,

Oppositie legt bom in Goudse gemeenteraad!


Woensdagavond 15 oktober jl. stond de Turfmarktkerk op de raadsagenda. Officieel zou het gaan over het onderzoeksrapport van Lengkeek. Dit bureau heeft onderzocht in hoeverre de sloopkosten van € 532.000,-  terecht zijn gemaakt.

Suggestief betoog
De oppositie koos ervoor om met één woordvoerder namens de zeven oppositie partijen een betoog in de raad neer te zetten. Daardoor ontstond er direct een sfeer van polarisatie tussen oppositie en coalitie. Daarbij was het betoog erg suggestief doordat feiten gevolgd werden door onterechte conclusies. . Onafhankelijk van elkaar besloten D66, ChristenUnie, PvdA/GroenLinks en CDA niet  in dat frame te stappen en reageerden daarom niet op de debatpunten. De oppositie zag haar opzet mislukken en er werd meermalen (op verzoek van de SGP…) geschorst. Op een gegeven moment werd zelfs de burgemeester namens de oppositie opgeroepen om naar de raad te komen om te bemiddelen, maar dat gebeurde niet, aangezien ze niet in Gouda was en het ook niet in de vergaderorde past.
Toen de coalitie partijen vervolgens hun bijdrage leverden over het rapport van Lengkeek probeerden de oppositie nog enkele keren om de coalitie partijen uit de tent te lokken, maar ook deze opzet mislukte. 

Overval techniek
Resultaat van dit alles was dat de oppositie grote woorden sprak en aangaf zich geschoffeerd te voelen. Het was inderdaad bepaald geen verheffende avond, maar ik vind dat de oppositie vooral bij zichzelf te rade moet gaan.
In de eerste plaats zou het hen hebben gesierd als ze vooraf de debatonderwerpen hadden gedeeld en dan ook in minder suggestieve bewoordingen. Het vooraf delen van debat onderwerpen is gebruikelijk en biedt partijen de mogelijkheid om zich voor te bereiden. Nu werd ervoor gekozen om vol op het orgel te gaan en een soort overval  techniek toe te passen en dan ook nog eens heel massief met één geluid in veroordelende en suggestieve bewoordingen.
Toen duidelijk was dat een debat volgens de lijnen van de oppositie partijen was mislukt, probeerden ze nog wel draagvlak te krijgen voor een raadsenquete* (vergelijkbaar met een parlementaire enquete). Die steun kwam er (nog?) niet vanuit de coalitie partijen omdat we midden in het proces zitten en er ook andere instrumenten nog ter beschikking staan. Dit middel moet je pas willen inzetten als een proces is afgerond.
Conclusie over deze avond is dat er nu alleen maar verliezers zijn en dat we als raad een slecht visitekaartje hebben afgegeven. Het was een avond om snel te vergeten.
*Een raadsenquête is vergelijkbaar met een parlementaire enquête alleen dan op lokaal niveau. Een raadsenquête kan alleen worden ingesteld als een meerderheid binnen de gemeenteraad dat wil. Voor een raadsenquête wordt een commissie benoemd, deze commissie doet onderzoek naar het door het college van B&W gevoerde bestuur over een bepaald onderwerp. De enquêtecommissie kan openbare verhoren houden, de verhoren – die onder ede plaatsvinden – hoeven echter niet per se openbaar te zijn. Een raadsenquête wordt binnen gemeenten gezien als het sluitstuk van de controlerende rol van de raad, dit instrument wordt pas in laatste instantie ingezet.

Bijdrage ChristenUnie

Voor de volledigheid volgt hieronder onze bijdrage aan het debat:

“Voorzitter vanavond staat het onderwerp Turfmarktkerk op de agenda.
In reactie op de inbreng van gezamenlijke oppositie partijen wil ik als eerste opmerken dat dit dossier onder de rechter is en de ChristenUnie daarom terughoudend is om op de debatpunten in te gaan, zeker als deze vanuit een soms tendentieuze bijdrage voortkomen. Vandaar dat wij niet op de 5 debat punten van de oppositie zijn ingegaan. 
Het bevreemdt me ook dat de oppositie op een gegeven moment reeds conclusies trekt, terwijl de andere partijen nog geen inbreng hebben gehad. Hiermee heeft de oppositie zich niet gehouden aan de bestaande vergaderorde om eerst alle partijen aan het woord te laten komen.
We hebben het over dossier dat een aantal betrokkenen in de stad, in het bijzonder natuurlijk de eigenaar, de media, het college en ons als raadsleden, al geruime tijd bezighoudt en al vele pagina’s aan dossiers heeft opgeleverd. Deze week ontvingen we van de eigenaar zelfs nog een dossier van ruim 180 pagina’s.
Nadat de raad na de zomer van 2018 een voorbereidingsbesluit heeft genomen stapelde de ontwikkelingen rond de kerk zich in hoog tempo op.
De constructie van de kerk was in korte tijd in dermate slecht geworden en de door de eigenaar genomen maatregelen bleken ontoereikend voor de vereiste veiligheid, zodat bestuursdwang is toegepast. 
Vervolgens is de sloop van de kerk met grote zorgvuldigheid in gang gezet, wat flinke kosten met zich heeft meegebracht.
De eigenaar houdt vol dat het voor een veel lager bedrag, voor maar 10% van het bedrag dat nu is betaald, mogelijk was geweest.
Het zeer gerenommeerde bedrijf Lengkeek heeft vervolgens de sloopkosten beoordeeld en is tot de conclusie gekomen dat de door de gemeente opgevoerde kosten € 80.000 hoger zijn dan zij als redelijk en noodzakelijk aan te merken kosten beschouwen. De offerte van de eigenaar beschouwen zij als niet reëel. 
Het college neemt de genoemde kosten van 80.000,- voor eigen rekening en gaat nu een bedrag van ruim € 450.000,- verhalen op de eigenaar. 
We begrijpen uiteraard dat voor de eigenaar – ondanks de aanpassing van het bedrag – dit  nog altijd een buitengewoon hoog bedrag is, maar zolang dit dossier onder de rechter is zal het college het bedrag niet invorderen. Dat vinden wij voor nu een goed uitgangspunt.
Wij wachten de rechterlijke uitspraak af inzake het lopende beroep tegen het bestuursdwangbesluit en zullen ons – afhankelijk van de uitspraak van de rechter –  na die uitspraak bezinnen welke vervolgstappen dan nodig zijn.”


close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

23 antwoorden
 1. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Die 80.000 minimaal teveel betaald voor de sloop, gehoord uit betrouwbare bron, betaald aan van Van der Speld, had nog wat te vorderen op familie Bunnik (wethouder Bunnik behoort ook bij deze familie). Zaten samen in VOF Lombok, die Lombok zou moeten herontwikkelen tot kantoren etc. Dit is nooit van gekomen. Van der Speld heeft hiervoor veel kosten gemaakt, maar partner in de VOF, Bunnik, kwam niet over brug. Toen pijlsnel sloper gezocht moest worden voor instortende kerk, heeft het college ( wethouder Bunnik?) Van der Speld ingeschakeld. Wat vreemd want Van der Speld is geen sloopaannemer. Deze heeft dan Kruiswijk ingeschakeld als onderaannemer. Onbekend is vd Speld uiteindelijk heeft overgehouden aan deze . Maar zaakje stinkt natuurlijk aan alle kanten.

  Polska K. Lokenluider

  Beantwoorden
 2. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Theo ik vind het wat onduidelijk. De oppositie is suggestief etc., maar wat er dan gezegd is precies blijft onvermeld. Als alle oppositiepartijen heel eensgezind ergens in zijn, geeft dat ook te denken lijkt mij. Hele zaak rond de Turfmarktkerk heeft een wat vreemde bijsmaak en het zou alle partijen in de Goudse raad sieren als ze hier kritische vragen over durven stellen en zich niet onnodig achter formele argumenten verschuilen.

  Beantwoorden
 3. Theo Krins
  Theo Krins zegt:

  Er zijn over dit dossier al heel veel vragen gesteld. De oppositie partijen trekken daaruit conclusies die de coalitie partijen niet delen. Zo hebben de coalitie partijen vertrouwen in het optreden van de betrokken wethouders. Daarnaast tonen de uitspraken van de rechter en van de bezwaren commissie aan, evenals diverse rapporten, dat het college juist heeft gehandeld.

  Beantwoorden
 4. Hans Suijs
  Hans Suijs zegt:

  Ik volg het rumoer hierover al enige tijd, maar laat ik me beperken tot deze blog. Weinig evenwichtig, ook een beetje neerbuigend naar de oppositie en te weinig kritisch van de coalitiepartijen naar het college. Ik zou ook als coalitie het debat met de wethouder(s) aangaan. Er zijn m.i. geen feiten in de blog aangegeven die de houding van de coalitie rechtvaardigen. Samengevat: slechte politiek. Juist openheid aan alle kanten kan helpen. En tegen de klokkenluider: Schrijf naar de volkskrant en onderbouw je beweringen daarbij met stukken.
  Wanneer de rechter klaar is met zijn eerste uitspraak zou een onafhankelijk onderzoek vanuit de raad alleen al wenselijk zijn om de partijdigheid (van beide kanten) uit de discussie te halen. Het vertrouwen in de politiek is wat mij betreft met deze blog opnieuw beschadigd.

  Hans Suijs

  Beantwoorden
 5. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @Hans Suijs

  U heeft de Volkskrant nogal hoog zitten. Ik heb ze in hun politieke commentaren nog nooit op enige objectiviteit kunnen betrappen. Bovendien zijn ze altijd "azijn zuur"….
  Persoonlijk geloof ik dat het leven ook mooi kan zijn. Dat u het weet!

  Met vriendelijke groeten,
  Tinus de Krijger

  Beantwoorden
 6. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Geachte Theo,

  Stel dat, ik ben er niet bij geweest, de oppositie inderdaad feiten heeft laten volgen door verkeerde conclusies en zaken probeerde te "framen": is het dan juist om niet te reageren en je niet "uit de tent" te laten lokken?.

  Ik denk van niet. Waarom werden de conclusies door de coalitie niet weerlegd? Dat is toch veel sterker dan er zgn. boven te gaan staan?!

  Beantwoorden
 7. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Off topic
  Ik las in AD Groene Hart dat Zorgcentrum De Savelberg geen geld genoeg heeft in het budget om geschikte fleece kleedjes voor 20 demente bejaarden aan te schaffen. Ik vind dit onverantwoord van de overheid. Hoe kan dit gebeuren, Theo? Graag aankaarten in de gemeenteraad!

  Beantwoorden
 8. Wout Schonewille
  Wout Schonewille zegt:

  Off topic reactie mbt fleece kleedjes:
  Omdat ik geen contactgegevens heb reageer ik even via dit kanaal. Volgens onze informatie is het initiatief voor inzamelen fleece dekens niet ingegeven door te weinig budget. Het is een mooi initiatief van een burger die iets extra's wil doen voor dementerende ouderen: 'een eigen fleece deken met hun naam'. Mocht dit niet overeenkomen met uw informatie wil ik u vragen om te mailen naar wout.schonewille@gouda.nl

  Wout Schonewille
  CU Raadslid Zorg

  Beantwoorden
 9. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Mijnheer Schonewille

  Volgens het AD gaat het om een budget kwestie (de geschikte dekens zijn wat duurder).

  Ik ben erg dankbaar dat u reageert. Zoals het hoort.

  Met vriendelijke groet.

  Beantwoorden
 10. Anoniem
  Anoniem zegt:

  "Politieke moed en het verdelen van de pijn"

  De heer Johan Weeber schrijft een goede column in de oktober editie van "Het beste van de maand"(Gouda). In de politiek gaat het vaak om het goed verdelen van de pijn, althans, dat wil de burger en de ondernemer graag. Geen gemakkelijke opgave, beweert Weeber, terecht! Dat er in Gouda moedige politici zijn, geloof ik ook wel, maar… ik zie ze te weinig.

  Weeber noemt als voorbeeld de stikstofproblematiek waar de pijn bij de boeren of de bouwondernemer terecht kan komen: het is (goeddeels) het een of het ander. Dat is niet "eerlijk", nee…

  Waar ik het graag over heb, is de goedwillende, werkende, beschaafde burger, die steeds meer moet dragen, want dat is zijn/haar plicht. Op Onderwijs, Politie, Zieke -en Ouderenzorg, Boeren en Bouw wordt bezuinigd. Het leger wordt zelfs (wel met mate, ja) tegen de eigen bevolking (de demonstrerende boeren) ingezet. Maar niet tegen die enorme rotzooi in Amsterdam en onvoldoende tegen die drugstroep in Gouda.

  De gewone bevolking mort en lijdt. Hoe lang nog? Hoe lang nog accepteert de gewone bevolking dit? Hoe lang accepteert de bevolking nog dat de politiek medelijden heeft (en ook wel terecht) met alle lijdende mensen op de wereld, en met het uitknijpen van de eigen bevolking, omdat die toch wel berust?

  Wat de Christen-Unie betreft: wanneer komt u eens duidelijker op tegen het dedain tegen Christenen in dit land, om nog maar niet te spreken van het kapot maken van Christenen in het Midden-Oosten?

  Nee, ik pleit niet voor het beladen "Eigen volk Eerst", maar ook niet voor het achterstellen van de eigen bevolking die dit land heeft opgebouwd.

  Verantwoordelijkheid hoort bij vrijheid, en plichten horen bij rechten. Ook in Nederland, ook in Gouda.

  Over eerlijkheid gesproken…

  Met vriendelijke groet.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie