,

Hollandsche IJssel; ruimtelijke kwaliteit onder druk


De Hollandsche IJssel is één van
de grote ruimtelijke kwaliteiten in Gouda. De rivier die ook belangrijk was
voor de historie van Gouda verdient aandacht en een kwaliteitsimpuls. De
kwaliteit staat echter onder druk. De mooie wandelroute die langs de dijk gaat
ontstaan en de impuls die Goudasfalt geeft om Gouda weer meer aan de
Hollandsche IJssel aan te sluiten, lijkt niet vanzelfsprekend. Denk dan
bijvoorbeeld al aan het onderzoek naar een containerterminal op het Sluiseiland en
een aantal bouwplannen langs de Goejanverwelledijk. Dit is de reden dat we als
waterambassadeurs
vragen hebben gesteld aan het college. We maken ons zorgen over het aantasten
van de kwaliteiten die de Hollandsche IJssel heeft. Bij nieuwe ontwikkelingen
moet daar goed rekening mee worden gehouden. Een eerdere visie geeft duidelijk
aan wat die kwaliteiten zijn en hoe er mee kan worden om gegaan. In deze blog
vertel ik meer over de inzet om bouwplannen die ontwikkeld worden langs deze
mooie rivier goed in te passen.
 

Wonen aan de Hollandsche IJssel

Wie wil dat nu niet, wonen aan de
Hollandsche IJssel? Dat denkt ook menig projectontwikkelaar die
herontwikkelingslocaties vaak vol wil zetten met villa’s voor maximale winst.
Herontwikkeling moet denk ik ook wel kunnen, maar op welke manier passen de
ontwikkelingen goed in de omgeving? Een kernvraag voor de nieuwe Omgevingswet
die er aankomt, waarin ruimtelijke kwaliteit leidend moet zijn. Dus hoe pak je
dat nu aan?
Een aantal bouwplannen zijn in
voorbereiding en die corresponderen niet met een eerder door de gemeenteraad
vastgestelde visie voor de Hollandsche IJssel. We hebben daarom vragen gesteld
over deze visie aan het college. De antwoorden stellen mij enigszins gerust,
maar hoe komt het dan toch dat er een bouwplan aan de Goejanverwelledijk ter
inzage ligt die niet aan de visie voldoet en zelfs de molenbiotoop die daar ter
plaatse geldt niet respecteert? De provincie heeft de gemeente Gouda gelukkig
ook laten weten dat het voorliggende plan op die locatie niet kan, aangezien
het de molenbiotoop en de windvang van de molen niet respecteert. Ik hoop nu
maar dat bij de noodzakelijke wijzigingen van het plan ook de Hollandsche
IJssel visie nauw betrokken wordt.
 

Hollandsche IJssel visie

De visie ‘Hollandsche IJssel in
zicht’ is in april 2008 door de gemeenteraad vastgesteld. De visie benoemd een
aantal wenselijke gebiedsidentiteiten en structuurdragers.


Op het bovenstaande kaartje zie je dat in diverse
kleuren de verschillende identiteiten zijn aangegeven. Voor het Sluiseiland
wordt gesproken van een openbaar toegankelijk gebied voor recreatief gebruik,
dus geen containerterminal. Voor de Goejanverwelledijk wordt uitgegaan dat
vanaf de dijken het stroombed wordt overzien en op verschillende plekken kan
worden betreden. Alleen functies met een landelijk karakter en bij het
rivierengebied passende beplanting passen in dit gebied. Bebouwing is uitgesloten
(dus ook woningbouw), tenzij het kleinschalig en landelijk van karakter is en
bij de dijk ligt. Recreatieve voorzieningen zijn op vrijkomende
bedrijfslocaties mogelijk, mits zij het rivierenland ter plekke versterken. Verbetering
van de beeldkwaliteit en de toegankelijkheid van het stroombed d.m.v. een op de
omgeving aansluitend oeverpad, moeten hierbij integraal worden meegenomen.

De bouwplannen aan de
Goejanverwelledijk staan nog ver weg van bovenstaande uitgangspunten. Ik ben
zelf benieuwd hoe het huidige bouwplan op basis van deze visie tot stand is
gekomen…….

Tot slot

Gouda hoeft zeker niet op slot qua
bouwplannen, maar heb respect voor grote ruimtelijke kwaliteiten en laat niet
alleen bewoners in grote villa’s genieten van die unieke stukje Gouda. Behandel
de locaties aan de Hollandsche IJssel met grote zorgvuldigheid voor goede
inpassing in de omgeving en neem de visie voor de Hollandsche IJssel mee als
uitgangspunt.

De vragen en antwoorden kunt u hier
teruglezen (
vragen en antwoorden
Hollandsche IJssel
). 

close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie