Onze mensen

Dit zijn de mensen die de ChristenUnie Gouda samen vorm geven en dienstbaar zijn aan onze mooie stad.

Wethouder

Fractie

Bestuur

Lokale afdeling Gouda

De ChristenUnie Gouda is een lokale afdeling die is opgericht op 14 december 2000 als een politieke fusie van RPF en GPV.

Onze afdeling heeft op dit moment ruim 300 leden. Naast het bestuur is er een commissie vooe de (permanente) campagne en een steunfractie. De steunfractie ondersteunt de fractieleden bij het werk in de raad. U kunt natuurlijk ook lid worden van ChristenUnie Gouda

Leden

De lokale afdeling heeft op dit moment circa 300 leden. Naast het bestuur is er een campagnecommissie en een steunfractie. De steunfractie ondersteunt de fractieleden bij het werk in de raad. U kunt natuurlijk ook lid worden van ChristenUnie Gouda via

Wij hebben uw steun nodig!

U kunt ook actief worden binnen de ChristenUnie, meer informatie kunt u opvragen bij de secretaris.

U kunt ons financieel steunen door een gift over te maken op ING rekening: NL36 INGB 0004321498 t.n.v. ChristenUnie Gouda.

Gemeenteraad

Inwoners van Gouda mogen hun Gemeenteraad kiezen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen die elke vier jaar georganiseerd worden. De fractie van de ChristenUnie Gouda heeft momenteel 4 raadszetels.

Stemmen

De afgelopen jaren tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen en bij de Twee Kamer verkiezingen is het aantal Gouwenaren die op de ChristenUnie hebben gestemd toegenomen