,

Kledinginzameling moet beter!

Helaas wordt kleding beperkt weggebracht in de
hiervoor bestemde containers, terwijl kleding, ook versleten kleding, heel goed
kan worden hergebruikt. Het nut en de noodzaak van deze inzameling en wat er in
de kledingcontainers mag worden aangeboden is vaak onvoldoende
bekend. Aangezien de ChristenUnie de kledinginzameling graag ziet
verbeteren in Gouda, hebben we artikel 38 vragen gesteld aan het college.
Landelijk vraagt de ChristenUnie overigens ook aandacht voor het recyclen en
gescheiden inzamelen van kleding. In 2014 is o.a. een nota geschreven met de
titel “Kleding uit de kliko”. In deze blog geef ik een toelichting op de
gestelde vragen. 
Aanleiding
Uit een onderzoek van 2012 blijkt dat Gouda onder
gemiddeld scoorde als het gaat om het aantal kilo’s opgehaalde gescheiden
kleding. Vandaar dat we vragen gesteld hebben over kledinginzameling.
Meer aandacht voor kledinginzameling
We willen weten of er voldoende inzamelcontainers in
Gouda staan en of er niet meer containers geplaatst kunnen worden, bijvoorbeeld
bij scholen of winkelcentra. Nu is het daarnaast vooral ook de onbekendheid die
zorgt dat gescheiden kledinginzameling nog niet “gewoon” is geworden. Door
bijvoorbeeld meer voorlichting te geven met een leuke publieksactie of
beloningsacties kan gezorgd worden voor meer aandacht. “Wist je bijvoorbeeld
dat ook versleten kleding in de containers mag worden aangeboden?” Ook kan meer
samenwerking worden gezocht met inzamelaars van kleding, zoals de non-foodbank
en de Baanderij.
Wat wordt er bereikt?
Daarnaast vinden we het belangrijk dat de gemeente ook
weet wat er met de kleding gebeurt nadat e.e.a. is ingezameld. Het is
belangrijk dat ook de doelen voor de kledinginzameling bekend zijn. Mocht een
mogelijkheid bestaan direct te kunnen communiceren over waar de kleding en de
gelden terecht komen, kan dat prima gebruikt worden voor de communicatie over
de kledinginzameling.
Standpunt college
Het college heeft hoge ambities op het gebied van
duurzaamheid. In het collegeprogramma “Gouda daagt uit” staat dat Gouda een voorbeeldrol
wil vervullen als het om duurzaamheid gaat. We verwachten dan ook zeker dat het
college deze ambitie ook heeft om kledinginzameling in Gouda te verbeteren.
De vragen
Tot slot de vragen die gesteld zijn:

 • Is het college het met de ChristenUnie eens dat er te
  weinig kleding gescheiden wordt ingezameld in Gouda?
 • Klopt het dat er slechts twintig kledingcontainers in
  Gouda staan? Zijn deze volgens het college voldoende verspreid over de stad? In
  hoeverre bent u bereid op centrale punten (bijvoorbeeld scholen of
  winkelcentra) inzamelpunten toe te voegen?

 • In hoeverre brengt de gemeente kosten in rekening voor
  de plaatsing van de containers? Is dit gelijk aan de kostprijs voor de gemeente
  Gouda?

 • In hoeverre is het college bereid meer voorlichting te
  geven over de inzameling van kleding? Is het college bereid om daarbij samen te
  werken met bestaande initiatieven in Gouda zoals de Baanderij, de non-foodbank
  en  “Geef Max de zak”?

 • Is het college bereid na te denken over het
  huis-aan-huis ophalen van textiel door verenigingen en stichtingen tegen een
  vergoeding? In hoeverre ziet u een meerwaarde van deze verzamelmethode bovenop
  de inzameling via de vaste containers en vaste inleveradressen?
 • Is de gemeente op de hoogte wat er met textiel uit de
  gemeente Gouda precies gebeurt nadat het is ingezameld? Op welke manier stuurt
  de gemeente bij de inzameling van textiel op een zo hoog mogelijk
  milieurendement?

 • In hoeverre is het college bereid om tot maart 2018
  zich in te spannen het aantal kilo’s gescheiden ingezamelde kleding (op
  jaarbasis) te verdubbelen?

We wachten de beantwoording van het college nu af.
Deze volgt normaal gesproken binnen 6 weken. 
Zelf
aan de slag!
Daarnaast
is het natuurlijk ook goed als jij zelf oude kleding gescheiden aanbiedt! Dus
komt er nog een kastopruimmoment dit jaar, denk dan; “kleding uit de
kliko” en schenk de gesloten zak kleding aan het goede doel of breng weg
naar de kledingcontainer! Voor een kledingcontainer bij jouw in de buurt;
klik hier
close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie