, ,

Het ontstaan van een Verkiezingsprogramma

Na een aanloop van negen maanden is eindelijk het verkiezingsprogramma klaar om gepresenteerd te worden. Het was een lang proces, maar we zijn ontzettend dankbaar en blij met het eindresultaat. Nu de laatste puntjes gezet zijn, wil ik graag vertellen hoe er hard is gewerkt door een heel team.

We zijn begonnen met het verzamelen van bouwstenen. Welke onderwerpen willen we in ons programma uitwerken? Wat vinden onze leden daarvan? Wie heeft er verstand van en gaat daarover informatie verzamelen? Zo zijn er teams gevormd die zijn gaan schrijven en praten. Ze hebben gesprekken gevoerd met allerlei mensen die bij hun bouwsteen betrokken zijn. Zelf ben ik bijvoorbeeld gaan praten met wijkteams, om te horen welke wensen en belangen zij hebben.

Daarna zijn de teams gaan schrijven. Iedere bouwsteen zou een hoofdstuk worden, was het plan. Er lagen twee documenten als voorbeeld: het oude verkiezingsprogramma en een format van de Bestuurdersvereniging van de ChristenUnie.  Zelf schreef ik met Christiaan Quik de hoofdstukken over Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Want we willen meer woningen, zodat iedereen passend onderdak kan vinden. We willen veilige wegen, waar vooral fietsers en wandelaars de hoofdrol krijgen. Hoe we dat precies willen bereiken en wat daarvoor nodig is, dat kostte heel veel denkwerk.

Vanaf oktober lag er een soort basisstuk. Daarin waren alle hoofdstukken opgenomen en was de meeste input verwerkt. Tussendoor hadden we als fractie regelmatig discussierondjes. Want wat zijn onze standpunten en speerpunten, bijvoorbeeld over duurzaamheid? Welke thema’s zijn actueel en verdienen ook een plekje in het programma? Zo vulden alle schrijvers hun hoofdstukken steeds verder aan.

Wat wij belangrijk vinden, is dat ons verkiezingsprogramma echt Gouds en actueel is. We willen oog voor onze prachtige stad hebben, voor de inwoners, ondernemers en organisaties. We hebben een warm hart voor onze Goudse jeugd, met hun behoefte aan sport, ontspanning en zorg. We zien ook hoe groot de impact van corona is, op allerlei terreinen. Juist daarom hebben we bijna ieder hoofdstuk afgesloten met een paragraaf over corona.

In december was het tijd voor de grote redactieronde. Alle hoofdstukken moesten zo leesbaar mogelijk worden, zonder fouten en zonder herhalingen. Wij willen dat de overheid helder communiceert, betrouwbaar en duidelijk is, met oog voor alle burgers. Dus moet ons eigen verkiezingsprogramma ook aan die eisen voldoen. De lat lag hoog en het was een intensieve klus.

Gelukkig vond onze constructieve en soms kritische ledenvergadering het uiteindelijk een goed programma. Er zijn nog wat wijzigingen voorgesteld en verwerkt. Maar nu is ook de vormgeving afgerond en ligt er een prachtig document. We zijn als fractie ontzettend blij met iedereen die daaraan heeft bijgedragen. Met deze basis gaan we vol vertrouwen aan de slag voor Gouda!

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie