,

Krijgt Gouda dit jaar een totaalverbod voor vuurwerk?

Burgemeester Hubert Bruls (CDA) van Nijmegen roept het kabinet op vuurwerk definitief te verbieden met oud en nieuw. Deze jaarwisseling was vanwege corona een verbod ingesteld. Op basis van hoe oud en nieuw is verlopen, vindt Bruls, tevens voorzitter van het Veiligheidsberaad, het tijd dat ieder jaar zo’n verbod moet gelden.

 

„De eerste tekenen van het vuurwerkverbod smaken er bij mij naar dat we dit blijven doorzetten”, zegt Bruls tegen Omroep Gelderland. „Wat Nijmegen betreft sowieso, maar ik zou zeggen tegen het kabinet: ’Nu echt doorzetten, voor het hele land een vuurwerkverbod’. Ook voor volgend jaar.”

 

Het is geen geheim dat de ChristenUnie in Gouda al jarenlang pleit voor een verbod voor consumentenvuurwerk en in die zin zijn we blij met de oproep van Hubert Bruls.

 

We moeten overigens oppassen dat de discussies niet door elkaar gaan lopen, want rond het vuurwerk spelen wat mij betreft twee aparte discussies:

1.   Vuurwerkverbod vanwege diverse argumenten op het gebied van milieu, gezondheid en arbeidsomstandigheden

2.   Vuurwerkverbod vanwege de veiligheid

 

Milieu, gezondheid en arbeidsomstandigheden

 

Door het afsteken van vuurwerk komen zware metalen en chemische stoffen in lucht, bodem en grondwater terecht. In illegaal vuurwerk kunnen zelfs zeer schadelijke stoffen zitten, zoals cadmium en perchloraat. Daarom is illegaal vuurwerk gevaarlijker en schadelijker voor het milieu dan legaal vuurwerk!

 

Luchtvervuiling

Vuurwerk veroorzaakt luchtvervuiling. Op oudejaarsavond  – kort na middernacht – schieten de concentraties fijnstof omhoog. Vooral de eerste twee uur van het nieuwe jaar: dan zit er tientallen keren zoveel fijnstof in de lucht als normaal. Metingen rond de jaarwisseling laten zien dat er in steden meer fijnstof in de lucht zit dan daarbuiten.  

Het inademen van fijnstof is schadelijk voor je gezondheid. Vooral mensen met longproblemen of een zwakke gezondheid kunnen hier flink last van hebben.

 

Bodem- en watervervuiling

De schadelijke stoffen in onverbrande resten van vuurwerk en in de kleine stofdeeltjes, dalen neer en komen dan vooral in de bodem terecht. Het gaat dan om schadelijke zware metalen, zoals koper, barium, strontium en antimoon, en in het geval van illegaal vuurwerk mogelijk ook cadmium. Barium, antimoon en strontium zijn schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. Koper is in hoge concentraties giftig voor dieren die in het water leven, en schadelijk voor planten.

 

Gaandeweg verplaatst de vervuiling zich naar het oppervlaktewater. Via deze weg levert vuurwerk een forse bijdrage aan de ophoping van zware metalen in het milieu. Die zware metalen kunnen niet worden afgebroken door biologische processen en blijven dus het milieu vervuilen. 

 

Voor koper worden de milieunormen in het water overschreden. Vuurwerk draagt daaraan bij: ongeveer 18% procent van al het koper in het oppervlaktewater komt uit vuurwerk.


Arbeidsomstandigheden

Wat ook niet onvermeld mag blijven is dat er vaak sprake is van slechte en gevaarlijke werkomstandigheden in de vuurwerkfabrieken. 


Veiligheid

Vanuit het oogpunt van veiligheid is ook veel te zeggen voor een verbod voor particulier vuurwerk. De vraag is dan wel of je een alternatief wilt bieden.

Wat mij betreft zou het mooiste zijn als we dat alternatief zoeken in milieuvriendelijke oplossingen als een show met drones en/of laser in combinatie met muziek.

Een (tijdelijk) alternatief kan zijn om op één of meerdere locaties onder toezicht van professionals of gecertificeerde vrijwilligers (er zijn maar weinig professionals beschikbaar) vuurwerk af te steken en zo het aantal ongelukken zoveel mogelijk terug te dringen als ook de hoeveelheid (deels illegaal) vuurwerk die wordt afgestoken.

Daarbij kan ook gedacht worden aan een speciale show voor kinderen!

Wellicht heeft u nog andere ideeën, dan hoor ik die graag! 

,,Vuurwerk moet worden afgestoken door mensen die er verstand van hebben, niet door leken.” (Tjeerd de Faber, oogarts) 

Tenslotte

 

Ik ben benieuwd wat de nieuwe regering op dit gebied gaat doen en ook in Gouda zullen we in de gemeenteraad hierover dit jaar vast nog wel het gesprek met elkaar gaan voeren.

 

Voor nu wens ik u een gezond en veilig 2021!AD, 4 januari 2021close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

9 antwoorden
 1. Theo
  Theo zegt:

  Helemaal mee eens Theo! Afgelopen oud- en nieuw laat de voordelen op beide fronten zien. En dan heb je het nog niet over de angst bij dieren en mensen op die dag. Ik kon voor het eerst sinds jaren op oudejaarsdag rustig naar buiten met mijn dochters.

  Beantwoorden
 2. Ijsselr.._Rijck?
  Ijsselr.._Rijck? zegt:

  Ik heb inderdaad veel minder totaal verdwaasde jochies met zakken vol vuurwerk door de wijk zien lopen. Vuurwerk doet ook wat met het puberbrein en niet ten goede. Maar ook het effect op de natuur wil ik aanstippen. Al eens gezien hoe al onze watervogels en andere wintergasten rond Oud en Nieuw totaal in paniek op de wieken gaan. Wat mij betreft is de jaarwisseling 2019 / 2020 de laatste met consumentenvuurwerk geweest.

  Beantwoorden
 3. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Inderdaad we moeten komend jaar nu eens doorpakken en het vuurwerk verbieden Vuurwerk is gevaarlijk door ondeskundig gebruik Ook dit jaar zijn er weer enkele handen gesneuveld van vaak jonge mensen met alle gevolgen voor hun verdere leven En we moeten nu eindelijk ook eens de ziekenhuizen ontlasten tijdens de jaarwisseling Het is te gek dat ziekenhuizen dan druk zijn met ernstige verwondingen die niet nodig zijn En dan blijven we nog roepen om vuurwerk want dat is zo leuk en hoort erbij? Helemaal eens dat we dit jaar eens gaan zoeken naar serieuze alternatieven ook uit milieu oogpunt gezien Want niemand ruimt de volgende dag zijn eigen rommel op Dus politiek en gemeente ga voor een totaal vuurwerkverbod en bied alternatieven aan

  Beantwoorden
 4. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Ik begrijp het onderscheid wel dat je maakt in de argumentatie gezondheid en veiligheid.
  Betekent dit onderscheid dat de Christen Unie in zijn keuzes verschillend omgaat met
  (zogenaamd) veilig vuurwerk en vuurwerk dat slecht is voor het milieu?
  Volgens mij maakt dat bij een totaal verbod geen enkel verschil.

  En wat denkt de Christen Unie over een (bijvoorbeeld) een gemeentelijke grote vuurwerkshow?

  Ben van Bommel

  Beantwoorden
 5. Cees
  Cees zegt:

  Helemaal eens verbieden. We roepen wel dat het ditmaal minder was maar wat wel afgestoken werd was erg zwaar.onbegrijpelijk heeft niets meer te maken met vieren van iets. Ik ben wel voor het georganiseerd centraal afsteken.

  Beantwoorden
 6. Jonathan
  Jonathan zegt:

  Ik kan me wel voorstellen dat een vuurwerkverbod interessant lijkt, maar is dat echt effectief en een verbetering?
  Het illegaal vuurwerk is meer bij een vuurwerkverbod, dat hebben we dit jaar duidelijk gezien. Overal in het land was vuurwerk in de lucht te zien, ik heb geen resultaten van fijnstof gezien maar het werd wel erg mistig na 12 uur.

  Ik zal per genoemde reden een kleine nuance maken:
  Luchtvervuiling: Dit gaat over 2 uur en daarna? Is dit mogelijk door andere technieken toe te passen te verminderen? (zoals we ook met regelgeving bij auto's de uitstoot terugdringen)
  Bodem- en watervervuiling: Bij legaal vuurwerk is dit met (Europese) regelgeving over het gebruik van schadelijke stoffen op te lossen. De vraag is overigens of deze stoffen nu al illegaal in het vuurwerk zitten, dan is het een kwestie van handhaven.
  Arbeidsomstandigheden: Regelgeving opleggen dat alleen vuurwerk wat in Europa gemaakt wordt (met dito arbeidsomstandigheden) verkocht mogen worden. Andere oplossing Europees de importheffing voor vuurwerk verhogen, zodat het lonend wordt om het in Europa te maken. (scheelt ook weer luchtvervuiling bij transport en is positief voor de werkgelegenheid)
  Veiligheid: Dat is in mijn optiek de meest legitieme opmerking, vuurwerk afsteken is gevaarlijk. Ook als professionals het doen gebeuren er nog wel een flinke ongelukken. Vaak met grotere gevolgen vanwege de mensenmassa die erbij aanwezig is.
  Daaruit volgt, waar hebben we in Gouda de mogelijkheid om voor veel/alle Gouwenaars een show te houden? Hoe doe je het met ouders met kleine kinderen die erbij willen zijn? Gaan we die show dan overdag doen? (zoals het nu gaat bij de meeste gezinnen: met de familie gezellig bij elkaar, enkele blijven binnen bij de kinderen en de rest gaat naar buiten vuurwerk afsteken en de buren spreken en daarna snel weer naar binnen.)
  Hoeveel vrijwilligers zijn er nodig om in elke stad en dorp 1 of meerdere shows te organiseren, waar wordt dat van betaald? Dat van vrijwilligers is een beetje raar, je kan die mensen ook gewoon betalen voor het werk dat ze doen, dat is geen wezenlijk deel van de kosten. De kosten zitten meer in: het opleiden/certificeren van de mensen, ordehandhavers, verkeersbegeleiders, EHBO-ers, materiaal om het publiek in goede banen te leiden (hekken, sanitair, borden, afzettingen, etc), verzekeringskosten (mochten er ongelukken gebeuren), het vuurwerk/drones of waarmee je een show maakt, artiesten/bands, licht en geluidstechniek, podium, opruimen van al het afval, etc
  Er ontstaan bij dit soort plannen enorme oploop van mensen massa's, denk aan een Gouda bij kaarslicht XXL met 10x zoveel bezoekers en dan ook nog in elke stad en dorp op hetzelfde tijdstip. (Daar zal een aantal bedrijfstakken heel blij van worden, maar ik denk dat financieel dit onmogelijk wordt.)
  Je hoeft ook maar 1 gek te hebben die bij zo'n evenement tussen de vele mensen wel vuurwerk afsteekt (of vul zelf maar iets in) en er ontstaan grote drama's. Zijn we daarmee echt beter af? Of je moet een entree(prijs)kaartje eraan hangen zodat het alleen een feest wordt voor de mensen die het kunnen betalen. (dan komt er nog meer kosten bij + kosten voor afsluiten van de locatie)
  Ik ben zelf voor (verstandig) afsteken van vuurwerk, maar niet ten kostte van alles.
  Mijn voorstel is om meer te doen aan de veiligheid van vuurwerk en veiligheid bij het afsteken dan het te verbieden. (ik steek zelf dan ook maar 2-3 dingen af)

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie