,

Hollandsche IJssel uit zicht


In september 2017 werd in de Goudse gemeenteraad
gesproken over een relatief klein bouwplan aan de Goejanverwelledijk 40-42.
Eerder schreef ik hierover al een blog;
Hollandsche IJssel; ruimtelijke kwaliteit onder druk. Op dit voormalig
bedrijventerrein aan de Hollandsche IJssel, waar de bedrijfsbebouwing al is
gesloopt zijn 5 woningen gepland. De woningen worden verspreid over de gehele
breedte waardoor de IJssel opnieuw niet meer in zicht komt te liggen vanaf de
dijk. De ChristenUnie was tegenstander van dit plan en in deze blog leg ik uit
waarom. 

Foto locatie Goejanverwelledijk 40-42
Visie Hollandsche IJssel in zicht
De visie ‘Hollandsche IJssel in
zicht’ is in april 2008 door de gemeenteraad vastgesteld. De visie benoemd een
aantal wenselijke gebiedsidentiteiten en structuurdragers. Voor de Goejanverwelledijk wordt uitgegaan dat vanaf de dijken de
rivier zichtbaar is en op verschillende plekken kan worden betreden. Alleen
functies met een landelijk karakter en bij het rivierengebied passende
beplanting passen in dit gebied. Bebouwing is uitgesloten (dus ook woningbouw),
tenzij het kleinschalig en landelijk van karakter is en bij de dijk ligt.
Recreatieve voorzieningen zijn op vrijkomende bedrijfslocaties mogelijk, mits
zij het rivierenland ter plekke versterken. Verbetering van de beeldkwaliteit
en de toegankelijkheid van de rivieroever d.m.v. een op de omgeving aansluitend
oeverpad, moeten hierbij integraal worden meegenomen.
Bouwplan
bestemmingsplankaart
Het bouwplan ging uit van 5
woningen. In de behandeling bleek dat de meeste raadsfracties moeite hadden met
het plan. Door de 5 woningen te spreiden over de locatie ontstond geen zicht op
de Hollandsche IJssel en werd dus niet voldaan aan de door de gemeenteraad in
2008 vastgestelde visie. Door hoogtes van heggen en doorzichten in het
bestemmingsplannen op te nemen tussen de woningen is kunstmatig geprobeerd het
zicht op de Hollandsche IJssel en de molen toch nog een beetje te regelen.
Alleen welke gemeente gaat optreden als een struik of hegje gegroeid is naar
1,10 meter ipv 1 meter? De meeste raadsleden vonden het echter van belang dat
er wel een ontwikkeling mogelijk werd, want anders bleef het terrein maar braak
liggen en dat had toch zeker geen kwaliteit.

Een ‘aangepast’ plan?
Een dag voor het debat kwam
wethouder Tetteroo namens het college met een nieuw voorstel aan de raadsleden.
Het bouwplan bleef bestaan, maar met de familie die het terrein aan het
ontwikkelen was, was overeengekomen dat een totaal van 4 woningen ook voldoende
is. Dit zorgde ervoor dat D66 en ook het CDA opeens voorstander waren van het
plan, terwijl de hoofdopzet geen eens anders was geworden en het zicht op de
Hollandsche IJssel van de dijk niet verbeterde. Alleen de stroken met niet
handhaafbare hoogtes van heggen werden breder en het zicht op de molen werd ook
niet beter. Uiteindelijk zwichtte ook PvdA en GroenLinks voor dit bouwplan met 4
woningen. De essentie mistte ik in het debat werkelijk, alleen doordat het
getal van 5 woningen naar 4 was veranderd was opeens een meerderheid ontstaan.
Ik ben niet zo snel
teleurgesteld, maar dat was ik na dit besluit wel. Ik vind het niet uit te
leggen dat je eerst een visie opstelt en als raad vaststelt en je er daarna
vervolgens niet aan houdt zonder gegronde reden. Ik vind dat je als politiek
dan onbetrouwbaar bent. Uitgangspunt van zicht werd uit het oog verloren en
niet meer van belang geacht. Hoe je de tekst van de visie ook interpreteert, dit
kan nooit de bedoeling zijn. 
Positief afsluiten
Laten we dan nog positief
afsluiten. Een positief onderdeel wat gelukkig nog wel in het plan verwerkt
zit, is een smal wandelpad direct langs de Hollandsche IJssel. Gelukkig nog één
ambitie gerealiseerd uit de visie en dan heb je nog zicht vanaf dit pad op de
mooie rivier. Voorlopig zal dit pad alleen nog wel doodlopen…….
De ChristenUnie stemde dus tegen
dit plan……….
close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie