,

Puisten verpesten Gouda 750 – deel 1

        Bron: AD Groene Hart / foto: Pim Mul

Al enige jaren dring ik aan op herstel van de voormalige panden van Punselie. Nadat de de panden in 2019 zijn gesloopt is in dat jaar ook met de herbouw van deze panden begonnen. Dat duurde echter maar kort omdat door de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) de bouw al snel werd stilgelegd. 
De oorzaak is dat het hoogteverschil van de fundering en de staalconstructie niet wordt geaccepteerd. Ze wijken te veel af van de verleende vergunning.
Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en nog altijd ligt de bouw stil. Voor de fractie van de ChristenUnie – mede in verband de viering van Gouda 750 in 2022 – is dat niet acceptabel en daarom weer een update.

Wanneer kan herbouw weer starten?


Zodra de eigenaar met een geschikt nieuw plan komt, of wanneer hij de gebreken herstelt en weer volgens de omgevingsvergunning gaat bouwen, kan de last onder bestuursdwang (bouwstop) worden opgeheven. Tot die tijd is de bouwstop van toepassing.
De eigenaar heeft overigens bezwaar aangetekend tegen het bestuursdwangbesluit.

Is oplossing zonder rechtszaak mogelijk?

De eigenaar is zonder overleg in hoge mate afgeweken van de bouwvergunning. Daarop is een bouwstop opgelegd en zijn aansluitend diverse gesprekken gevoerd, maar deze gesprekken hebben helaas niet tot overeenstemming geleid. 


Hoge fundering nodig vanwege wateroverlast?


Volgens de gemeente heeft het waterprobleem in de Tuinstraat (overlopen riool) geen rol gespeeld, noch bij de aanvraag, noch bij de goedkeuring van het plan. Overigens was toestemming gegeven voor een hogere fundering, maar de eigenaar heeft een nog hogere vloer gestort. 

Opvallend is dat in 1,5 jaar slechts één melding m.b.t. wateroverlast in de Tuinstraat bij de gemeente bekend is…

 

Stand van zaken november 2020


Er zijn twee dwangsombeschikkingen naar de eigenaar verstuurd.
a. De eerste dwangsombeschikking (€ 60.000,-) is voor de restauratieve herbouw van de drie gesloopte pandjes. Op dit moment is de ODMH in afwachting van een zitting bij de rechtbank. Op die zitting zal ook de invordering van de verbeurde dwangsom* worden behandeld en de bouwstop ten aanzien van de reeds gestorte begane grond-vloer (zie onder b). Afhankelijk van de uitkomst zal in overleg tussen gemeente en ODMH een verdere route worden uitgezet met het doel om de gesloopte pandjes conform de vergunning restauratief te herbouwen. 

b. De tweede dwangsombeschikking (€ 15.000,-) is voor de te hoog aangelegde (beton)vloer. Op dit moment loopt hiervoor een bezwaarzaak bij de gemeente. De zitting heeft plaatsgevonden en behandeling wordt aangehouden om een aantal punten uit te zoeken. Als dat gereed is, zal de commissie een advies uitbrengen. 

 

*Het verbeuren houdt in dat de overtreder een dwangsombedrag is verschuldigd aan de gemeente Gouda. Deze schuld ontstaat van rechtswege. De verbeurde dwangsom moet op grond van de wet binnen zes weken worden betaald nadat zij van rechtswege is verbeurd. Vandaar dat dit dus nu bij de rechtbank ligt.

Het ligt erbij als een vod

 

De ODMH geeft aan dat ze na het opleggen van een bouwstop diverse malen met de eigenaar heeft overlegd, maar dat ze niet tot overeenstemming zijn gekomen. Ze dringt nadrukkelijk aan op een nieuw plan.

De eigenaar geeft een andere lezing. Hij zegt in het AD: “Als ze willen dat de stad wordt opgeknapt, moeten ze het gesprek aangaan. Wij vragen dingen aan, dienen voorstellen in voor de herbouw, maar we krijgen geen antwoorden. Alleen rekeningen en boetes. (..) Ze moeten het gesprek aangaan, anders gaat het net als bij de Turfmarktkerk. Die ligt er ook bij als een vod. (…) Dit hadden we eenvoudig kunnen voorkomen door te overleggen. Maar bij de ODMH zitten alleen maar juristen, geen bouwkundigen.”

Gouda 750 jaar

 

De situatie is nu zodanig geëscaleerd dat beide partijen via diverse juridische procedures met elkaar in “gevecht” zijn. Tot op heden is de gemeente steeds in het gelijk gesteld, maar het effect van deze procedures is ook dat het steeds onwaarschijnlijker wordt dat bij de viering van Gouda 750 deze pandjes herbouwd zijn.

Wat de ChristenUnie betreft moet alles in het werk worden gesteld om die herbouw toch tijdig te laten plaatsvinden en we dringen daarom erop aan om er toch via gesprekken uit te komen, zo nodig met een mediator.

Vragen aan het college


Naar aanleiding van de situatie ronde voormalige panden van Punselie heeft de fractie van de ChristenUnie de volgende vragen voor het college:

 

1.    In hoeverre is het college het met ons eens dat tijdige herbouw van de pandjes in het kader van Gouda 750 in gevaar komt door de huidige aanpak met (gerechtelijke) procedures?

2.    Hoe verklaart het college dat de eigenaar aangeeft dat er van gesprekken geen sprake is geweest, terwijl de gemeente vermeldt dat die gesprekken wel degelijk hebben plaatsgevonden?

3.    In hoeverre is het college bereid om (nogmaals) – zo nodig met een mediator – met de eigenaar om tafel te gaan om op korte termijn tot een oplossing te komen?


close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

2 antwoorden
 1. Marcel van den Tooren
  Marcel van den Tooren zegt:

  Ahhh, beste Theo,

  Lang ging ik mee in de idee dat dergelijke rotte kiezen afbreuk zouden doen aan Gouda 750. Maarrrr, wat is de definitie van een stad? Alles keurig aangeharkt? Geen huis zonder een lekkend dak? Elk kozijn door de firma Natte strak in de lak? Je zult zien dat ook de vers opgeleverde straten in Westergouwe na een jaar hun krasjes hebben. Ook of juist dat is de stad. Dat is dynamiek.

  Een stad is nooit af! En zeker een stad in de zompige polder. Een stad leeft. Krijgt klappen te verwerken. Heeft blauwe plekken. Poep op straat. Verkeerd geparkeerde auto's. Huizen die jaren onbewoond zijn geweest en van ellende omvallen. En dan opeens staat er uit het niets weer een ambitieuze, energieke nieuwe eigenaar te trappelen om van zo'n potentierijk bouwval zijn paleisje te maken. Kijk eens wat particulier Louwrens Dijkstra een aantal jaar geleden heeft gedaan met Arti Legi? En zo gaat het door en gaat het verder. Alles stroomt.

  Is een puntgave baby meer mens dan een gerimpelde en kromlopende honderdjarige met anderhalve tand in de mond? Of is juist die super senior alles wat het leven inhoudt? Geen 750-jarige zonder ouderdomsgebreken!

  Hulde aan het verval!

  Keep up the good work en liefs,

  Marcel

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie