Kieskompas

Er valt wat te kiezen in Gouda! Maar welke partij vertegenwoordigt uw stem het beste?  

Vul het Kieskompas voor Gouda in! Welke partijen staan er vlakbij u in het politieke landschap en welke partijen staan verder van u af? In het Kieskompas kunt u verder op onderzoek gaan door uw positie in het landschap verder te verfijnen door thema’s aan of uit te vinken óf de standpunten en onderbouwingen van de partijen per stelling te bekijken.  

Kieskompas

HELP, ik kom uit bij de ChristenUnie

Nietsvermoedend vulde je het KiesKompas in. En toen kwam daar opeens ChristenUnie uit… Wat nu?!

Allereerst: rustig ademhalen want dit overkomt de besten. Als christenen zeggen we dan: er is hoop!

Punt is: blijkbaar zijn wij het behoorlijk eens en hebben we ongeveer hetzelfde plaatje voor ogen als we denken aan de toekomst van Gouda. Dat is hoopvol. Jij had niet verwacht op de ChristenUnie uit te komen, toch delen we een visie voor onze mooie stad.

We werken als ChristenUnie vaak samen met mensen uit heel andere achtergronden. Het gaat ons om de inhoud. Als je vergelijkbare idealen hebt, stap je over eventuele vooroordelen heen en help je Gouda verder.

Straks na de verkiezingen moeten waarschijnlijk drie, vier of zelfs vijf partijen een coalitie vormen. Als 2e partij van Gouda is er een grote kans dat CUgouda hieraan deelneemt. We zijn niet bang om verantwoordelijkheid te nemen en hebben onze meerwaarde met wethouders als Piet vd. Sluis, Harro Jansen en Corine Dijkstra bewezen.

Onze raadsleden hebben laten zien dat ze niet alleen deskundig maar ook effectief zijn. Dit kun je nalezen door te klikken op deze artikelen.

 1. Een drukke raad in 2021

2. Inzet en resultaat

3. Samenwerken

Kortom: Weet je welkom bij CUgouda, ook als je niet in alles met ons eens bent. We zijn in ieder geval een betrouwbare partij die het beste voor onze mooie stad wil en daarmee voor jou als inwoner.

Onderbouwing

Hieronder nog een aanvullende onderbouwing van een aantal vragen in de stemwijzer ‘KiesKompas’

Vooraf
Met dit document onderbouwen wij als ChristenUnie Gouda een aantal stellingen van Kieskompas
Gouda 2022. Deze onderbouwing doen wij omdat voor bepaalde stellingen van Kieskompas, op
grond van ons verkiezingsprogramma niet goed is op te maken hoe wij ons als ChristenUnie Gouda
tot deze stellingen verhouden. Voor de stellingen waarin we in dit document geen onderbouwing
doen, is in ons verkiezingsprogramma duidelijk wat ons standpunt is.

Stelling 16: De gemeente Gouda moet een groep gelote inwoners betrekken die aanbevelingen
doet over beleid (burgerberaad)
Als ChristenUnie Gouda zijn wij voor burgerparticipatie. We zijn echter niet voor het instellen van een
burgerberaad, omdat de gemeenteraad zelf een democratische vertegenwoordiging is van burgers.
Wanneer de gemeenteraad haar werk niet goed doet en de burgers niet goed vertegenwoordigd,
moet daar verandering in komen en het functioneren van de gemeenteraad verbeterd worden. Dit in
plaats van het instellen van een burgerberaad als een tussenlaag tussen gemeente en burgers.

Stelling 17: Om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan moet de gemeente Gouda anoniem solliciteren
invoeren
Als ChristenUnie Gouda vinden wij dat de gemeente Gouda oog moet hebben voor ongelijkheid in
eigen beleid. In ons verkiezingsprogramma zeggen wij in paragraaf 6.1 het volgende: In Gouda zijn
we alert op arbeidsdiscriminatie op welke grond dan ook. De gemeente zelf moet ook oog hebben
voor ongelijkheid in eigen beleid.
Anoniem solliciteren vinden wij hiervoor geen passend middel omdat dit een cultuur in stand houdt.
We willen de cultuur van kijken naar leeftijd, geslacht, achtergrond juist bewust doorbreken. We
kiezen hier voor de positie ‘neutraal’ omdat we voor het tegengaan van arbeidsdiscriminatie zijn,
maar tegen het middel anoniem solliciteren.

Stelling 18: De gemeente moet meebetalen aan projecten die zorgen voor meer acceptatie van
LHBTI+ personen
Als ChristenUnie Gouda vinden we het belangrijk dat iedereen in Gouda gelijkwaardig wordt
behandeld. Wanneer blijkt dat bepaalde groepen in Gouda achtergesteld worden, willen wij hier als
ChristenUnie Gouda werk van maken, en dus ook als dit het geval is bij discriminatie/achterstellen
van de LHBTI personen. ChristenUnie Gouda wil niet structureel personen/groepen extra financieren,
omdat dit kan gaan ten koste van de aandacht voor andere (achtergestelde) personen/groepen.
Kortom: alle personen moeten gelijkwaardig worden behandeld, als het nodig is moeten er projecten
worden opgezet voor bepaalde personen/groepen, maar deze zijn voor een bepaalde tijd.