,

Kies nu een vuurwerkvrije zone in GoudaAl jaren wordt er in Nederland discussie gevoerd over vuurwerk, waarbij het vooral gaat om het al dan niet verbieden van afsteken van (knal)vuurwerk door particulieren.

Het meest gehoorde argument hiervoor is de veiligheid. Niet alleen voor degenen die het zelf willen afsteken, maar ook voor mensen erom heen. Daarnaast veroorzaakt het afsteken van vuurwerk ook de nodige overlast en is het buitengewoon schadelijk voor het milieu. En laten we ook niet vergeten dat de het vuurwerk vaak wordt vervaardigd onder gevaarlijke en mensonterende omstandigheden.Gouda wil (nog) niet overgaan tot een vuurwerkverbod, maar wil wel de gelegenheid bieden om het aantal vuurwerkvrije zones uit te breiden. De ChristenUnie ziet dit als een stap in de goede richting, maar onze inzet blijft om centraal vuurwerk op bepaalde locaties te gaan organiseren en particulier vuurwerk te verbieden.
Pilot 2018


Tijdens de jaarwisseling van 2018 heeft er een pilot ‘vrijwillig vuurwerkvrije zone’ plaatsgevonden rondom de ‘Dierenopvangcentrum Gouda’ en ‘Ruiterclub Bloemendaal’. Uit de evaluatie is gebleken dat het een geslaagde pilot was. Daarnaast heeft de gemeente via de stadspeiling 2018 en een vragenlijst aan Goudse jongeren tussen 12 – 18 jaar naar de mening van inwoners gevraagd. Op basis van de ervaringen en de uitkomsten van de onderzoeken is het voorstel gedaan om de pilot met vrijwillig vuurwerkvrije zones te verbreden naar andere delen van Gouda. Het college van burgemeester en wethouders wil de Goudse inwoners die behoefte hebben aan een vuurwerkvrije zone faciliteren bij hun initiatieven. Het college gaat dus geen gebieden aanwijzen.


Voor 11 oktober aanvragen!


De komende jaarwisseling staat de gemeente (maximaal) 15 vrijwillig vuurwerkvrije zones in Gouda toe. Bewoners die hun buurt vuurwerkvrij willen hebben, kunnen nu een aanvraag indienen. Initiatieven voor een vrijwillig vuurwerkvrije zone moeten voor 11 oktober 2019 zijn ingediend.Voorwaarden voor vuurwerkvrije zone

In het ‘Stappenplan vrijwillig vuurwerkvrije zone’ staat beschreven aan welke voorwaarden een vrijwillig vuurwerkvrije zone moet voldoen om gefaciliteerd te worden door de gemeente. Zo dient het gebied groot genoeg te zijn; minimaal 125 bij 125 meter. Initiatiefnemer(s) dienen aan te tonen dat er draagvlak is, namelijk: een minimale respons van 80% van de huishoudens in het gebied. Hiervan moet 2/3 akkoord gaan met het instellen van een vrijwillig vuurwerkvrije zone. 


De gemeente faciliteert de initiatiefnemers met borden. 


Omwonenden zijn zelf verantwoordelijk voor het vuurwerkvrij houden van de zone. Politie en gemeente kunnen tussen 31 december 2019 18.00 uur en 1 januari 2020 02.00 uur namelijk niet handhaven. 


De eerste 15 initiatieven die vóór vrijdag 11 oktober 2019 zijn ingediend, worden in behandeling genomen.


Aanmelding kan via:
https://www.gouda.nl/Inwoners/Wonen_en_verbouwen/Veiligheid_en_wijken/Veiligheid_en_wijken/Veiligheid_in_Gouda/Vrijwillig_vuurwerkvrije_zone_aanvragen


close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

2 antwoorden
 1. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @Adriana
  Tsja, "handhaven", dat is nou net het probleem. M.i. is er adequate wetgeving, nu nog adequate handhaving.

  Ik weet het, er is kritiek over tekort schietende handhaving en over WILLEKEUR. Volgens Johan Weeber, in zijn column in een Gouds tijdschrift, moet de burger eerst nadenken over willekeur in zijn aan -en opmerkingen betreffende handhaven, voordat diezelfde burger kritiek heeft op het bestuur.

  Maar … het bestuur moet toch beleid maken, ook betreffende de handhaving van wetgeving, ook op lokaal niveau? De burger kiest een partij bij de gemeenteraadsverkiezingen, er is daarna sprake van coalitievorming en vorming van bestuur. En dat bestuur moet beleid maken, en de verantwoording ook hier niet terug spelen op de burger!

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie