,

Pittige avond in Gouda

Woensdag 16 juli stond de Kadernota opnieuw op de agenda en daarbij was vooral belangrijk wat er over de wijkteams zou worden besloten. De ChristenUnie heeft er van alles aan gedaan, middels een amendement en een motie, om de coalitie partijen tot andere gedachten te brengen, maar zij waren met het college niet bereid om tot andere gedachten te komen. De PvdA maakte het helemaal bont door eerst een motie van de ChristenUnie te ondersteunen en later die steun in te trekken en vervolgens met een eigen motie te komen…


Voorafgaand aan deze vergadering is collega Wout Schonewille druk aan de slag geweest om tot een gezamenlijke motie van oppositie en coalitie te komen die recht doet aan de specifieke positie van de wijkteams.
Een herbezinning op de klassieke wijkaanpak vindt de ChristenUnie geen probleem, maar wel de manier waarop de voorgenomen bezuiniging is gecommuniceerd en het op dit moment ontbreken van alternatieve vormen van burgerparticipatie.

Wijkteams
Al tientallen jaren spelen de
wijkteams in Gouda een belangrijke rol bij de leefbaarheid in de stad. Naast
platform voor informatie en adviesrecht is het wijkteam onmisbaar voor
burgerparticipatie. Door middel van dit soort platformen kunnen burgers
meedenken met de gemeente en soms tegengas geven over bijvoorbeeld verkeersveiligheid,
inrichting van de wijk, groen en veiligheid. Maar de belangrijkste functie van
de wijkteams is volgens ons de investering in de sociale
leefbaarheid door organiseren van activiteiten, signaleren van zorgen en omzien
naar elkaar.

Kadernota
In de Kadernota 2015 -2018 wordt er
niet alleen zo’n 70% van het budget wegbezuinigd bij de wijkteams, ook is er
nog geen plan hoe burgerparticipatie in 2015 vorm moet krijgen. Deze
bezuiniging is dan ook getypeerd als een politieke keuze.
Op de raadsvergadering gaf wethouder Hilde Niezen nog eens aan dat de bezuiniging inderdaad zonder een evaluatie tot stand is gekomen en dat er nu eenmaal financieel gesneden moet worden…

Opvallend is dat er ook steeds wordt gewezen op de mogelijkheden voor de sociale teams. Deze kunnen taken van de wijkteams overnemen, zo meent het college, maar zij gaat voorbij aan de specifieke rollen. De sociale teams, die bestaan uit professionals, gaan over individuele gevallen en de wijkteams zijn meer actief op het gebied van leefbaarheid en hebben hooguit een signalerende functie.
Daarnaast is het taken overnemen ook financieel niet aantrekkelijk omdat je dan taken die nu door vrijwilligers worden uitgevoerd laat overnemen door betaalde professionals.
Het is overigens opvallend dat de sociale teams allerlei pogingen doen om de wijkteams bij hun werk te betrekken. Ze zijn blijkbaar toch wel erg nuttig…

Motie
In een poging om een goede oplossing
te vinden voor de wijkteams en te voorkomen dat de sociale infrastructuur in
2015 schade oploopt heeft de ChristenUnie contacten gelegd met andere partijen.
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een gezamenlijke motie van PvdA en
ChristenUnie die steun had van de meerderheid in de raad. 
Spijtig genoeg heeft
de PvdA in tweede instantie hun steun weer ingetrokken en is met een eigen
motie gekomen. 
De PvdA deed tijdens de raadsvergadering vervolgens een verwoede poging om de oppositie achter haar motie te krijgen en ging niet inhoudelijk in op de aantijging van de ChristenUnie dat hun handelwijze niet bepaald sjiek was.
De motie van PvdA daarnaast voorbij aan de specifieke rol
van de wijkteams en is niet meer dan een herbevestiging van het college
standpunt.
Om die reden heeft de hele oppositie ook tegen die motie gestemd.
Zowel het amendement als de motie van ChristenUnie werd door de coalitie partijen verworpen, al siert het Rommy de Leeuw (GroenLinks) dat hij als enig raadslid van de coalitie partijen voor de motie stemde!
Toekomst
De ChristenUnie maakt zich ernstig
zorgen over de toekomst van de leefbaarheid in Gouda. Vanaf 2015 wordt er veel
verwacht van burgers en hun ‘eigen kracht’ maar dat vraagt wel om een
cultuuromslag in denken. Collega Wout Schonewille formuleerde het in een persbericht als volgt: ‘Het is naïef om te denken dat vanaf
1-1-2015 alle Gouwenaren actieve vrijwilligers worden die als burger
participeren. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de
stad en moet dit faciliteren. Sociale samenhang ontstaat niet vanzelf, dat
vraagt om een investering van de gemeente Gouda”

Het college gaat nu aan de slag met wijkteams, voorzover die daar nog toe bereid zijn, om de (financiële) pijn voor in ieder geval 2015 zoveel mogelijk te verzachten. Dit is een begin, maar het zal uiteindelijk zover moeten komen dat de wijkteams hun specifieke rol behouden en daartoe ook structureel – financieel – in staat worden gesteld. 
De ChristenUnie zal de komende tijd de vinger goed aan de pols houden!

close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

6 antwoorden
 1. Léon van der Meij
  Léon van der Meij zegt:

  Beste Theo,
  ik begrijp en waardeer je "positieve"/hoopvolle afsluiting van je verslag van gisterenavond, rondom het 'verzachten'. Het voltallige bestuur van Wijkteam Binnenstad was gisterenavond ook aanwezig, maar kijkt daar toch iets anders tegen aan, zie ons twitterbericht:
  Binnenstad Gouda (@BinnenstadGouda)
  Op dit moment, onder deze condities & met huidige opmerkingen college, gaan we niet in gesprek over "zachte landingen" #doekjevoorhetbloeden

  Met name het totaal negeren, kleineren en elimineren van de rol van de wijkteams als volwaardige partner door de gemeente stuit mij tegen de borst. 15-20 jaar lang is dit gepredikt. Ook zeker daadwerkelijk vaak uitgevoerd, die momenten koesteren we.
  Maar dat op deze volledig respectloze wijze de wijkteams als partners gedumpt worden, zegt genoeg. En is voor mij persoonlijk ook genoeg.

  Ik heb me in mijn participatieve (vrijwilligers)leven, dat inmiddels aardig wat jaartjes behelst, nog niet eerder zo respectloos bejegend gevoeld. Ik heb geen moeite met meningsverschillen, zelfs niet met visieverschillen. Goed juist, komen de mooiste dingen uit voort!
  Ik kan ook prima met besluiten van anderen leven, ook al zou mijn besluit anders zijn, daar draagt ieder zijn/haar verantwoordelijkheid vanuit de rol/taak die je hebt. Als ze maar ergens toe te herleiden zijn, zodat je enigszins begrip kunt opbrengen.
  Ik denk ook altijd graag mee over hoe dingen beter kunnen. Maar dan wel vanuit een transparant, gedeeld beeld over wat er mankeert. Niet o.b.v. insinuaties, vage wandelgangenpraat of zelfs feitelijke leugens. En waarbij altijd respect voor de historie is, voor de context en al helemaal voor alle betrokkenen. Deze coalitie/dit college heeft dit volgens mij met voeten getreden….en dan ook nog met een mond vol over burgerparticipatie en open bestuurscultuur? Hoe durven ze!

  Beantwoorden
 2. Theo Krins
  Theo Krins zegt:

  Dank voor je heldere reactie Léon en ik ben met je eens dat dit proces totaal anders had moeten verlopen.
  Het college probeert nu een zinkend schip te redden.

  Beantwoorden
 3. Mea
  Mea zegt:

  Hi Theo,
  Je zin over wijkteams die "leefbaarheid" als hun taak weten en dat dat iets heel anders is dan "sociaal domein" klopt als een bus. Het debat gisteravond volgend werd ik steeds bozer c.q. verdrietiger.
  De arrogantie van de politiek: de wethouder moet met de wijkteams gaan praten en dan komt alles wel goed? En niemand die eens aan de wijkteams heeft gevraagd of ze wel willen praten! Het zijn geen poppetjes die je zo maar heen en weer kan schuiven!
  Het is denken in instituties en niet aan mensen.
  Mijn nasmaak was dat zo snel mogelijk de wijkteams moeten worden leeggetrokken: hun kennis kunde en netwerken en dan heel snel opdoeken.
  Wat je gaat missen is gefundeerde, positief-kritisch meedenkende wijkteams, maar misschien is dat wel het doel: alle serieuze tegenspraak monddood maken.
  En niemand die het fiasco van Gouda Ontmoet nog aanhaalde.
  En voor de duidelijkheid: het gaat niet om de bezuiniging, maar om, zoals Léon ook zegt, de positie van de wijkteams als partner van corporaties, politie, welzijnswerk en de gemeente.

  Beantwoorden
 4. Monique Muijselaar
  Monique Muijselaar zegt:

  Beste Theo,

  Ik onderschrijf de reactie van Léon volledig.
  Zo respectloos aan de kant gezet!
  Extra pijnlijk maakt het dat dit besluit viel op het moment dat ik afscheid nam als voorzitter van wijkteam Bloemendaal: we heffen wijkaanpak en wijkteams op, maar je wordt bedankt voor je inspanningen….
  Zo gaat dit college dus met mensen, met bewoners om.

  En op mijn afscheid, nog voor het besluit gevallen is, wordt ik gevraagd om actief mee te denken met de groep mensen die invulling moet gaan geven aan innovatief burgerschap.
  Laat me niet lachen!!

  Ik mis, zoals Léon schrijft, het respect voor de historie is, voor de context en al helemaal voor alle betrokkenen. En dat doet zeer.

  Monique Muijselaar,
  Zojuist afgetreden voorzitter wijkteam Bloemendaal

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie