Op 17 mei bezocht ik namens ChristenUnie Gouda de avond LHBTI rechten zijn Mensenrechten. De avond was georganiseerd in het kader van IDAHOT, de Internationale Dag tegen Homo-, Bi- en Transfobie. De organisatie was in handen van de Regenboog Alliantie Gouda in samenwerking met Amnesty Gouda.

Onze wethouder Corine Dijkstra sprak in haar openingswoord over de noodzaak om alert te blijven op uitsluiting en ontmoeting en uitwisseling te stimuleren. Ze benadrukte dat het belangrijk is om ons daarvan bewust te zijn en te voorkomen dat het gesprek over LHBTI polariserend werkt. Ze verwees daarbij naar de “cultuuroorlog” in Amerika waarin mensen elkaar verketteren en zichzelf opsluiten in het eigen gelijk.

Het was mooi om te zien dat verschillende Goudse politieke partijen aanwezig waren en zo hun betrokkenheid toonden. Verschillende sprekers gingen in op de situatie van mensenrechten voor LHBTI personen in het buitenland.

Wat mij persoonlijk aansprak is dat het uitgangspunt van deze avond was dat, als we het hebben over inclusie, we moeten kijken vanuit de universele rechten van de mens. Ieder mens heeft het recht om gelijk behandeld te worden. Dit is ook zoals wij het als ChristenUnie Gouda in ons verkiezingsprogramma hebben verwoord: Wij zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen gelijk wordt behandeld, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, gender, seksuele geaardheid (LHBTI), handicap of welke reden dan ook. Onderling contact en het respecteren van elkaars zienswijzen is daarbij cruciaal.

Voor het bevorderen van dat onderlinge contact en het respecteren van elkaars zienswijzen wil ik mij als raadslid voor ChristenUnie Gouda inzetten. Niet elkaar veroordelen en terugtrekken in je eigen gelijk, maar contact houden en respect hebben voor elkaar.

Beeld: Unsplash.com