,

Minder Marokkaanse verdachten in Gouda gewenst!


In
april was er aandacht voor het veiligheidsbeleid in de gemeenteraad omdat we
de kaders hebben besproken voor de periode 2015-2018.
Er
wordt in met grote voortvarendheid door politie, justitie, gemeente en andere
partners gewerkt aan de veiligheid in onze stad, maar de ChristenUnie heeft
voor een aantal zaken nadrukkelijk (meer) aandacht gevraagd.
 •        Oververtegenwoordiging Marokkaanse
  Nederlandse jongeren bij misdaadcijfers
 •        Communicatie met de inwoners
 •        Inbraak preventie en communicatie
  middelen
 •        Radicalisering en de rol van het
  onderwijs
 •        Prostitutie

Oververtegenwoordiging Marokkaanse
Nederlandse jongeren bij misdaadcijfers
Uit
de monitor Marokkaanse Nederlanders
in Gouda blijkt dat Marokkaanse Nederlanders tussen de 12 en 24 jaar
oververtegenwoordigd zijn als verdachte van een misdrijf.
Al
vele jaren wordt bij ieder onderzoek naar overlast en criminaliteit in Gouda geconstateerd
dat deze groep oververtegenwoordigd is als verdachte en het lijkt erop dat
ondanks alle aanpak tot nu toe de trend nog niet ten goede is gekeerd. Samen
met de PvdA hebben we daarom een motie
ingediend waarin we oproepen om in de veiligheidsaanpak meer specifiek naar de
oorzaken en mogelijke oplossingen op zoek te gaan en in de ambities het
percentage van deze groep in de misdaadcijfers met jaarlijks 5% te laten dalen.
Het
was spannend of deze motie het in de raad zou halen, maar uiteindelijk werd met
17 stemmen voor en 15 stemmen tegen deze motie aangenomen.
Communicatie
De objectieve veiligheid (op basis van cijfers) in
onze stad verbetert ieder jaar, maar de subjectieve veiligheidsbeleving loopt
daar op achter. Dit kan o.a. verbeterd worden door goede communicatie met de
inwoners en het actief inzetten van communicatie middelen zoals internet. We
hebben hiervoor samen met de PvdA een motie
ingediend waarin we oproepen om inwoners actief te betrekken bij en te
informeren over veiligheid. Hierbij moeten we een goede balans weten te vinden
in het delen van successen en ook oog blijven houden voor de specifieke
problemen waarmee inwoners in een wijk of buurt worstelen. Er was een
raadsmeerderheid voor deze motie!


Inbraakpreventie en communicatie
middelen
In
het kader van veiligheid en leefbaarheid wordt in de kadernota aangegeven dat
het zinvol kan zijn om o.a. whatsapp groepen te stimuleren. Ofschoon de
ChristenUnie spontane initiatieven die de veiligheid bevorderen en daarmee
onder meer inbraken doen afnemen toejuicht, vinden wij dat deze faciliteit een
te beperkt bereik heeft. Het zou goed zijn als het college zoekt naar
communicatie middelen die een breder bereik hebben dan alleen smartphones en
ook gekoppeld kunnen worden aan bijvoorbeeld gewone telefoons en alarmsystemen. Een motie die we hiervoor hebben ingediend
is met een ruime meerderheid (23-9) aanvaard.
Radicalisering en onderwijs
We
zijn blij dat radicalisering in Gouda een prioriteit is in het
veiligheidsbeleid. Ofschoon het om een kleine groep gaat is de impact op de
samenleving groot. De scholen hebben een belangrijke rol bij vroeg signalering
en we vertrouwen erop dat de netwerkregisseur, die binnenkort wordt aangesteld,
de scholen actief hierin gaat begeleiden en dat dit een focus wordt bij zijn of
haar activiteiten.

Prostitutie en vrouwenhandel
Dit onderwerp
is geen speerpunt in het veiligheidsbeleid, maar de ChristenUnie heeft hier wel
aandacht voor gevraagd.
De
ChristenUnie wil niets liever dan dat prostitutiebezoek illegaal is en dat
vrouwen niet als exploitatiemiddel worden gebruikt. Het is een vorm van
slavernij die niet past in samenleving die uitgaat van respect voor elkaar.
Zolang er gelegenheid geboden wordt voor dergelijke diensten in onze stad
moeten we alert zijn en samen met de SGP en VVD hebben we een motie ingediend
om in 2016 het bestaande beleid te evalueren. Ofschoon de fracties in de raad vanuit
verschillende motieven een evaluatie wensen, waren we blij dat een
raadsmeerderheid ook deze motie
heeft gesteund.

close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

10 antwoorden
 1. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Vreemde opmerking, de CU wil niets liever dan dat prostitutie illegaal is??? Illegaal is altijd fout dus dat moet je niet willen toch?

  Beantwoorden
 2. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Hoe kun je als politiek goedkeuring geven aan iets wat illegaal is , met vrouwen handel illegaal op de koop toe! Lekker illegaal en weg kijken van een probleem.

  Beantwoorden
 3. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Totaal onbegrijpelijk om met de PvdA een motie in te dienen in het verbadn van veiligheid, tegen radicalisering terwijl Khalid Tatou betrokken is bij fondsenwerving voor een nieuwe moskee die samenwerkt met salafisten, en bovendien zich in het debat van 15 april onmogelijk heeft gemaakt.

  Het wegkijken wordt groter en groter. Als je in Marokko denkt naar Syrië te moeten wordt je terug in Marokko 4 jaar gevangen gezet om te beginnen. Met bed, bad en brood.

  Maar hier is er anderhalf uur per jaar voor een gesprekje uitgetrokken met College en Raad, en daar komt iets verbetering in, terwijl de salafistische invloed al meer dan drie jaar wordt aangewend in bestaande moskeeën.

  Wat heeft Gouda behoefte aan een Aboutaleb.

  Beantwoorden
 4. B. te G.
  B. te G. zegt:

  Ik hoop dat er eindelijk eens echt ingegrepen wordt in Gouda.
  Overigens is illegale prostitutie nog gekker!
  En laat de politie eens optreden tegen dat illegaal handelen uit auto's in de Oosterwei.
  Regelmatig moet je op de rijbaan lopen omdat de kleppen van de stationcars openstaan en over het trottoir steken en een groep Marokkanen daar staat te kopen.
  Mag ik ook mijn spullen zo op straat aan een ieder te koop aanbieden?
  Maar er is een begin gemaakt las ik.

  Beantwoorden
 5. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Fijn toch dat ook de PvdA haar ogen niet meer sluit voor de statistieken. Maar er is helaas meer nodig dan "kijken naar de oorzaken". Crimineel gedrag moet keihard worden aangepakt en vervolgd. Onze stad heeft al decennia een slechte naam door de "bijdrage" van onze Marokkaanse medelanders hierin, maar gemeente en politie slagen er niet in dit tij echt te keren.

  Het is nodig dat de Goudse politiek hier harder op stuurt dan "doet u een onsje minder".

  Beantwoorden
 6. Theo Krins
  Theo Krins zegt:

  Dank voor de reacties. We hebben samengewerkt met de PvdA (coalitie partij) om op die manier een meerderheid in de raad te krijgen.
  Dat we streven naar een vermindering van 5% per jaar is redelijk arbitrair, maar het gaat ons erom dat we bewust inzetten op verlaging en dat ook meten. We streven naar een trendbreuk.

  Beantwoorden
 7. Anoniem
  Anoniem zegt:

  ik help het "anoniem" hopen dat PvdA nu de ogen ook niet meer sluit voor de statistieken.

  Een optimistische reactie – gezien de houding die PvdA plaatselijk en ook landelijke aan de dag legt.

  In het algemeen heeft links een houding van "pappen en nathouden" aangenomen, die het bepaald voor het geheel van de inwoners van Nederland niet prettiger wonen heeft gemaakt.

  Het niet toegeven dat de "multiculturele samenleving" is mislukt en het idee dat 'praten' nog altijd het beste is tegen onwilligen in plaats van het spreken van duidelijke taal en het hanteren van strakke grenzen heeft de negativiteit over Gouda en andere plaatsen gebracht.

  Ik hoop met jullie dat het tij nu eens echt gekeerd wordt.

  Inwoners worden gewaarschuwd voor het dievengilde, woningmarkt Gouda is zeer moeizaam en ga zo maar door.

  Het is goed dat er optimisten zijn. Laten zij vooral ook realiteitszin hebben!

  Beantwoorden
 8. Beatrijs
  Beatrijs zegt:

  Is er ook een evaluatie geweest van het top 60 beleid? Hoeveel inzet is daarvoor gepleegd en wat zijn de resultaten? BL te G

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie