, ,

Onrust over windmolens in het Groene Hart


Landelijk is bepaald dat de energietransitie in belangrijke mate op regionale schaal moet worden opgepakt via een Regionale Energie Strategie (RES). Daarvoor zijn 30 RES-regio’s aangewezen. De regio Midden-Holland is er daar een van. De vraag is nu hoe de regio’s invulling moeten gaan geven aan hun energie doelstelling. Komt  een regio vol te staan met windmolens of enorme velden met zonnepanelen? En zo ja, waar dan?


In 2016 is de regio Midden-Holland gestart met het uitvoeren van de RES. Onze regio was een van de zeven pilots van Nederland. Het resultaat van deze pilot is het ondertekende Convenant (2018) waarin het doel is vastgelegd om te komen tot een energie- en klimaatneutrale regio in 2050


Eind 2019 is de huidige RES-organisatie in Midden-Holland opgericht waarin alle gemeenten, waterschappen, provincie Zuid-Holland en diverse maatschappelijke partijen hun rol hebben.

Vervolgens is een concept-RES opgesteld, die een eerste duiding van de opgaven en denkrichtingen bevat over hoe deze door de regio kunnen worden ingevuld. In de periode oktober 2020- juli 2021 worden de opgaven en denkrichtingen uitgewerkt in concrete ruimtelijk-energetische plannen

 

In de RES wordt beschreven hoeveel duurzame elektriciteit en warmte we willen opwekken. En op welke manier we dat gaan doen. Waar we windmolens of velden met zonnepanelen willen neerzetten. En hoe we duurzame warmte willen opslaan en naar de huizen brengen. 


Participatie

 

Er moeten nog veel keuzes gemaakt worden voor het plan echt klaar is. 

Daarbij is het belangrijk te weten hoe de inwoners in onze regio erover denken. 

Het participatieproces en onderzoek voor de RES  is in volle gang. 

Vanaf oktober zijn bewoners in een eerste communicatieronde geïnformeerd over de energie transitie in het algemeen en de RES in het bijzonder. 

Begin januari 2021 is de eerste participatieronde met onder meer twee enquêtes en diverse (lokale) kansentafels afgerond. Op de regionale bijeenkomst van 14 januari werden de volksvertegenwoordigers geïnformeerd over de inbreng van de participatieronde en de resultaten van het ruimtelijk onderzoek en konden ze reageren op de eerste resultaten.   

 

Op basis van de maatschappelijke participatie en de bestuurlijke en politieke afwegingen daarin, wordt een definitief regionaal energieplan, de zogenaamde RES 1.0 opgesteld. Dit plan dient in juli 2021 gereed te zijn. De RES wordt om de twee jaar geactualiseerd. Zodoende kunnen nieuwe ontwikkelingen en technieken worden meegenomen.


Keuzes maken

 

De opgave van onze regio laat zich vertalen in het realiseren van 67 windmolens of 544 ha zonnevelden of een combinatie van deze twee keuzes. Dat is geen geringe opgave en het stuit ook op flink verzet bij een aantal gemeenten. Er zijn nogal wat politici die niet eens willen praten over de mogelijkheid van plaatsen van windmolens…. 


Gouda zit in een wat lastige positie omdat ze op haar eigen grondgebied niet of nauwelijks invulling kan geven aan deze opgave en deze taak vooral ligt bij de omliggende gemeenten. In deze gemeenten maar bij ons provinciebestuur ligt het onderwerp windmolens buitengewoon gevoelig en dat maakt keuzes maken en het invulling geven aan onze ambities ingewikkeld.

In de praktijk zijn er mogelijkheden voor windmolens langs de snelwegen, dus langs de hoofdinfrastructuur, zoals nu ook bij Waddinxveen, waardoor er voor bewoners niet veel overlast is en ook voor zonnevelden zijn er wel locaties denkbaar. 

 

Versnippering

 

Ofschoon ik veel bewondering heb voor de inzet in onze regio en ook in de andere regio’s ongetwijfeld hard wordt gewerkt aan de RES, heb ik daar toch de nodige twijfels bij.


De opgave waarvoor we staan vraagt naar mijn mening om een gezamenlijke aanpak van regio’s, bijvoorbeeld het hele Groene Hart en misschien zelfs op basis van een plan voor de hele provincie Zuid-Holland.

 

Door de omgeving op te knippen in relatief kleine regio’s ontstaat een versnipperd beeld en lopen we tegen allerlei weerstanden aan die op grotere schaal wellicht (in ieder voor een deel) kunnen worden voorkomen. Als je keuzes maakt vanuit een groot oppervlak kan je echt de beste locaties kiezen.

 

Provincie moet de regie nemen

 

Wat mij betreft trekt de provincie het initiatief voor de totstandkoming van de RES naar zich toe en neemt ze – om het beheersbaar te houden – in ieder geval de regie om te komen tot een RES voor het Groene Hart. Daarmee wordt hopelijk voorkomen dat dit gebied wordt versnipperd en verrommeld. 


Laten we ons zowel inzetten voor de RES als voor het behoud van het Groene Hart!

 

 

close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

13 antwoorden
 1. Jan Hagoort
  Jan Hagoort zegt:

  Theo, Het is een heel lastig verhaal. Zeker waar Gouda als gemeente een bijdrage moet leveren.
  Waarom windmolens of zonnepanelen? Zet ergens in het Groene Hart een "betonnen doos" neer en het hele energieprobleem hebben we getackeld! Daar zijn natuurlijk allerlei bezwaren tegen! Logisch. Alles kent risico 's en gevaren. Kernenergie (vies woord) is CO2 neutraal. Neemt weinig plaats in en is de komende 50 – 70 jaar een heel veilige wijze van energieopwekking.
  Het vervangt vele windmolens en zonnepanelen die het totale landschap uiteindelijk compleet ontregelen. Als je zonnepanelen wilt inzetten: dan op alle daken van die "dozen"!! De distributiecentrums die het landschap toch al ontsieren. Probeer je tenminste nog enige positiviteit aan het geheel toe te voegen.

  Beantwoorden
 2. Johan de Lange
  Johan de Lange zegt:

  Lees de RES. Voordat een kerncentrale er staat zitten we voorbij 2030 en de RES doelstellingen zijn gericht op 2030. En dan nog: kernenergie = hoge investeringen, hoog risico en grondstoffen uit niet al te frisse landen. Zijn we niet meer afhankelijk van Russisch gas dan moet je weer op zoek naar uranium.

  Beantwoorden
 3. Unknown
  Unknown zegt:

  Een aspect dat aan de hele besluitvorming moet worden toegevoegd, is de energie(elektriciteits)consumptie. In de kop van Noord-Holland wordt op een groot oppervlak windmolens geplaatst en een nieuw datacenter, dat 80% van de opgewekte energie gaat gebruiken.De "troost" die geven wordt is dat de warmte die gebruikt gaat worden voor een deel terugkomt als warmte voor stadsverwarming. Het energieniveau van elektriciteit is echter veel hoger dan van warm water, dus er is een enorm rendementsverlies. Wil men van het Groene Hart niet teveel? Er moet natuur bewaard worden, historische stads- en dorpsgezichten moeten worden bewaard, er moet wateropslag komen; recreatiegebieden aangelegd, etc. Zijn er alternatieve energiebronnen aan te boren? Een kerncentrale zoals Jan Hagoort voorstelt, lijkt mij onhaalbaar. De Elbe-centrale in Duitsland lijkt mij daar een goed voorbeeld van. Het Res-initiatief spreekt alleen over windmolens en zonneparken. Is er ruimte voor gebruik van aardwarmte als derde mogelijkheid?. Verder lijkt de bouw van zonneparken mij logischer dan van windmolens. Immers, door het geluid van windmolens wordt een veel groter oppervlak onbruikbaar voor andere doeleinden dan wat door zonneparken wordt ingenomen.

  Beantwoorden
 4. Unknown
  Unknown zegt:

  Hallo Theo,
  Je bericht is helaas niet helemaal compleet.
  1)De RES (van Gouda) is onderdeel van de RES Midden-Holland; met daarin de gemeenten Gouda, Zuidplas, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Reeuwijk-Bodegraven en De Meije.
  2)Windturbines zijn prachtige technische machines en inmiddels heel betrouwbaar na een ontwikkeling van tientallen jaren. Langs infrastructuur en op industrieterreinen volstaan ze prima.
  3)Zon en wind vullen elkaar voor 80% van de tijd prima aan. Zon op daken moet voorrang hebben boven zon op land; dat is juist.
  4)In de Concept RES is nog de eis aan de gemeenten opgenomen om te zorgen voor min. 50% lokaal eigendom in de te realiseren projecten; dat verandert de mindset meestal gelijk een heel stuk. (Die molen is niet van Vattenfall, maar voor de helft van MIJ en produceert MIJN stroom!) Hier lees ik echter niks van terug in je relaas.
  5) Tenslotte hebben we nog een opdracht: bewoon en BEWAAR de aarde !
  En de ijskappen en gletsjers laten een heel ander beeld zien. Naar mijn overtuiging mogen we daar geen enkel middel op voorhand voor uitsluiten.
  6) En een kerncentrale in Midden Holland? Geen probleem, ik heb er al een plekje voor gevonden: De Esse- Gans- en Blaarpolder in Nieuwerkerk ad IJssel langs de Hollandse IJssel voor het koelwater en met een koppeling op het 380 kV net van Krimpen a/d IJssel. Makkelijk zat. Maar helaas (of gelukkig) gaat daar de landelijk politiek over.

  Beantwoorden
 5. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Geachte heer Krins,

  Wanneer kunnen wij, de getrouwe lezers en volgers van uw blog een podcast met uw inzichten beluisteren? Verneem graag van u. Bij voorbaat dank,

  Hoogachtend,

  Den trouwe lezer, én CU-stemmer

  Beantwoorden
 6. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Fase1 iedereen zonnepanelen en windmolen energie aansmeren. Fase2 waterstof blijkt toch een betere oplossing en iedereen weer van de zonnepanelen af en naar waterstof. Afvoeren zonnepanelen laten betalen en wederom verdienen aan omschakeling naar waterstof. Drs J

  Beantwoorden
 7. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Beste meneer Krins,

  Het is een grote rotzooi in o.a. Eindhoven. Ik hoop dat Gouda goed is voorbereid op alles. Niet aarzelen, maar een stevig doortimmerd plan graag. Ik reken weer op u.

  Veel succes!

  Beantwoorden
 8. Gert Olbertijn
  Gert Olbertijn zegt:

  Het is goed dat hier samen met de regio over wordt nagedacht. Gelet op de snelle opwarming (nu al 2 graden warmer in Nederland dan bij het begin van de metingen van ruim een eeuw geleden), zullen we echt snel moeten schakelen. Wetgeving zal zo snel mogelijk alle nieuwe gebouwen helemaal klimaatneutraal moeten eisen. Daarnaast is er heel veel zon- en wind energie nodig. Wanneer we zie nergens willen plaatsen, dan moeten we accepteren dat we anderen opzadelen met onze problemen of dat het huidige landschap zoals wij dat zo waarderen over 100 jaar onder water staat. Kernenergie (ook geen Thoriunreactor) is geen oplossing. Een kleintje kost al 10 miljard per stuk en kost 10 jaar bouwen en Waterstof is slechts energiedrager. Dus: besparen, isoleren en veel zuiniger apparaten maken en leven, voor de rest veel wind en zonne-energie, aangevuld met aardwarmte en een beetje biomassa/gas. Daar moeten we het mee doen. Maar niet te somber, er blijft heel veel om van te genieten. Zeker wanneer we één en ander combineren met biodiversiteit, beter voedsel en gezondheid voor mens en dier.

  Beantwoorden
 9. Unknown
  Unknown zegt:

  Zo is dat. De nieuwe werkelijkheid onder ogen zien en geen struisvogelpolitiek bedrijven. (Windmolens?? Nee hoor, ik zie nergens windmolens!), terwijl ze al in 3 windstreken om je heen staan, gemeente Zuidplas!
  Als we met zijn allen in 60 jaar tijd 'onze' gasvoorraad er doorheen hebben gejaagd, dan moeten we nu op de blaren (lees: alternatieven) gaan focussen.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie