,

Onderzoek naar milieuzone in Gouda

AD, 27 februari 2018

De ChristenUnie kiest voor:


Fiets

 • De ChristenUnie wil een ambitieuze fietsagenda voor Gouda.
 • Een vlotte doorstroming van fietsers op hoofdroutes.
 • het opstellen van een lokale fietsagenda vanwege het toenemende belang van het
  (elektrische) fietsverkeer. Belangrijke thema’s in deze agenda zijn fietsveiligheid en
  fietsparkeren.
 • In samenwerking met provincie en gemeenten aanleggen van fietssnelroutes van Gouda naar
  Den Haag, Rotterdam en Utrecht.
 • Voldoende stallingen voor fietsen rondom OV-knooppunten en in de binnenstad van Gouda. De
  middelen die het regeerakkoord beschikbaar stelt voor cofinanciering van fietsstallingen
  proberen we ook voor Gouda te benutten.

Auto en vrachtverkeer

 • Om aantrekkelijk te blijven moet Gouda bereikbaar blijven en wordt in ieder geval de
  doorstroming op hoofdwegen verbeterd Dit is een randvoorwaarde voor vergaande
  maatregelen die het volledig afsluiten van wegstructuren beogen.
 • De N457 wordt aangepakt zodat Westergouwe goed ontsloten is. Ook wordt gekeken hoe de
  doorstroming op de zuidelijke randweg kan worden verbeterd.
 • Gouda onderzoekt de mogelijkheden om de singels autoluw in te richten, waarbij gezocht
  wordt naar breed draagvlak bij weggebruikers, ondernemers en aanwonenden.
 • Onderzoek naar mogelijke invoering van een milieuzone voor vervuilende scooters, auto’s en
  vrachtauto’s, rekening houdend met er
  varingen elders.
 • Voldoende ontsluitingsmogelijkheden en bereikbaarheid voor (auto)verkeer voor de wijken
  Kadebuurt en Kort Haarlem.
 • Westergouwe wordt goed ontsloten per fiets, maar ook voldoende voor de (elektrische)
  auto(bus).
 • Inzet voor duurzame transportservice voor bedrijven in de binnenstad en het invoeren van een
  verbod voor vervuilende vrachtauto’s vanaf 2025. 

close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie