,

Mirjam bedankt!

Mirjam Salet en Theo Krins (foto: Raymond Aarsman)

Deze week hebben we als gemeenteraad informeel afscheid genomen van onze waarnemend burgemeester Mirjam Salet. Sinds januari dit jaar is zij burgemeester in Gouda en ze treedt op 12 november terug. Op 13 november zal Pieter Verhoeve namelijk als de nieuwe burgemeester van Gouda worden geïnstalleerd.

De burgemeestersvacature in Gouda ontstond door het vertrek van burgemeester Milo Schoenmaker. Hij is nu bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). 

We zijn als gemeenteraad veel dank verschuldigd aan Mirjam Salet, die zich met veel energie heeft ingezet voor onze stad. 

Als plaatsvervangend voorzitter van de raad heb ik haar namens de raad toegesproken met de volgende woorden:


Beste Mirjam,
  
Op 30 januari mocht ik je namens de gemeenteraad de ambtsketen omhangen en welkom heten als waarnemend burgemeester van Gouda.
Ik gaf toen aan dat we je hadden leren kennen als een vriendelijke en doortastende burgemeester die de verbinding zoekt, maar ook duidelijk haar eigen standpunt verwoordt.
Daarnaast vroeg ik je om ons als raad scherp te houden en de raad een spiegel voor te houden en waar nodig te corrigeren.
Ik kom hier nog op terug.
Vanavond nemen we informeel afscheid van je, omdat je laatste raadsvergadering op 12 november bij de behandeling van de begroting mogelijk heel laat wordt en dan is er niet meer goed de gelegenheid om afscheid van je te nemen. Dat probleem dreigde vanavond overigens ook te ontstaan, maar is gelukkig toch goed gekomen.
Namens de gemeenteraad wil ik je heel hartelijk bedanken voor je inzet en betrokkenheid in Gouda. 
In de gemeenteraad was het een pittige periode en je hebt ons meermalen een spiegel voorgehouden, gecorrigeerd en getracht ons met elkaar te verbinden. 
Op allerlei manieren heb je je ervoor ingezet dat de fracties beter samenwerken en een constructieve inzet hebben. Dat viel niet altijd mee met 12 fracties met soms zeer uiteenlopende opvattingen die de neiging hebben om overal iets van te willen vinden en het vooral oneens met elkaar te zijn. 

Het lukt je altijd weer om de rust te bewaren, als het nodig is heel beslist je punt te maken en daarbij voortdurend ook in te zetten op verbinding.
Je bent ook transparant in je optreden. Dit bleek bijvoorbeeld heel duidelijk doordat je het Seniorenconvent voor fractievoorzitters introduceerde. Hiermee gaf je ons wat meer inzicht in vertrouwelijke zaken, vooral op het gebied van veiligheid, waardoor de fractievoorzitters goed op de hoogte zijn wat er speelt in de stad. 
Leuk dat je in je periode van burgemeester zijn, meemaakte dat we naar Solingen zijn gegaan en daarbij viel het op dat je heel goed Duits speekt. 
Ook in de stad Gouda heb je jezelf op allerlei momenten laten zien en uit niets bleek dat je waarnemend burgemeester bent. Je hebt in de afgelopen maanden je volop ingezet voor onze mooie stad en daarvoor zijn we je veel dank verschuldigd.
Namens de gemeenteraad wil ik je drie cadeaus overhandigen. 
Het eerste cadeau als herinnering aan dit prachtige Huis van de Stad waar je heel wat uren hebt doorgebracht. 

Het tweede cadeau heeft te maken met je voornemen om te gaan verhuizen. Met onze bijdrage kan je iets leuks kopen voor jullie nieuwe woning. 
En tot slot geven we je nog een envelop met inhoud, waarmee je samen met je man een heerlijk avondje uit naar de Schouwburg kan. Want daar is het laatste jaar denk ik niet veel van gekomen.
Mirjam, nogmaals veel dank, het ga je goed en ik hoop dat je na je afscheid met veel plezier zult terugdenken aan de periode dat je burgemeester in Gouda bent geweest! 

Mirjam werd ook door de raad toegezongen waarbij Jan de Laat en Michiel Bunnik als onze gitaarband optraden 🙂

close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie