,

Nieuwe plannen voor de PWA kazerne in Gouda

De
Rijksvastgoeddienst wil de PWA kazerne nog steeds verkopen. Dit keer is de
aanpak echter beter. Met bewoners wordt een participatierapport opgesteld die
mee wordt gegeven aan een eventueel toekomstig ontwikkelaar. Maar hoe blijft
het proces goed gaan en hoe kan de gemeenteraad zorgen dat zij goed betrokken
blijfven bij het proces? In deze blog schrijf ik hierover.
 

Omstreden locatie

Als raadslid kan ik het me nog goed herinneren, de discussie omtrent de komst van
een Islamitisch Centrum en vervolgens over de komst van een AZC. Het is jammer
hoe de dossiers toen gelopen zijn en de negatieve impact die dit gehad heeft op
de stad Gouda, maar ook de lokale politiek. Gelukkig is het alweer een tijdje
rustig en wordt nu gestart met participatie met de wijk. 

Bewonersparticipatie

Bij een openbare buurtbijeenkomst op 8 november 2018 die ik bezocht werd de aftrap
gegeven voor een nieuw en hopelijk laatste hoofdstuk voor herbestemming van dit
terrein.  Het was een goede bijeenkomst
waar bewoners vragen konden stellen en een werkgroep werd geformeerd om te
komen tot een participatierapport. Hierin staan wensen en zorgen van de buurt
voor de nieuwe ontwikkeling. Inmiddels is het rapport opgeleverd met een aantal
duidelijke wensen:

 • een ontsluiting
  van het terrein op de Bodegraafse Straatweg.
 • Voldoende
  parkeerplaatsen op eigen terrein, ook voor bezoekers en daarbij het
  parkeerprobleem bij voetbalvereniging Olympia aan te pakken
 • Bebouwing met
  maximaal 4 bouwlagen, met accenten tot 6 a 7 bouwlagen. Dit is lager dan de
  ‘Nota Hoogbouw’ van de gemeente Gouda toestaat.
 • Wens voor
  senioren en jongerenwoningen, in verschillende prijsklassen, maar voornamelijk
  niet te duur (middeldure en betaalbare koop- en huurwoningen), maar zeker ook
  de wens om sociale huurwoningen te bouwen.
 • Kleine
  voorzieningen voor de wijk, denk aan een ontmoetingsplek (voor ouderen) of
  zorg.
 • Groen moet
  openbaar toegankelijk zijn, en liefst wordt er zo duurzaam mogelijk
  gebouwd.

Dit lijken me duidelijke wensen die voor het
grootste gedeelte goed mogelijk zijn om uit te voeren. Echter vraag ik me wel
af of de ontsluiting op de Bodegraafse straatweg daadwerkelijk gerealiseerd kan
worden. Ik zal hier nog aandacht voor vragen als we als gemeenteraad over dit
rapport komen te spreken. Het rapport en verder informatie over dit proces
rondom de PWA-kazerne is te lezen op
www.pwakazerne.nl

Rol
van de gemeenteraad onduidelijk

Uiteindelijk moet de gemeenteraad en ook ik als
raadslid een bestemmingsplan vaststellen voor de nieuwe ontwikkeling. Door de
Rijksvastgoeddienst te laten zorgen voor de eerste participatie, is de rol van
de gemeenteraad tijdens het proces onduidelijk. Dit was de aanleiding om samen
met Martijn van der Wind van het CDA technische vragen te stellen aan het
college over de rol van de gemeenteraad. Ons leek het niet handig pas helemaal
aan het einde betrokken te worden bij deze grote herontwikkelingsopgave. We
kregen hierop het volgende antwoord van het college:

‘Als het college
het participatieverslag van het Rijksvastgoedbedrijf heeft ontvangen en
daarover een standpunt heeft ingenomen, zal het college de gemeenteraad
daarover formeel informeren. Het college is zich uiteraard bewust van de
planologische historie die is verbonden aan deze locatie. Het idee is dan ook
om informeel met de gemeenteraad van gedachten te wisselen zodra een begin van
een (concept) participatieverslag beschikbaar is. Het college beslist in
formele zin in eerste instantie omtrent het bouwprogramma voor de locatie en
zal beoordelen of daarvoor draagvlak bestaat op basis van het toekomstige
participatieverslag van het Rijksvastgoedbedrijf. Hierbij worden de gevoelens
van de gemeenteraad die zijn gebleken uit het voorgestelde informele traject
betrokken in de afweging.  De
gemeenteraad beslist uiteindelijk formeel op voorstel van het college over
eventuele wijzigingen van het bestemmingsplan.’

Tot
slot

Ik vind het goed dat de gemeenteraad vroeg in het
proces betrokken wordt, nog voordat het complex in de verkoop gaat. Hierbij
kunnen we extra aandacht vragen om de uitkomsten van het participatierapport
ook daadwerkelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de plannen en nader
onderzoek vragen voor bijvoorbeeld de mogelijkheden van ontsluiting voor de
herontwikkeling.  Daarbij zal ik me
inzetten voor transparantie van het proces en vind ik het goed als de
gemeenteraad het participatierapport vaststelt. Als het aan de ChristenUnie
fractie ligt is het participatierapport een randvoorwaarde om tot een ontwikkeling voor deze locatie
te komen en kunnen we deze van harte onderschrijven. Wel zullen we het college  vragen om
in ieder geval de ontsluiting van het gebied eerst goed te onderzoeken.

Ik blijf dit dossier volgen en zal ook op volgende
bewonersbijeenkomsten zoveel als mogelijk aanwezig zijn. Ik heb er vertrouwen
in dat we nu met elkaar tot een mooie herontwikkeling komen van deze locatie
met ‘Oog voor Gouda’.
close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie