,

Ophef over parkeervergunning


Gouda Positief en GBG hebben het weer voor elkaar: het besluit over de nieuwe belastingverordeningen is net genomen of ze beginnen een publieksactie over de hoogte van de parkeertarieven. Hun actie krijgt vervolgens de nodige aandacht in het AD en in de Goudse Post, dus publicitair gezien is hun actie al geslaagd.

De vraag is alleen of de burgers en de politiek met deze actie nu echt zijn gediend!

De verhoging van de tarieven is namelijk niet zomaar uit de lucht komen vallen. Alle langere tijd is er in de Goudse politiek gesproken over verhoging van de tarieven. De tarieven waren tot op heden namelijk relatief laag en we moeten wel investeringen doen om de parkeermogelijkheden op peil te houden en daarvoor is onderhoud en uitbreiding nodig.
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een behoorlijke verhoging, die sinds het voorjaar overigens al bekend was. Het is dan vreemd dat je als politieke partijen ná de besluitvorming in november een actie gaat opzetten richting de burger, dat is toch echt mosterd na de maaltijd.

De bezwaarschriften maken daarnaast weinig kans, want er is volgens ons geen sprake van een verhoging die in strijd is met de wet en dat wordt in het standaardbezwaarschrift wel gesteld.

Volgens Gouda Positief en GBG zijn dergelijke verhogingen niet eens nodig en daarbij refereren ze aan hun alternatieve begroting. Deze begroting, met alle waardering voor hun inzet, bevat echter enkel contouren en is geen sluitend voorstel. Ze gaan daarbij ook ver met deze passage: “De democratie in Gouda heeft zijn werk gedaan”, aldus Johan Weeber van Gouda Positief. “PvdA, Groenlinks, D66, VVD, CDA, ChristenUnie, en SGP hebben een ruime meerderheid en hebben deze voorstellen goedgekeurd. Dit ondanks de signalen dat veel inwoners en ondernemers van Gouda het hier niet mee eens zijn. Wij raden deze mensen allereerst aan om volgende keer anders te stemmen.“

Het zou hen hebben gesierd als ze de aanleiding van de verhogingen hadden uitgelegd in plaats van afgeven op andere partijen en eerlijk hadden toegegeven dat ze geen deugdelijk onderbouwd alternatief hebben ingediend. Het is nu wel heel makkelijk roepen dat het anders moet.
Maar laat het duidelijk zijn dat dankzij de partijen die de begroting en de verordeningen hebben goedgekeurd er nu wel een sluitend financieel plaatje is.

Waar door deze fracties overigens ook niet op wordt gewezen is, dat de wethouder in juni 2011 over het parkeerbeleid en de tarieven nog een concrete toezegging heeft gedaan: “eind 2012 zal ik de raad informeren over de kosten en baten van het parkeerbeleid, zodat voor de voorgestelde tariefverhoging per 1 januari in 2014 een evaluatie kan plaats vinden op het gevoerde tarievenbeleid.”

De actie van deze partijen is ook tamelijk link, daar ze wel moeten betalen in 2011, anders lopen ze het risico van een boete. In de Goudse Post wijst Jack Terlouw van Stadstoezicht daar ook op en hij heeft ook zo z’n mening over de actie: “Als men de nieuwe parkeervergunning niet tijdig betaalt, wordt de vergunning die per 1 januari 2012 verplicht achter de voorruit van de auto moet zitten, niet verstrekt. “Door burgers op te roepen om bezwaar te maken, worden de burgers in problemen gebracht,” aldus Jack Terlouw van Stadstoezicht. “Want niet betalen, betekent geen vergunning en geen vergunning betekent dat onze mensen gewoon een boete schrijven.”
Ook schat Terlouw de kans gering dat het bezwaar tegen de opgelegde parkeerboete wordt gehonoreerd. “De verhoging van de parkeervergunningen is een door het college en gemeenteraad genomen besluit. In die zin is de wetgeving er heel duidelijk over en zijn de boetes terecht opgelegd.”

Al met al is de actie van deze partijen formeel niet onjuist en zolang ze artikel 15 van de gemeentewet (Een lid van de raad mag niet als advocaat of adviseur in geschillen werkzaam zijn ten behoeve van de gemeente of het gemeentebestuur dan wel ten behoeve van de wederpartij van de gemeente of het gemeentebestuur) niet overtreden is er ook juridisch niets aan de hand.

Maar deze actie is niet fraai richting burgers en politiek en het draagt niet bij aan het versterken van het vertrouwen in de politiek.

Het lijkt ons tenslotte goed om in 2012 het parkeerbeleid onder de loep te nemen en een discussie aan te gaan over de stelling: ”Betaald parkeren geldt voor iedereen die gebruik maakt van de openbare ruimte”. Dit plaatst de discussie over de tarieven in een breder kader en kan vanuit die zienswijze ook perspectief bieden voor de binnenstadbewoners.

Gerard Schotanus en Theo Krins

close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

16 antwoorden
 1. Fred IJspeerd
  Fred IJspeerd zegt:

  Goedendag Theo,

  Een vraagje bij jouw weer uiteraard mij aansprekende blog:

  "Hebben Gouda Positief en GBG tijdens de raadsvergaderingen ook tegen de belastingverordening op het onderdeel parkeergeld tegengestemd?"

  Antwoord tegengestemd

  Als GBG en Gouda Positief hebben tegengestemd, dan hebben ze nu een punt. We leven namelijk in een vrij land waar voor iedereen de vrijheid van meningsuiting geldt, dus ook voor leden van politieke partijen.

  De grote inspirator voor bovenstaande is ongetwijfeld Geert Wilders. Een heel mediacircus bij de rechtbank Amsterdam over "het conflict" over belediging van gelovige moslims en de vrijheid van meningsuiting van Geert Wilders over hun geloof.

  Antwoord voorgestemd

  Hebben GBG en Gouda Positief voor gestemd, dan vind ik het slechte policiti die mij persoonlijk hebben geraakt. Volgens artikel 7 van de Gemeentewet vertegenwoordigt de Goudse gemeenteraad namelijk de gehele bevolking, dus ook mij als Gouds burger.

  Als GBG en Gouda Positief hebben voorgestemd, dan zou ik het waarderen als jij ze in de gemeenteraad wil aanspreken als niet integere honden. Ze hebben namelijk als raadslid een eed (ik vermoed een belofte omdat ze niet geloven in God)afgelegd getrouw te zullen zijn aan de Grondwet.

  En die Grondwet is mij veel waard.

  Beantwoorden
 2. Theo Krins
  Theo Krins zegt:

  Dag Fred, ze hebben tegengestemd, vandaar ook mijn citaat en mijn opmerking dat ze formeel niet onjuist handelen.
  Waar ik me aan stoor is dat ze nu pas in actie komen, na een democratisch genomen besluit terwijl al veel langer bekend was dat de tarieven fors gingen stijgen en de wijze waarop ze die actie uitvoering geven.

  Beantwoorden
 3. Gert Mallegrom
  Gert Mallegrom zegt:

  Hoi Theo,

  Ik ben het vaak met je eens, maar dit keer toch geheel niet. Ik vind de gang van zaken echt schandalig.

  De argumenten die aangevoerd worden waarom de tarieven omhoog moeten zijn niet echt steekhoudend. Zo zou het bedrag al jarenlang te laag zijn. Nu vind ik 60 euro per jaar niet erg veel, 100 euro is ook best realistisch, maar 228 euro per jaar. Je maakt mij niet wijs dat dat de kosten zijn.

  Verder is het argument dat de gemeente geld nodig heeft voor de aankoop van grond om op Klein Amerika 130 parkeerplaatsen erbij te maken. Die parkeerplaatsen gaan echter niet gebruikt worden door de mensen die een parkeervergunning hebben, maar door toeristen en bezoekers van de binnenstad (lees Gouwenaars uit andere wijken). Waarom moeten die kosten dan opgehoest worden door de bewoners van de binnenstad en de schil er omheen. Sowieso is er erg oneerlijk dat je als je in de binnenstad woont moet betalen om te parkeren en als je in Goverwelle woont dat je dat niet hoeft.
  Waarom niet een betaalbare vergunning voor heel Gouda?

  Ik ben het er mee eens dat de kosten voor het mogelijk maken van parkeerruimte voor de bewoners van de binnenstad doorbelast moet worden aan die bewoners zelf dmv parkeervergunningen. Maar waarom geldt dat dan niet voor bewoners van buitenwijken. Daar maakt de gemeente toch ook parkeerruimte mogelijk? Of kan dat daar dan ineens gratis? Ik heb niet de indruk dat er in de binnenstad ontzettend veel geïnvesteerd wordt in deze kwestie….

  Even op een rij:
  – De kosten voor kort parkeren zijn relatief laag.
  – Het gebied waar je betaald parkeert is klein.
  Conclusie de kosten voor het parkeren worden afgewenteld op een relatief kleine groep mensen die gedwongen zijn een parkeervergunning te hebben. In mijn ogen een oneerlijk systeem.

  Groet
  Gert

  Beantwoorden
 4. Gerard Overkamp
  Gerard Overkamp zegt:

  Gert,

  Als binnenstadbewoner volg ik de discussie nauwgezet. Wat ik uit de discussies heb begrepen maar ook persoonlijk van Johan Weeber is dat de 130 extra parkeerplaatsen op Klein Amerika wel worden aangelegd voor de 2de vergunninghouders uit de binnenstad. Of de binnenstadbewoners een 2de vergunning gaan aanschaffen of waar ze de 2de auto dan wel gaan neerzetten indien ze de 2de vergunning niet aanschaffen is een andere discussie. Overigens vind ik persoonlijk dat de gemeente juist handeld door verschil in de eerste en de tweede en meerdere vergunning te hanteren. Er staan gewoon teveel auto's in het centrum. De verhoging voor de eerste vergunning vindt ik niet buitensporig daar hij al jaren niet is verhoogd en in vergelijking met andere steden is het nog steeds goedkoop.

  Wat ik wel vind is dat er een keer een stadsbrede discussie wordt gevoerd over het parkeerbeleid. Op basis van gelijkwaardigheid is het niet meer uit te leggen dat binnenstadbewoners wel een vergunning moeten kopen en bewoners in bijv. Bloemendaal en de Korte Akkeren dat niet hoeven te doen terwijl die hun auto ook in het openbare gebied neerzetten. In een wijk als Goverwelle weet ik dat in een aantal buurten het verplicht is om de auto in de voortuin te parkeren.

  Beantwoorden
 5. Gert Mallegrom
  Gert Mallegrom zegt:

  Gerard,

  Ik vind dat die discussie dan eerst gevoerd had moeten worden voordat de tariefverhoging ingevoerd wordt.

  Daarbij vind ik dat de kosten van de vergunning een reeele afspiegeling moeten zijn van de kosten van het onderhouden van parkeerplaatsen voor betreffende vergunninghouders.
  Volgens een rapport van dec 2004 waren er toen 3577 vergunningen voor bewoners in omloop. Laten we er gemakshalve even van uit gaan dat dat aantal nog gelijk is (zal vermoedelijk hoger zijn).
  Dat betekent dat er 3577×156=558012 euro aan geld binnenkomt.

  Ik geloof er niets van dat dat bedrag ook daadwerkelijk uitgegeven wordt aan de parkeerplaatsen voor vergunninghouders.
  Kortom het is een ordinaire manier om geld binnen te krijgen om andere gaten op te vullen over de rug van een kleine groep bewoners.

  Over dat er een verschil moet zijn in een eerste en tweede vergunning zijn we het eens.

  Groet
  Gert

  Beantwoorden
 6. Hans van der Spek
  Hans van der Spek zegt:

  Relatief laag? Vorige maand stond ik in Aken een dag in een parkeergarage voor 2,50 euro. Kijk dat is laag.
  Nederland heeft echt absurd hoge parkeertarieven. Geldklopperij. Ik ben alleen voor hoge parkeeertarieven als het een doelbelasting is om het openbaar vervoer te verbeteren. Maar ik ben bang dat het gebruikt gaat worden om het salaris van Goudse ambtenaren te betalen.

  Beantwoorden
 7. Theo Krins
  Theo Krins zegt:

  Beste Hans, mijn blog gaat over de parkeervergunningen, niet over parkeertarieven.
  De parkeertarieven in Gouda zijn buiten de singels volgens mij acceptabel als je het op landelijke schaal bekijkt.

  Beantwoorden
 8. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Beste Theo,

  De "politiek" in casu CU die hier mee in heeft gestemd is niet blij de publicatie van de tegenstemmers.

  Schouderklopje toch voor deze partijen die kijkeken naar de beurs van de Goudse burger? Ben jij daar prive wel blij mee dan als het jouw straatje aan
  gaat??

  Beantwoorden
 9. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Beste Theo,

  Ik ben geen fan van GoPo en GBG. Maar ik moet wel toegeven dat ik jouw verontwaardiging niet zo goed begrijp. Nu hebben ze eerst het correcte raadsproces afgelopen, om daarna hun afkeer van het meerderheidsbesluit publiekelijk te uiten. Wat is daar mis mee? Ze hebben tenminste een mening, hetgeen ik van de volgzame CU fractie niet kan zeggen…

  Beantwoorden
 10. Theo Krins
  Theo Krins zegt:

  Er blijft zo lijkt het een wat onduidelijk beeld hangen over de feitelijke situatie.
  Er is in de voorjaarsnota al aangegeven dat de tarieven omhoog zouden gaan om de parkeerkosten te kunnen dekken en dat het een stevige verhoging zou zijn.
  Dat een verhoging nodig is was zelfs al langer bekend in de politiek.
  Prima als je dan actie voert tot aan het feitelijke besluit in december, maar dan niet pas erna!
  Tevens slaat het bezwaarschrift nergens op, het is een lege huls, want je kunt tegen dit besluit geen bezwaar aantekenen, ook niet bijvoorbeeld tegen de OZB aanslag, alleen tegen de hoogte van de taxatie.
  Kortom als je tegen dit besluit bent had je eerder in actie moeten komen, dan had je de bewoners mogelijk echt wat kunnen bieden.

  Wij kiezen voor een andere richting en pleiten in deze blog daarom voor een discussie over de gedachte dat meer mensen moeten gaan betalen om zo de lasten beter te spreiden.

  Geen schouderklopje dus voor Gouda Positief en GBG, maar een oproep om de burgers een juiste voorstelling van zaken voor te houden, ook al doet de realiteit soms pijn in de portemonnee.

  Beantwoorden
 11. Huibert
  Huibert zegt:

  In reactie op jouw laatste antwoord. Als jij de helft van mijn pakeervergunning nu betaald vind ik dat de kosten redelijk verspreid zijn 🙂

  Groet
  Huibert

  Beantwoorden
 12. Gert Mallegrom
  Gert Mallegrom zegt:

  Hoi Theo,

  Waarom ga je eerst instemmen met zo'n verhoging om daarna de discussie te willen openen? Is dat ook niet een beetje de verkeerde volgorde?

  Beantwoorden
 13. Auke Brem
  Auke Brem zegt:

  Beste Theo, misschien moet je ook eens oppositie voeren en het geluid van je "stemmers" vertegenwoordigen. Het vergunningen systeem is in principe bedoeld om de bewoners in de gelegenheid te stellen in de nabijheid van hun huis te parkeren. Gefaseerd werd het in de wijken buiten de singels ingevoerd, om de bezoekers uit de Randstad en toeristen te dwingen betaald te parkeren, maar helaas is het beleid er niet op gericht geweest voldoende parkeergelegenheden te creëren.
  Bijvoorbeeld nadat het in de Boelekade is ingevoerd, werd steeds, indien 50% van de bewoners van een straat er voorstander van is, dit ingevoerd. Democratisch dus en de administratiekosten waren Fl. 25 Nu heeft de gemeente er een commercieële wending aangegeven door dit steeds absurd te verhogen. Als bewoners van bepaalde straten, bij meerderheid democratisch uit het systeem willen stappen, zou dat dan ook (nog)kunnen?
  MvG Auke Brem

  Beantwoorden
 14. Theo Krins
  Theo Krins zegt:

  Beste Auke en Gert,

  De actie van genoemde partijen doet vermoeden alsof er alternatieven zijn. Die zijn er op dit moment niet, ook niet bij hen, aangezien je dan ook financiële dekking moet kunnen aangeven.
  De verordening die nu is aangenomen is een vervolg op de voorjaarsnota en de verhoging is nodig om financiële dekking voor de uitgaven voor parkeren te hebben.
  De ChristenUnie wil best kijken naar een ander beleid, zie ook de laatste perikoop van de weblog bijdrage, maar dat vraagt meer tijd en het zal ook financieel haalbaar moeten zijn.
  Deze opstelling vinden wij "oppositie voeren" op een verantwoorde manier. Alleen protest aantekenen zonder een (financieel) alternatief is goedkope politiek.

  Beantwoorden
 15. Gert Mallegrom
  Gert Mallegrom zegt:

  Hoi Theo,

  Kun je dan ook inzage geven waarom er een half miljoen nodig is voor het onderhoud van de huidige parkeerplaatsen voor vergunninghouders? (excl de betaaldparkerenplekken)

  Groet
  Gert

  Beantwoorden
 16. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Al vanaf 1989 moet men betalen voor een parkeervergunning en bij een parkeermeter. Als de gemeente dit geld apart gehouden had voor de onkosten die nu gemaakt moeten worden op Klein Amerika, had er nu geen verhoging hoeven plaats te vinden. Helaas de gemeente Gouda weet al jaren niet met geld om te gaan, dus zitten de binnenstadbewoners nu met een verhoging van hun parkeervergunning.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie