, ,

Meer laadpalen in Gouda nodig!


GROTE VERSCHILLEN IN LAADCAPACITEIT 
PER GEMEENTEDe gemeenten Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Schiermonnikoog, Amstelveen, Barendrecht scoren het hoogst met hun netwerk aan openbare laadpalen, zo blijkt uit de Benchmark openbaar laden 2018. Er zijn opmerkelijke verschillen tussen de verschillende regio’s en de 30 grootste steden. Gouda scoort niet hoog. De ChristenUnie heeft een aantal vragen voorgelegd aan het college over het beleid rond laad palen in Gouda.
Openbare ruimte

Naar verwachting zal de vraag naar elektrische rijden in Nederland de komende jaren flink toenemen. Steeds meer automerken brengen op korte termijn (betaalbare) elektrische auto’s op de markt, met een actieradius van minimaal 250 kilometers. Daarvoor is het nodig dat gemeenten voldoende laadpalen ter beschikking hebben. Want gemiddeld 70 procent van de Nederlanders parkeert – en zal dus laden – in de openbare ruimte. 

Verplicht aantal palen

Vanaf 2020 moet de eigenaar van een bedrijfspand met meer dan 10 parkeerplekken investeren in laadpalen voor elektrische auto’s. Dit besluit heeft forse financiële consequenties en er zal waarschijnlijk een roep uitgaan om niet al te strikt deze regel te gaan hanteren.

Met name voor ondernemers met klanten die een langere tijd geparkeerd staan (denk aan restaurants, kantoren en bouwmarkten) zullen waarschijnlijk interesse hebben voor het plaatsen van laadpalen. Maar ook voor de ondernemer met bijvoorbeeld een buurtsuper kan de aanwezigheid van een laadpaal aantrekkelijk zijn. Albert Heijn neemt de proef alvast op de som, en kondigde vorige maand een samenwerking aan met Fastned. AH plaatst in eerste instantie als proef bij drie ‘XL’-vestigingen laadstations, zodat klanten hun auto kunnen opladen terwijl ze in de supermarkt zijn.
Veranderingen
Het is de vraag hoe de regels in de praktijk zullen uitpakken in een snel veranderende markt, die er vanaf 2020 weer heel anders uit kan zien. Netwerken van snellaadstations zullen tegen die tijd verder zijn gegroeid, wat de vraag naar lokale – vaak relatief trage – laadpalen kan drukken.
Score GoudaVoor de benchmark ‘openbaar laden’ heeft elke gemeente een score gekregen tussen 0 en 100. Deze score geeft inzicht in de mate waarin het huidige netwerk van openbare laadpalen is voorbereid op toekomstige vraag van elektrische voertuigen van bewoners in 2020.


Zo betekent de score voor Gouda van 0.19 dat de huidige openbare laadinfrastructuur toereikend is om ongeveer 19% van de openbare laadbehoefte in 2020 op gebruiksvriendelijke wijze af te dekken. Hierbij wordt rekening gehouden met enerzijds de aanwezigheid van laadinfrastructuur in de nabijheid (dekking) en anderzijds de mate waarin in de verwachte behoefte kan worden voorzien met het huidige aanbod rekening houdende met een maximaal aantal gebruikers per laadpaal (dekkingsgraad).

Voor deze analyse is allereerst de toekomstige openbare laadbehoefte van bewoners in beeld gebracht op gebiedsniveau voor 2020. Vervolgens zijn de hoeveelheid en de locaties van de openbare laadpalen per gemeente in beeld gebracht. Op basis van de toekomstverwachting en rekening houdende met loopafstanden kan een uitspraak worden gedaan over de dekking dan wel de dekkingsgraad van een relevant woonadres. Hierbij geldt een relevant adres als zijnde een woonadres die voor het parkeren en opladen van hun elektrische auto afhankelijk zijn van de openbare ruimte.

Belangrijke opmerking is dat in deze analyse nog geen rekening gehouden is met een eventuele openbare laadbehoefte van forenzen of bezoekers die met een elektrische auto naar de gemeente komen. Dat maakt de vraag naar adequate openbare laadinfrastructuur alleen nog maar groter.

Vragen aan het college

Omdat het aantal laadpalen in Gouda naar verwachting niet toereikend zal zijn in de nabije toekomst hebben collega Christiaan Quik en ik namens de ChristenUnie aan het college een aantal vragen gesteld.


Het gaat daarbij om de volgende vragen:


De gemeente Gouda stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen omdat schoon vervoer een bijdrage levert aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Tot eind 2020 kunnen op aanvraag nieuwe laadpalen in Gouda worden geplaatst.
Technische vragen
1.    Hoeveel laadpalen zijn er op dit momenteel via de gemeente Gouda geplaatst?
2.    Hoeveel laadpalen kunnen er via het aanvraagformulier van de gemeente Gouda op jaarbasis geplaatst worden?
3.    Op welke wijze maakt de gemeente Gouda bekend dat er via de gemeente een laadpaal kan worden aangevraagd inclusief vermelding van de bijbehorende criteria?
4.    Hoe gaat het beleid er uitzien vanaf 2021?
5.    Hoeveel aanvragen heeft de gemeente ontvangen in de jaren 2017, 2018 en 2019 voor het plaatsen van laadpalen en hoeveel zijn er daarvan gehonoreerd?
6  Als er afwijzingen zijn geweest: in hoeveel gevallen is er in die jaren afgewezen omdat er geen laadpaal (meer) beschikbaar was.
7.    Hoe worden omwonenden geïnformeerd bij de plaatsing van laadpalen?
8.    Hoe is de taakverdeling verdeeld tussen de gemeente en Engie m.b.t. De laadpalen? 
close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

7 antwoorden
 1. Jan Smit
  Jan Smit zegt:

  Volgens oplaadpunten.nl staan er in Gouda op dit moment 18 laadplaatsen.
  Als dat 19% van de behoefte in 2020 is, zouden er in Gouda eind 2020 18/19% = 95 werkende palen moeten staan.
  Overweging:
  1 op de 8 auto's is in Nederland een lease bak, dus in potentie elektrisch interessant.
  Gouda telt ca. 27.000 auto's gedeeld door 8 voorspelt minimaal > 3300 elektrische auto's.
  Mij dunkt dat een prognose van ca. 95 laadpalen (één paal voor > 34 auto's) veel en veel te weinig is.
  Theo, hoe gaat de coalitie het aantal laadpalen stimuleren en het aantal parkeerplaatsen dat hierdoor verloren gaat compenseren ?
  Vriendelijke groet en succes !

  Beantwoorden
 2. Theo Krins
  Theo Krins zegt:

  Beste Jan interessante analyse!
  Belangrijke toevoeging is dat er geen laadpaal hoeft te worden geplaatst door de gemeente als een laadpaal op eigen erf van de bestuurder mogelijk is. Dat is in veel situaties in Gouda het geval!

  Beantwoorden
 3. Jan Smit
  Jan Smit zegt:

  Beste Theo, de gemeente kan niet afwachten tot particulieren een eigen laadpaal plaatsen, maar moet haar verantwoordelijkheid oppakken.
  Een privé laadpaal is in principe niet voor de buurt of derden beschikbaar .
  Interessant onderwerp om eens politiek over te brainstormen .

  Beantwoorden
 4. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Een paar vragen:

  – staat de gemeente Gouda open voor het experimenteren met het telen van wiet, van overheidswege?

  – wat doet de gemeente Gouda tegen geweld tegen de politie (zie: Rotterdam)?

  Beantwoorden
 5. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Ik heb een auto op benzine, mijn buurman een op diesel en een andere rijdt op gas. Daar zijn leveranciers voor die er op verdienen. Een shel bijvoorbeeld en nog vele anderen. Laten de energieleveranciers maar in aktie komen en dat laden doorbelasten aan de berijder van een electrische auto.

  Beantwoorden
 6. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Theo, hoeveel auto's zijn er in Gouda? Dus hoeveel laadpalen moeten er komen? Sharing van laadpalen leidt tot irritaties, ruzies. Hoeveel kabels komen over straat te liggen? Hoe ziet de stad er straks uit? Met al die duizenden laadpalen? Electrisch rijden is slechts een korte tussenfase richting waterstof te veel investeren is kapitaalvernieting! Drs J.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie