,

Grote moskee in Gouda een stap dichterbij?

Deze week is Gouda weer nadrukkelijk landelijk nieuws toen bekend werd dat er overeenstemming is tussen De Ark, Gemiva en Islamitisch Centrum El Wahda over het gebruik van de PWA Kazerne.
Met name het feit dat de moskee, vaak aangeduid als “megamoskee”, doorgaat houdt de gemoederen flink bezig.
In de 2e Kamer zijn er de laatste tijd talloze vragen gesteld over o.a.  Tarik Ibn Ali en de herkomst van de gelden en in Gouda maken de bewoners, verenigd in “Gouda Noord zoals het hoort” zich terecht zorgen over de impact die zo’n groot centrum voor de buurt heeft.

Het college vindt dat ze een mooie prestatie heeft geleverd door al deze partijen bij elkaar te hebben gebracht en daarbij ook zoveel mogelijk rekening heeft gehouden met de wensen en bezwaren van de betrokken partijen die het gebouw willen gaan betrekken.

Vragen 

Toch heeft de ChristenUnie en veel andere partijen nog veel vragen bij dit plan.
Het islamitisch centrum heeft namelijk een enorme impact op de wijk, zowel wat activiteiten betreft als voor wat betreft het verkeer. Maar er is ook nog veel onduidelijk rond de geldstromen voor het islamitisch centrum.
Daarnaast is niet zeker dat de bestaande moskeeën allemaal dicht gaan en dan wordt de vraag opgeroepen waarom een moskee van deze omvang noodzakelijk is? Waarom niet gekozen voor een kleine buurtmoskee? Zo’n moskee kan ook op draagvlak bij de buurtbewoners rekenen.

Totaalplan

Verder blijft staan dat een raadsmeerderheid bewust heeft gekozen voor een totaalplan rond De Ark en Gemiva met Van Wijnen/ABC Nova toen er moest worden gekozen tussen dat plan en een plan voor een islamitisch centrum El Wahda.
Het college had erop gerekend dat een raadsmeerderheid van in ieder geval de college partijen het plan voor El Wahda wel zou steunen, maar dat gebeurde niet. De VVD vindt namelijk dat een moskee van zo’n omvang daar niet past.

Het voornemen van het college dreigde toen in een impasse te komen, maar ze verzon toen een alternatief door alle partijen bij elkaar te gaan zetten, ondanks het feit dat uit een rapport van mei 2014 blijkt, dat er tegen die opzet gegronde bezwaren bestaan.

Het college heeft daarmee de raad (bewust?) in de tang genomen omdat ze weet dat er draagvlak is voor realisatie van de plannen voor De Ark / Gemiva. Geen steun voor dit totaalplan kan betekenen dat die ambitie sneuvelt. Het wordt nog een lastige afweging de komende weken….

Bij 1 op Straat heb ik deze week ook op dit dilemma gewezen.

Persbericht

De oppositie partijen hebben op 6 februari met betrekking tot dit onderwerp een gezamenlijk persbericht laten uitgaan:

Gezamenlijk persbericht namens de partijen GBG, SP, PvdD, G50+, CDA, ChristenUnie en SGP.

Deze week heeft het college van Gouda bekend gemaakt dat zij besloten heeft om de huisvesting van Ark/Gemiva en het Islamitisch Centrum met 1.500 gebedsplaatsen mogelijk te maken in de voormalige PWA Kazerne.


Bovengenoemde partijen hebben hier kennis van genomen maar blijven ondanks de uitgebreide beantwoording en documentatie toch nog met een groot aantal vragen zitten. Zo is er bijvoorbeeld nog geen onderzoek gedaan naar de herkomst van de gelden ten behoeve van het IC op grond van de wet Bibob. Tevens wordt aan de toezegging door het college aan de raad om een bemiddelaar aan te stellen maar deels voldaan door de heer Deetman als onafhankelijk voorzitter van de bewonersavond aan te stellen. Ook is het nog steeds de vraag of de verkeersituatie eigenlijk wel acceptabel is. 


Naast het hiervoor genoemde blijven er nog veel vragen over waarop antwoorden moeten komen. De komende weken zullen de partijen op basis van de stukken en de antwoorden op vervolgvragen hun definitieve standpunt bepalen. 
close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

6 antwoorden
 1. J van de Water te G
  J van de Water te G zegt:

  Partijen genoemd in het persbericht kunnen altijd moties van wantrouwen indienen tegen dit College.
  Dat maakt het duidelijker.Kiezers hebben behoefte aan maximale duidelijkheid waar in deze zaak de oppositie staat.Juist nu voor de komende verkiezingen.Voor mij een belangrijke vraag in hoeverre de christelijke partijen en hun partners in deze zaak maximaal communiceren met de moslimgemeenschap in Gouda.Noodzaak daartoe is allang aanwezig. Ook verplichtend vanuit geloofsovertuigingen en moraal.
  Met elkaar daadwerkelijk communiceren en je niet laten uitspelen door de goedkope truuk een Goudse ervaren,Den Haag gelouterde Deetman van christelijke huize aan te stellen.Een werkelijk onafhankelijke voorzitter kan dat wel. Dat is Deet in geen geval.
  Sterkte met alles.

  Beantwoorden
 2. Anoniem
  Anoniem zegt:

  1. Het bestaat niet dat Gouwenaars van Marokkaanse hiervoor hebben gespaard. verreweg het overgrote deel leeft van een klein pensioen/AOW of van de bijstand.
  2. Financiering uit 't buitenland is alleen een probleem als sprake is van bijvoorbeeld witwassen.
  3. Twijfel over genoemde (her)bouwkosten. Dat wordt duurder.
  4. Parkeerprobleem? Als er zoveel geld is, stel dan de eis voor een eigen parkeervoorziening door de bouw van een indegrondse garage.
  5. Het mega karakter lijkt me wat overdreven voor Gouda.Dat lijkt me eerder gebaseerd op het aantal moslims in Gouda ipv moskeebezoekers.
  Ben van Bommel

  Beantwoorden
 3. jdx
  jdx zegt:

  Als er al een grote Moskee voor minimaal 1500 bezoekers moet komen is de vraag waar die moskeebezoekers vandaan komen. De drie goudse Moskeeen worden door niet meer dan 350 mannen bezocht. Komen de overige bezoekers dan uit de rest van Nederland, of Belgie resp. Duitsland? Waarom zou het goudse college deze ontwikkeling moeten faciliteren? Je zou bijna denken dat het college de eigen Marokkaanse achterban bij het voorzichtig islamiseren van de stad wil faciliteren.

  Beantwoorden
 4. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Het college walst al een half jaar over gegronde bezwaren van raad en bewoners heen. Het kan ze gewoon niets schelen, machts- en partijpolitiek gaan voor. De coalitiepartijen maken een grove verkeerde inschatting van hoe dit in Gouda ligt, ook binnen hun eigen achterban.

  De oppositie voelt dit goed aan, maar nodig is nu wel dat het college straks niet kan wegglippen. Inderdaad, maximale duidelijkheid zal er moeten komen.

  Het is schandalig en regentesk, hoe de coalitiepartijen met hun rug naar de buurt staan en de belangen van een hele wijk en het imago van Gouda ondergeschikt maken aan die van een kleine moslimgemeenschap, zelf onderling ook nog verdeeld.

  Beantwoorden
 5. Anoniem
  Anoniem zegt:

  De manipulatieve wijze waarop dit college op de raad probeert in te spelen, door De Ark en Gemiva te koppelen aan een groot islamitisch centrum dat geen overheidstaak is, mag onder geen beding beloond worden. Dat geldt ook voor de wijze waarop De Ark gechanteerd is (heel duidelijk: slikken of stikken) en vooral (!) de wijze waarop de wijk in dit hele proces continu op achterstand is gezet. Steeds doen alsof naar de wijk geluisterd zou worden en vervolgens gewoon eigen plan doordrukken, dat is kenmerkend voor de handelswijze van dit bestuur.

  Dit college van BenW is Gouda niet waard en we verdienen als inwoners beter dan Gouda Positief, PvdA, GroenLinks en D66 – in het stadhuis opgesloten in hun eigen gelijk en bestuurlijke superioriteitswaan. Want het negeren van inwoners, dan zien we helaas meer het afgelopen half jaar.

  Beantwoorden
 6. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Heel erg dat het college zo letterlijk alle goede raad en advies in de wind slaat en zeker tegen de eigen gemeenteraad ingaat
  Als dit zo door gaat zullen we laten weer tegen elkaar zeggen:'hoe heeft dit zo kunnen gebeuren'
  Alleen al de onduidelijke geldstromen en de onrust in de buurt zijn alarmsignalen Bouw een moskee buiten de stad zoals op de Veluwe enkele grote kerken ook buiten een stad of dorp zijn gebouwd Geef alsnog Gemiva en de Ark een kans!

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie