

  Bewoners hebben geen keuze dan in een klankbord te gaan meepraten over papieren beheersafspraken, waarvan het COA nu al in Den Haag aantoont dat ze die aan haar laars lapt. Dit college geeft bewoners geen enkele serieuze invloed op het plan en veel raadsleden, GoPo voorop, functioneren daarbij als applausmachine. Wees niet bevreesd Johan, er zal voor de kiezers een beter alternatief zijn dat de belangen van Gouda wel voorop stelt.

  Beantwoorden
 97. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Is Gouda Positief al de wijk(en) in geweest om met bewoners te praten over de (mogelijke) komst van een AZC?
  Aangezien jullie niet zo van digitale communicatie houden @Johan Weeber, hebben jullie vast wel de geluiden "real life" uit de samenleving opgehaald. Misschien heb ik iets gemist, maar geen enkel raadslid van GoPo gezien de laatste tijd.

  Misschien waren jullie druk met het anderen de schuld geven van de penibele financiële situatie in Gouda, om zo de aandacht van het "beleid" van de eigen wethouder De Laat af te leiden?

  Beantwoorden
 98. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @ 20.55

  Natuurlijk is het verband tussen een Syrische "vluchteling" en een AZC niet uit de lucht gegrepen.

  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11995541/Paris-terror-attacks-isil-suspects-arrests-victims-live.html

  En daarnaast; er is een levendige handel in Syrische paspoorten, en een enorme mensensmokkel. Is er al iemand van de Goudse raad die zich tegen de mensensmokkel heeft uitgesproken?

  De heer Boukayouh noemde zich een vriend van Jan de Laat. Dat is ook interessant.

  We weten ook dat het Gouda het PWC-rapport om schimmige redenen niet in de openbaarheid laat komen. Het is duidelijk dat er een grote mate van cliëntalisme in de praktijk werd gebracht in Gouda.

  Nee.. het was GBG die van de zomer een panel voor burgerinspraak opende, en het was de SP die na de zomer meteen de wijken in zou gaan. Nu er een nieuw feit is opgedrongen door College gaat het wat later de wijk in; maar men komt zeker. Zo hoort dat.

  Wie de Schoen past….

  Beantwoorden
 99. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Fanatieke straatverkopers benaderen actief winkelend publiek….die zich massaal laten ompraten om zaken te kopen die ze eigenlijk niet willen. Geloof je t zelf?

  Beantwoorden
 100. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @ 15 november 22.40

  heb je een verklaring voor de aanslagen, en de politie die erbij staat en er naar kijkt in Gouda?

  https://www.vn.nl/seks-en-de-jihad-waarom-nederlandse-moslimas-op-religieuze-strijders-vallen/

  Gouda, waar veel geradicaliseerde jongeren wonen.. https://www.vn.nl/de-126-jihadisten-waar-we-bang-voor-zijn/

  Je suggestieve vraag getuigd slechts van naíviteit en een beperkt en gevaarlijk wereldbeeld.

  Laat Gouda eerst zijn eigen problemen opruimen, alvorens er een probleem bij te nemen.

  @ 16 november 2015 IND neemt niet eens vingerafdrukken. Leve de mensensmokkel en 'vrije handel' in de EU. Totdat er nog meer mensen vermoord worden. Ten gevolge van het beleid van mensen die allereerst verantwoordelijk is voor de eigen bevolking.

  Beantwoorden
 101. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Ik vraag me toch echt af wiens wereldbeeld gevaarlijker is, @anoniem 16:40….als je echt gelooft in de persartikelen die je verspreid, kun je maar beter heel snel emigreren. Lijkt me veiliger voor iedereen.

  Beantwoorden
 102. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @Anoniem 17/11 08:24

  U verwijst naar een reactie van een schrijver en bent het er niet mee eens en suggereert meteen maar dat die persoon zou moeten emigreren ?!!?!?!

  Is dat tolerantie ?

  Beantwoorden
 103. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Ece Toksabay
  2 uur2 uur geleden
  Ece Toksabay @ecetoksabay
  Istanbul fans boo minute of silence for Paris attacks, chant "Allahu akbar" before Turkey vs Greece

  Beantwoorden
 104. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @ 17 november 08.24

  U lijkt een beetje op Jozias van Aartsen die salafisten vergelijkt met Wilders. En verder "antwoord een dwaze naar zijn dwaasheid niet".

  @ 17 november 8.51

  Links is onverdraagzaam zoveel is duidelijk.

  Beantwoorden
 105. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @ 18 november 2015. 01.12

  Nee dat kan Europa ook niet uitsluiten, en Nederland ook niet. Het is gewoon wachten op de volgende IS-strijder die bij het netwerk in Europa aansluit. Verwerpelijk wat er in Gouda gebeurd, om meerdere redenen. Het negeren van de wil van de burger is er ééń van. En het negeren van berichten van IS dat het "strijders" door Europa heeft meegestuurd is het volgende. Bizar dat je je eigen bevolking aan dergelijke risico's blootstelt. Dat zegt wat.

  Beantwoorden
 106. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @ 18 november 2015 10.22

  Nee! dan de Peshmerga. Díe vrouwen snappen wat vrijheidsstrijd is. Het ligt niet aan de zorgzaamheid. Het ligt aan de eerlijkheid om reële dreigingen onder ogen te zien. En een besef dat je jezelf hoort te beschermen. Dát is pas eng; als leiders dat niet als eerste verantwoordelijkheid ervaren.

  Beantwoorden
 107. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @Anoniem 18/11 11.08 uur.

  Ik plaatste dit artikel omdat ik het interessant vind.

  Het is op geen enkele manier bedoeld om vrouwen te denigreren: daar wil ik zeer duidelijk in zijn !!!

  Beantwoorden
 108. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Er is geen reactie 16.40 uur te zien. Nieuwsgierig om welke redenen je tegenwoordig emigreert. Wellicht vanwege het wegkijken van het "leiderschap" van deze samenleving, om jezelf in veiligheid te brengen?

  Beantwoorden
 109. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @ 11.19.. het is beslist een interessant artikel.

  Maar zou Europa wat meer heldhaftigheid en daadkracht toewensen.

  Als men alleen 'zachte waarden´ toepast voor een samenleving gaat het zeker verkeerd.
  De feminisering van de samenleving zorgt ook bij mannen voor een soort van verlamdheid en onoplettendheid.

  En ineens hebben veel mensen ADHD – soms kan men gewoon de energie niet kwijt. Onderzoekers aan de Radbouduniversiteit Nijmegen zijn met dat soort vragen bezig..

  Beantwoorden
 110. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Tarik Ibn Ali, inspirator van de aanslagen in Parijs? Britse media zeggen het. Dat was toch die (haat)prediker die samen met PvdA raadslid Tatou op een feestje ter werving van geld voor de megamoskee op de foto stond?

  Beantwoorden
 111. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Maar het Goudse college van BenW liet ook bij herhaling weten geen enkel probleem met de aanwezigheid in Gouda van Tarik Ibn Ali te hebben, het was gewoon een prediker, niks met haat of radicalisering…. VVD wethouder Laura Werger moet zich toch afvragen wat ze als VVD nog in dit gevaarlijk naïeve gezelschap te zoeken heeft,

  Beantwoorden
 112. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @ 19 november 12.28 uur.

  Tarik Ibn Ali heeft zelf een rondleiding gehad op de PWA-kazerne. En verder was het allang duidelijk dat hij zeer omstreden was. Wat de burgemeester zegt hoeft in deze tijd niet te kloppen. MIVD Duitsland had allang gezegd dat het niet pluis was, en daarnaast heeft de AVID (NL) gezegd dat het salafisme een voedingsbodem is voor terreur. Een van de berichten uit de tijd van de El Wahda discussie:

  http://www.eenvandaag.nl/index.php/binnenland/56935/cda_wettelijk_verbod_buitenlandse_financiering_moskee

  Beantwoorden
 113. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Theo.

  Ik heb eigenlijk maar een vraag.

  Is het nu niet leugenachtig om te doen voorkomen alsof er op 4 november een debat is gevoerd door gemeenteraad Gouda? Er is alleen een mini-stukje van een memo besproken. Is dat debatteren tegenwoordig?

  Beantwoorden
 114. Hans Suijs
  Hans Suijs zegt:

  ik zie 95% of meer anonieme opmerkingen. Zijn we zo bang om voor onze mening uit te komen? Is het allemaal dezelfde persoon of een kleine groep? Hoe kan ik in dialoog gaan met iemand die anoniem is? Jammer, Ik heb altijd de neiging anonieme stemmen niet echt serieus te nemen, immers ze verbergen zich en ben je dan nog wel te vertrouwen?

  Beantwoorden
 115. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Aan: Hans Suijs.

  Persoonlijk heb ik wel eens moeite met reacties die erg technisch-juridisch zijn, en moeilijk zijn te beoordelen door een leek. Het gaat dan bijvoorbeeld om Ruimtelijke Ordeningsrecht of Eigendomsrecht, waar ik weinig kennis van heb.

  Dat komt de openheid van de discussie m.i. niet ten goede !

  Beantwoorden
 116. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Heeft iemand al iets gehoord sinds de aanslagen in Parijs van de moskeeën in Gouda? Iets met afschuw of voorkomen van radicalisering? Gouda is namelijk wel hofleverancier voor Syrië, helaas. Misschien iets voor de vriend van haatpredikers Tarik Ibn Ali, PvdA raadslid Tatou, om het voortouw te nemen? Of wellicht kan PvdA fractievoorzitter Suijker haar boosheid functioneel inzetten?

  Beantwoorden
 117. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Mevrouw Suijker had duidelijk geen moeite met "de strikte leer van de Koran" en het volgen van de vroege Soenna waarvan de Facebook-pagina van El Wahda getuigd @ anoniem 21.43 uur.

  @ Hans Suijs. Ik ken u niet; maar ik kan wel zeggen waarom ik soms anoniem reageer. Ik heb namelijk niet voldoende vertrouwen in de veiligheid van de samenleving. Als ik u was zou ik de reacties onderzoeken qua inhoud. Dan weet u ook of het te vertrouwen is.

  Beantwoorden
 118. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Reactie 200.

  Is het Goudse stadsbestuur intussen wakker? Beseft het dat het de bevolking niet mag blootstellen aan onbekende variabelen en risico's?

  Beantwoorden
 119. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Moslims hebben allang met afschuw gereageerd op de aanslagen in Parijs. Maar dat willen al die anonimi hier natuurlijk niet weten. Liever blijven zwelgen in boosheid en onmacht. Lekker veilig achter de geraniums. Heerlijk die hollandse burgerlijkheid 🙂

  Beantwoorden
 120. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @ 20 november 2015 10.36 uur.

  Ja. Dat willen we nu juist wél horen. HEEL VEEL GELUIDEN VAN AFKEURING over de aanslagen in Parijs uit de moslimgemeenschap.

  Beantwoorden
 121. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Pijnlijk: Vrees voor uitstel huisvesting DE ARK.

  christenunie-gouda-headlines.blogspot.nl/2015/11/vrees-voor-uitstel-huisvesting-de-ark.html

  Beantwoorden
 122. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Het zou de CU sieren als het op haar schreden terugkeert en zich niet verschuilt achter frasen als "landsbelang" in een brief van het gemeentebestuur aan bewoners. "Geloven in de CU" de verkiezingsslogan immers wordt erg moeilijk tegenwoordig. De ARK als het afvoerputje van de Goudse samenleving. Ik dacht dat de Ark symbool stond voor een veilige haven in een wereld die overliep. Laat het nu ook aan De Ark gegund worden!

  http://nl.gatestoneinstitute.org/6929/parijs-aanslagen-schrik

  Beantwoorden
 123. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Het is te hopen dat de te sluiten beheersovereenkomst tussen de gemeente Gouda en de COA, aan de Goudse burgers de nodige veiligheidsgaranties gaat bieden, en wel concreet geformuleerd !

  Beantwoorden
 124. Anoniem
  Anoniem zegt:

  De bewoners van Gouda Noord hebben zich al ruim een jaar lang weloverwogen opgesteld, als het om zeer moeilijke maatschappelijke kwesties gaat, althans dat is mijn ervaring.

  Over het AZC wordt genuanceerd gedacht, en daarom zijn die verwijten in de richting van de bewoners van Gouda Noord, als zouden zij extreem zijn etc., ook zo onterecht. Natuurlijk zal er nog hard onderhandeld gaan worden over de te sluiten beheersovereenkomst met het COA, maar dat wil nog niet zeggen dat mensen "extreem" zijn ! Er zijn nu eenmaal een aantal grote zorgen.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie