,

Naam IJsselhof moet blijven !


De laatste weken is er veel onrust in Gouda
over de naamgeving van onze begraafplaats IJsselhof in Gouda.

Onlangs is namelijk opeens de naam veranderd in
“Yardenhuis Gouwestreek” en is aan de buitenzijde van de begraafplaats de naam
“IJsselhof” nergens meer te bekennen.

Terecht zijn heel veel inwoners van Gouda hier
boos en verdrietig over. Het is een naam die voor veel Gouwenaars is verbonden met
een plek waar een geliefde is begraven of gecremeerd. Zo’n naam kan je niet zomaar
veranderen!

Yarden heeft onderschat wat zo’n
naamsverandering losmaakt onder de mensen en het is belangrijk dat de naam
“IJsselhof” weer zo snel mogelijk terugkomt op de muur tussen de beide
toegangshekken!

Marianka Peters van de Goudse Post vraagt nadrukkelijk aandacht voor dit onderwerp en dat levert veel steunbetuigingen op. Het onderwerp leeft duidelijk in Gouda!


Waarom een naamswijziging?

In de beantwoording
van vragen die hierover vanuit de politiek zijn gesteld staat:

“In het programma
van eisen is aangegeven dat de naam van
 de Begraafplaats/crematorium IJsselhof
niet mag worden gewijzigd zonder schriftelijke toestemming van gemeente
Gouda. 

In mei 2017 heeft Yarden om goedkeuring gevraagd van de naamswijziging
van ‘Begraafplaats en Crematorium IJsselhof’ in ‘Yardenhuis Gouwestreek’. Deze
naamswijziging is besproken met de portefeuillehouder Stedelijk beheer
(toenmalig wethouder Daphne Bergman) en deze heeft dit ter kennisname
aangenomen.

Het
gaat hier om de naam die Yarden zelf hanteert. De naam van de locatie blijft
IJsselhof, en in gemeentelijke uitingen wordt ook de naam IJsselhof gebruikt.”

Duidelijk is dat de wethouder op het moment dat
om die goedkeuring is gevraagd niet heeft aangedrongen op het behouden van de
naam “IJsselhof”. Dat blijkt ook als het college antwoord geeft op een andere
vraag. Daarnaast wordt niet duidelijk in hoeverre er schriftelijke goedkeuring
is verleend, wat wel een voorwaarde is om tot naamswijziging te kunnen
overgaan.

“Het college is van
mening dat de nieuwe benaming goed aansluit bij de brede activiteiten die er
worden aangeboden. Het college vindt het wel belangrijk dat in uitingen rondom
begraven de benaming Begraafplaats IJsselhof behouden blijft. Vandaar dat deze
afspraak ook al gemaakt is bij de naamswijziging.
De
portefeuillehouder gaat op korte termijn met Yarden in gesprek over de op de locatie
geplaatste aanduiding.”

Uit deze
beantwoording wordt niet duidelijk of de naamgeving op de buitenzijde van de
begraafplaats voor het college een belangrijk issue is. Ze meldt alleen dat
het gaat om “uitingen rondom begraven”. De laatste zin van de beantwoording geeft enige hoop dat er mogelijk iets gaat gebeuren rond de naamgeving van de begraafplaats. 

Artike-38 vragen

In samenwerking met SGP, CDA, SP,  VVD en GBG hebben we aan het college aanvullende vragen gesteld, zodat er meer duidelijkheid komt.

Voor de ChristenUnie
kan er uiteindelijk maar één gewenste uitkomst zijn: de naam “IJsselhof” moet terug op de
buitenmuur!


Artikel 38-vragen over naamswijziging IJsselhof

Naar
aanleiding van de artikel-38 vragen van de SGP over de naamswijziging van
IJsselhof hebben de fracties van de SGP, ChristenUnie, CDA, SP, VVD en GBG de
volgende aanvullende vragen:

U geeft aan dat “In het programma van eisen is aangegeven dat de
naam van

 de
Begraafplaats/crematorium IJsselhof niet mag worden gewijzigd zonder
schriftelijke toestemming
van gemeente Gouda.”
U geeft verder aan dat de wethouder het verzoek ter kennisname
heeft aangenomen.

1. In hoeverre is nu wel of niet sprake van schriftelijke
toestemming en indien dat niet het geval is, wat betekent dat voor de
naamswijziging die is doorgevoerd?

Verder vermeld het
college in haar beantwoording o.a. het volgende:
“Het college vindt het wel
belangrijk dat
in uitingen rondom
begraven
de benaming Begraafplaats IJsselhof behouden blijft. Vandaar
dat deze afspraak ook al gemaakt is bij de naamswijziging.
De portefeuillehouder
gaat op
korte termijn
met Yarden in gesprek over de
op
de locatie geplaatste aanduiding
.”

2.
Wat bedoelt het college concreet met de opmerking dat “in uitingen rondom
begraven de benaming Begraafplaats IJsselhof behouden blijft”?

3.
In hoeverre betekent dit dat het college het wenselijk vindt dat de benaming op
de buitenzijde “IJsselhof” blijft?

4.
In hoeverre kan Yarden van de gemeente verwachten dat, door de toestemming van
het college, er ook verantwoordelijkheid wordt genomen voor aanpassingen aan
bewegwijzering in Gouda naar de begraafplaats?

5.
In hoeverre is het college het met ons eens dat het hanteren van beide
benamingen verwarrend is?

6.
In hoeverre is het college bereid met Yarden te bewerkstelligen dat in alle
publieke uitingen, dus ook op de muur, de naam IJsselhof wordt gehanteerd.

7. Waarom spreekt Yarden
op haar site over: ‘Yardenhuis Gouwestreek’ en direct daaronder als
toelichting:  ‘Onze locatie biedt zowel mogelijkheden voor cremeren als
begraven. Yardenhuis Gouwestreek beschikt ook over een natuurbegraafplaats waar
verbondenheid met de natuur en duurzaam begraven centraal staat.’
Staat dit niet haaks op
eerdere beantwoording?

8.
Wanneer gaat de portefeuillehouder concreet het gesprek en wat is voor het
college de gewenste uitkomst met betrekking tot de “op de locatie geplaatste
aanduiding”?

9.
In hoeverre is het college het met ons eens dat vanuit deze naamswijziging van
een monument een precedentwerking voor de toekomst uitgaat voor bestaande namen
van andere monumenten?

10.
Op welke wijze gaat het college voorkomen dat (ongewenste) naamswijziging voor
Goudse monumenten, zoals nu is gebeurd bij het stadhuis en de begraafplaats, in
de toekomst nogmaals kan gebeuren?

11.
Er is door de naamswijziging veel commotie ontstaan en veel mensen zijn boos en
verdrietig dat de naam IJsselhof is verdwenen.
Wat
gaat het college hier (communicatief) concreet mee doen?
close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

4 antwoorden
 1. B. te Gouda
  B. te Gouda zegt:

  Helemaal mee eens, ik vind toch al een schande dat de GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATS
  over gedaan is aan Yarden. De naam Yarden enz moet er z.s.m. af en de naam IJSSELHOF
  moet weer worden geplaatst.

  Beantwoorden
 2. Anoniem
  Anoniem zegt:

  De naam IJsselhof moet terug op de muur. Yarden is een naam wat geen begraafplaats uitstraalt. Overigen je ontvangt van Yarden zelfs geen bericht meer dat het graf eerdaags wordt geruimd. Wel 5 jaar daarvoor de vraag of je de grafrust wilt verlengen voor 10 jaar tegen een behoorlijk bedrag uiteraard.

  Beantwoorden
 3. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Dus oud wethouder Daphne Bergman hoorde het aan en nam de naamswijziging voor kennisgeving aan… En zo'n passieve wethouder krijgt de erepenning van de burgemeester uitgereikt??

  Respectloos deze naamswijziging, en al helemaal genant aangezien het college de kans had om dit tegen te houden. Maar Bergman (van D66, beste mensen) leek niet eens de aanleiding te zien om het in het college te bespreken.

  De naam IJsselhof moet terug op de muur. Ik heb nog nooit zoiets onzinnigs gelezen als dat de naam IJsselhof blijft bestaan, terwijl je die in geen enkele uiting meer tegenkomt! Bij YARDEN zijn ze echt een beetje van het padje.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie