,

Omstreden bestemming


Op 20 september 2016 heeft de Nationale ombudsman
een kritisch rapport uitgebracht over de wijze waarop de gemeente Gouda heeft
gecommuniceerd rond ontwikkelingen in de PWA kazerne.

“Gemeenten
moeten zich beter voorbereiden op de communicatie met burgers bij omstreden
bestemmingen als een asielzoekerscentrum (AZC). Dat concludeert de Nationale
ombudsman in zijn rapportage ‘Omstreden bestemming’ over de herbestemming van
de leegstaande Prins Willem-Alexanderkazerne in Gouda. De ombudsman roept
gemeenten op kennis te nemen van de VNG-handreiking ‘Besluitvorming opvang
asielzoekers en huisvesting statushouders’ van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) en de Participatiewijzer van de Nationale ombudsman.” 
Aanleiding
Een aantal bewoners van de wijk Gouda Noord heeft
bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend over de wijze waarop de
gemeente Gouda hen heeft betrokken bij – en geïnformeerd over – de plannen voor
het hergebruik van de Prins Willem-Alexanderkazerne. In eerste instantie zou
hierin o.a. een moskee gevestigd worden. Kort nadat dit plan niet doorging, gaf
de gemeente Gouda aan medewerking te willen verlenen aan de tijdelijke
vestiging van een asielzoekerscentrum.
Herkenning
De ChristenUnie fractie is niet verrast door de
uitkomsten van het rapport van de Nationale ombudsman. We herkennen ons in dit
rapport en de aanbevelingen. We moeten van de uitkomsten leren en de gemeente zal
veel actiever in moeten gaan zetten op burgerparticipatie, met de
participatieladder als uitgangspunt. 
Onderscheid
Wat de ChristenUnie betreft moet er wel een
onderscheid worden gemaakt tussen de communicatie rond de mogelijke komst van
een islamitisch centrum gecombineerd met de Ark en Gemiva én later bij de komst
van een regulier AZC.
Bij het eerste proces is er van alles misgegaan,
waarbij vooral de rol van de bewoners niet duidelijk was en de wijze van
participatie helder had moeten worden gecommuniceerd en uitgevoerd. 
AZC
Rond het onderwerp AZC is gepoogd dit proces beter
in te richten, maar kwam het besluit wel erg snel na het niet doorgaan van het
andere plan. De bewoners kregen nauwelijks tijd om op adem te komen en dat gaf
opnieuw onrust. Hoewel de ChristenUnie – net als de meeste andere fracties in
de raad – de komst van een AZC steunt, had ze liever gezien dat er een
adempauze was genomen om eerst te werken aan het herstel van vertrouwen tussen
bestuur en burgers.
Het kan natuurlijk altijd beter, vooral door de
burgerparticipatie als vast onderdeel van het beleid duidelijk te communiceren,
maar inhoudelijk gezien ging het een stuk beter.
Rond het opstellen van de bestuursovereenkomst met
het COA zijn namelijk bewoners actief betrokken geweest en is ook de raad
regelmatig geïnformeerd en in de gelegenheid geweest om input te geven.
Het resultaat mag er ook zijn: Gouda kent de meest uitgebreide bestuursovereenkomst van
Nederland, die met inbreng van bewoners tot stand is gekomen. Zo heeft Gouda
voor het eerst in Nederland een gefaseerde instroom afgesproken, wat een
belangrijke eis van de bewoners was. De gemeente heeft de inbreng van de
bewoners meegenomen en uitgebreid gerapporteerd wat ermee gedaan is. 
Actieprogramma
Mede door de ervaringen rond de PWA heeft de
ChristenUnie bij de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie o.a. ingezet op het
onderwerp burgerparticipatie en daarvoor aan de coalitie partners een concept
beleidsplan overhandigd.
In het actieprogramma van het onlangs
geïnstalleerde college is burgerparticipatie ook prominent opgenomen. We
verwachten van het college dat alles in het werk zal worden gesteld om de
communicatie aan omwonenden straks bij de (mogelijke) komst van het AZC te
verbeteren en dat de aanbevelingen van de ombudsman als leidraad meegenomen
worden.
Een zorgvuldig proces bij de komst van het AZC,
daar is iedereen in Gouda en de mensen die we mogen verwelkomen in Gouda, bij
gebaat. Samen sterk!
Theo Krins & Christiaan Quik
close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie