,

Marokkaanse Gouwenaars kritisch over zichzelf (deel 1)

Stichting IMAGO (Initiatiefgroep Marokkaanse Gouwenaars) is een nieuw initiatief vanuit de Marokkaanse gemeenschap in Gouda.
De stichting wil gaan optreden namens de Marokkaanse gemeenschap en is ook bereid om kritisch naar zichzelf te kijken.
Kijkend naar de gebeurtenissen van de laatste tijd vragen zij zich openlijk af: “Hebben Marokkanen een verantwoordelijkheid in deze? Zo ja, nemen zij hun verantwoordelijkheid en wijzen zij elkaar en anderen aan op verkeerd gedrag? Welke rol spelen ouders hierin? Welke rol vervullen zij? Hoe pakt hun rol in de praktijk uit?”.

Onlangs belegden zij een bijeenkomst waarin deze zaken aan de orde kwamen en er was daarbij een interessant panel aanwezig: Farid Azerkan (voorzitter Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland) , mevr. Naima Zefzafi (directeur Inburgering A’dam) , Said Bouddouft (directeur Meander) en Chahid El Haddouti (voorzitter Imago)
Ik geef onderstaand zonder veel commentaar de bijdragen van die avond weer, omdat het goed is om gewoon eens te “luisteren”. Er werden veel waardevolle zaken opgemerkt. Deze geven stof tot nadenken en bieden perspectief naar de toekomst toe!
Chahid El Haddouti deed de aftrap en gaf aan dat het beeld in Gouda wordt bepaald door negatieve ervaringen met Marokkaanse jongeren, maar dat er ook een groep is die op positieve wijze wil bijdragen aan de Goudse samenleving en zich inzetten voor een beter imago.
Degenen die het goed doen zijn vaak teleurgesteld over berichtgeving in de pers en balen van het negatief gedrag van een kleine groep.
Sommigen gaan daardoor aan de zijlijn staan, anderen kiezen ervoor een actieve bijdrage te leveren, zoals het bestuur van Stichting IMAGO. Ze zijn onafhankelijk, zelfkritisch, volgens Chahid, en willen niet naar anderen wijzen en zijn gericht op samenwerking met andere organisaties die hetzelfde nastreven.
Ze willen allerlei activiteiten gaan ontplooien, zoals het uitdelen van stroopwafels en dadels op afgelopen kaarsjesavond. Ook willen ze debatten gaan organiseren, gericht op het oppoetsen van het imago. Daarbij willen ze hun stem laten horen richting de lokale politiek en invloed uitoefenen op de beslissingen en niet achteraf reageren…..
Farid Azerkan zet vervolgens een stevig verhaal neer:
De laatste jaren is er een verhit debat – tot in de Tweede Kamer – over Marokkaanse jongeren en vaak is er sprake van holle retoriek.
Je hebt als ouders richting de jongeren een eigen verantwoordelijkheid, maar ouders vervullen hun rol als opvoeder onvoldoende naar de kinderen.
Ouders grijpen te laat in richting de kinderen en daardoor zijn ze oververtegenwoordigd in de hulpverlening. Daarbij speelt ook mee dat ouders soms moeite hebben om een handicap bij hun kind te onderkennen.
We maken deel uit van de Nederlandse samenleving en moeten daar verantwoord gedrag etaleren. Velen hebben een positieve bijdrage, maar het is niet genoeg, er moet meer verantwoordelijkheid worden genomen.
De Marokkaanse gemeenschap mag echter niet worden aangesproken op wangedrag van enkele Marokkaanse jongeren.
Door het slechte imago wordt dit wel gedaan, maar het doet geen recht aan het feit dat vele Marokkaanse jongeren het prima doen.
Ten aanzien van de jongeren maakte Farid een kritische opmerking: “ Jongeren etaleren een collectief gedrag, ze duiken in een slachtofferrol, hebben een taalachterstand van zo’ n 2 jaar en onderwijs in probleemwijken is van bedroevend niveau.”
We moeten de problemen samen onderkennen en oplossen en niet denken vanuit wantrouwen. Er wordt nu teveel gekeken naar korte termijn oplossingen en optreden is vooral repressief van aard.
Draag je eigen verantwoordelijkheid en grijp je kans. Inzet moet zijn dat de Marokkaanse cultuur niet als last, maar als verrijking wordt gezien.
De vraag is natuurlijk hoe dit nu concreet handen en voeten gaat krijgen. Dat zal nog niet eenvoudig zijn.
Binnenkort deel 2
close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie