,

Het financiële rampjaar 2026

Financieel vooruitkijken  

Het is alweer even geleden dat er van mij een artikel verscheen over de financiële gezondheid van de gemeente Gouda. De conclusie toen was dat alle seinen op groen stonden en Gouda financieel gezond is. De niet onbelangrijke vraag is of dat ook de komende jaren zo blijft 

Kadernota en begroting 

In de maanden mei en juni denken het college en de gemeenteraad na over de plannen voor de komende jaren. De kadernota. Het is de goede gewoonte dat de politieke partijen, dus ook de ChristenUnie, dan hun nieuwe wensen voor Gouda inbrengen. Bijvoorbeeld of er in de toekomst meer aandacht kan zijn voor sport, groen, verkeersmaatregelen, preventie enz. De wensen van de partijen die door de gemeenteraad worden aangenomen worden geïnventariseerd en uitgewerkt in de begroting voor de komende 4 jaar. Daarover stemt de gemeenteraad in de maand december. 

Het ravijnjaar 2026 

Nu is de situatie anders. De centrale overheid heeft aangekondigd dat ze gaan bezuinigen op de uitkering aan de gemeentes. Voor veel gemeentes heeft dat als gevolg dat er in 2026 een groot gat ontstaat tussen inkomsten en uitgaven, het “ravijnjaar”. Ook in de voorlopige begroting van de gemeente Gouda is dat “ravijnjaar” zichtbaar. Gelukkig heeft dat (nog) geen financieel tekort als gevolg. Het is wel oppassen voor Gouda en we moeten dus voorzichtig zijn met nieuwe uitgaven. Er zal weinig ruimte zijn voor nieuwe plannen.  

Investeren of niet investeren in Gouda 

Na de gemeenteraadverkiezingen in 2022 hebben de besturende partijen in een bestuursakkoord opgeschreven wat voor nieuw beleid ze wilden en waar ze in wilden investeren.  

Zo langzamerhand zijn al die plannen uitgewerkt en aan de gemeenteraad gepresenteerd en zijn er besluiten over genomen. Denk daarbij aan het toegankelijk en energiezuinig maken van de gebouwen die de gemeente gebruikt. Ook wil Gouda heel graag de verouderde schoolgebouwen aanpakken.  

Investeren doe je voor meerdere jaren en het gaat vaak om grote bedragen. Het eerste deel van de aanpassingen van de schoolgebouwen alleen al vraagt om een investering van 42 miljoen Euro. En er komen nog twee delen achteraan om alle schoolgebouwen te laten voldoen aan de nieuwste normen.  

Alles bij elkaar opgeteld is dat heel veel geld. Dat zit niet in de portemonnee van de gemeente  Gouda. Er moet dus worden bijgeleend als al die investeringen ook echt worden gedaan.   

Meer lenen of niet? 

Dat wordt de grote vraag voor de komende behandeling van de begroting. In een voorgaand artikel https://cugouda.nl/leent-de-gemeente-gouda-niet-te-veel uit 2023 gaf ik al aan dat wij als fractie van de ChristenUnie voorzagen dat er een probleem zou kunnen ontstaan met de hoogte van de schulden. Simpel door alle investeringen die waren gepland bij elkaar op te tellen. Dat blijkt nu ook te kloppen. In deze begrotingsronde moeten we daar als gemeenteraad een verstandig besluit over gaan nemen met de komst van het ravijnjaar in ons achterhoofd.   

Wat vinden wij als ChristenUnie Gouda 

Wij vinden als fractie dat je verstandig moet omgaan met het geld van de inwoners van Gouda. En daar hebben we een aantal lijnen voor uitgezet: 

1. Een maximum leenbedrag (leenquote) 

Betekent dit dat je niet extra mag lenen? Ja, maar wat ons betreft beperkt. Er moet ruimte blijven om nieuwe tegenvallers op te kunnen vangen. Noodzakelijke investeringen die goed zijn voor de stad en de inwoners willen we niet tegenhouden. Ook mag het leenbedrag best meegroeien met de inflatie. 

2. De begroting moet positief blijven 

Dat is wat ons betreft een harde eis. Als er geld wordt geleend moet er rente en aflossing (lees afschrijving) worden betaald. Die komen in de begroting terug. Er mogen daardoor wat ons betreft geen tekorten ontstaan.  

3. Het eigen vermogen moet meegroeien met de hoogte van de leningen (solvabiliteit) 

We moeten altijd een deel van de investeringen uit eigen zak kunnen betalen. Dat houdt je bij de les en zorgt ervoor dat je jezelf afvraagt of de investering wel echt nodig is. Wat ons betreft is er een harde ondergrens van 20% aan eigen vermogen.  

4. Nieuwe besluiten moeten financieel worden onderbouwd  

We willen bij alle nieuwe plannen die worden gepresenteerd weten wat voor effect die hebben op de punten 1,2 en 3 zodat we niet onverwacht over een grens heen gaan. 

2 antwoorden
  1. Gert van den Brink
    Gert van den Brink zegt:

    Het noemen van een vast bedrag (leenplafond) om investeringen te sturen vinden we te makkelijk. Liever kiezen we voor een schuldquote dat meebeweegt met de ontvangsten. Dat vangt ook teruglopende inkomsten op. De eisen van de solvabiliteit (zie hierboven) en de betaalbaarheid, ook op lange termijn, zijn wat ons betreft betere bewakers voor de financiële gezondheid van de gemeente Gouda.

    Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie