,

Minder inbraken door WhatsApp?


Inbrekers mijden wijken met whatsapp-alarm

© AD.

Woninginbraken komen helaas ook in Gouda veel voor. Een inbraak veroorzaakt niet alleen materiële schade, maar vaak ook emotionele schade. Ben ik nog wel veilig in mijn eigen huis? Kan ik nog wel iemand vertrouwen? Een woninginbraak kan dus een grote impact hebben.
Het is dus van belang dat we met elkaar ervoor zorgen dat de kans op een woninginbraak kleiner wordt en dat we ons veiliger kunnen gaan voelen in Gouda.

Actieplan Veiligheid


“Het aantal woninginbraken is in 2015 hoog geweest in Gouda. In de afgelopen 3 jaar zijn
er gemiddeld 638 woninginbraken per jaar gepleegd. Gouda kent daarnaast een hoog
woninginbrakenrisico per 1.000 woningen en stond tevens hoog in de AD-misdaadmeter.
Woninginbraak is een high impact crime omdat de weerslag op bewoners die hier slachtoffer van
worden groot is. Gemeente en politie werken intensief samen in het nemen van maatregelen
hiertegen 

De
keuze is gemaakt om de Appgroepen in Gouda te stimuleren en de voucherregeling om goed hang-en
sluitwerk aan te kunnen schaffen, verder vorm te geven.”

(Actieplan Veiligheid) 

Bij het Actieplan Veiligheid voor 2016 kwam het onderwerp inbraken nadrukkelijk aan de orde en het college focust daarbij nadrukkelijk op het bevorderen van WhatsApp groepen, zodat bewoners informatie met elkaar kunnen delen en een melding kan worden gedaan aan elkaar als er verdachte omstandigheden worden gesignaleerd.

WhatsApp

De vraag is in hoeverre WhatsApp nu echt effectief is of vooral een gevoel van veiligheid bevordert.
In Tilburg hebben ze hier uitgebreid ervaring mee opgedaan en uit onderzoek door de Universiteit van Tilburg blijkt dat inbrekers massaal buurten mijden waar bewoners elkaar via Whatsapp waarschuwen.


Volgens de onderzoekers worden inbrekers afgeschrikt door dit fenomeen. Als de (vaak lokale) inbrekers weten dat er een WhatsApp-groep actief is haken ze af. Daarnaast worden bewoners actiever en bellen ze sneller 112 bij verdachte omstandigheden.Minder inbraken

In de 35 onderzochte buurten in Tilburg daalde het gemiddelde aantal woninginbraken van 60 naar 30 per maand. Voorwaarde voor dit soort resultaten is wel dat er per wijk genoeg mensen meedoen en dat de gemeente de whatsapp-groepen strak coördineert.


Werkwijze


Wie iets verdachts ziet, moet eerst 112 bellen! Daarna stuurt de persoon een beschrijving van de verdachte situatie aan de whatsapp-groep. Andere inwoners kunnen dan reageren. Die berichten worden ook doorgezet naar de politie. Alleen al in Tilburg zijn op die manier zo’n tien inbrekers op heterdaad betrapt of op een later moment aangehouden.


Enthousiast


De Nationale Politie is enthousiast. ,,Niet alleen in Tilburg, maar op meer plekken in het land maken buurtbewoners gebruik van whatsapp-groepen voor de veiligheid in hun wijk,” zegt Sybren van der Velden, landelijk coördinator woninginbraken. ,,Deze groepen fungeren als extra ogen en oren in de wijk. Op deze manier kan snel veel informatie worden verzameld die de politie kan helpen bij het sneller opsporen van verdachten.”


Gouda


In Gouda zijn er nu zo’n 40 WhatsApp-groepen actief en de gemeente probeert daarin een rol te nemen. Voor mij blijft het tot op heden nog onduidelijk – ondanks diverse vragen daarover – hoe de gemeente dit precies faciliteert en hoe ze bevordert dat er steeds meer deelnemers komen bij de bestaande groepen en nieuwe groepen worden geïnitieerd.


De gemeente mag wat mij betreft hierin veel duidelijker de regie nemen en de coördinatie ter hand nemen! Daarnaast is het een gemiste kans dat meldingen die bewoners doen niet direct naar de politie gaan. 
In Tilburg heeft dit namelijk aantoonbaar gewerkt!


Kortom, mooi dat er zoveel WhatsApp-groepen ontstaan, maar er is nog genoeg werk aan de winkel.

Toezegging


We zijn wel blij dat het college op verzoek van de ChristenUnie heeft toegezegd volgend jaar in beeld te brengen in hoeverre het aantal inbraken in 2016 is verminderd in gebieden waar WhatsApp-groepen actief zijn.

close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

10 antwoorden
 1. Henk van Blitterswijk
  Henk van Blitterswijk zegt:

  Die invulling van de eigen verantwoordelijkheid van de burger is een prima idee. Een houding en een voornemen van "inbreken willen we niet in onze buurt" heeft meer dan een oppervlakkig menselijk effect.

  (is ook zo'n punt uit het Oude Testament van de Bijbel)

  Henk van Blitterswijk

  Beantwoorden
 2. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @ Anoniem, 20/4/2016, 22.20 u.

  Het is de taak van de overheid om voor de veiligheid van de Goudse burger te zorgen ! "Het recht in eigen hand nemen", is geen goede zaak. De overheid dient zijn verantwoordelijkheid volledig te nemen !!! Daar moet de burger op kunnen rekenen.

  Beantwoorden
 3. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Gisterenavond voor de tweede keer achterelkaar geen straatverlichting in Gouda Noord is dat omdat het vanwege whatsapp veiliger is geworden?

  Beantwoorden
 4. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Uiteraard kan een actieve bijdrage van de bevolking positief werken, maar het kan niet de bedoeling zijn dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid te veel bij de burgers zelf wordt gelegd !

  Wat de basisveiligheid van Gouda Noord betreft, ben ik vooral benieuwd naar de uitwerking van de te sluiten bestuursovereenkomst tussen de gemeente Gouda en het COA. Het gaat niet alleen om de veiligheid in de evt. te openen AZC in de PWA, maar ook om de veiligheid in de OMGEVING van de PWA. En die is, zo heb ik op een van de inloopavonden van het COA (najaar 2015)begrepen, hoofdzakelijk de verantwoording van de overheid en niet van het COA. Is er genoeg politiekracht op straat ?

  Gelukkig denken de mensen in Gouda Noord kritisch en opbouwend mee…

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie