,

Groot bouwen op een kleine kavel

Op 15
oktober 2014 heeft de gemeenteraad van Gouda een postzegel-bestemmingsplan voor
de Wethouder Venteweg 72 vastgesteld. De ChristenUnie heeft dit dossier
kritisch gevolgd en uiteindelijk hebben we besloten tegen de vaststelling van
dit bestemmingsplan te stemmen. In deze blog licht ik toe  waarom we dit
besluit genomen hebben. 
Waar
gaat het over? 
Op de
Wethouder Venteweg wil een initiatiefnemer een bestaande woning slopen en een
nieuwe woning bouwen. De nieuw te bouwen woning past niet in het huidige
bestemmingsplan, omdat het bouwvlak te klein is. Het bouwvlak is nu circa 55m2
groot en wordt door het nieuwe bestemmingsplan zeker twee maal zo groot. Tevens
wil de initiatiefnemer op zijn perceel een veel grotere kelder aanleggen dan
toegestaan die tevens veel dieper is.

 

Voorzijde bestaande woning

Nieuwe woning

Huidige
bestemmingsplan Noord heeft voldoende ruimte
Essentie
die door het college is aangegeven om aan dit plan te willen meewerken is
dat het huidige bestemmingsplan onvoldoende ruimte biedt voor een woning van
deze tijd. We hebben daarop het huidige bestemmingsplan Noord uit 2010
geraadpleegd en gekeken wat al mogelijk is qua bebouwing op dit perceel,
aangevuld met algemene wetgeving. Onze conclusie is dat er nu in het bestaande
bestemmingsplan al de mogelijkheid is een woon/ kantooroppervlakte te creëren
van minimaal 340m2 (waaronder een kelder van 60 m2),
terwijl gemiddeld een woning in Nederland een oppervlakte heeft van 75 m2.
Naast deze oppervlakte woon/ kantoorruimte is er vergunningsvrij nog ruimte
om bouwwerken tot 30 m2 te bouwen en kunnen bijbehorende bouwwerken
extra worden toegevoegd.
Als
ChristenUnie hebben we gevraagd het bestemmingsplan niet verder te behandelen
en de wethouder een oplossing te laten zoeken binnen de bestaande “ruime”
ruimtelijke kaders van het bestemmingsplan Noord. Dit uiteraard
in goed overleg met de initiatiefnemer en omwonenden. 

De
huidige ruimtelijke kaders zijn ons inziens voldoende om met de initiatiefnemer
mee te denken en hoeven niet verder te worden opgerekt. Dit neemt denken we ook
gelijk de voornaamste bezwaren weg van de omwonenden, aangezien minder volume
de hoogte in kan gaan. 
De
wethouder is echter in het debat niet tegemoet gekomen aan het verzoek. Hij gaf
in stevige bewoordingen aan dat het plan voldoende was aangepast en hij het
plan zeker niet terug ging nemen en verder de mediation wilde oppakken. Het
bestemmingsplan is dan ook verder behandeld.
Besluitvorming
in de raad
We hebben helaas niet genoeg andere partijen kunnen overtuigen van bovenstaande
argumenten. Omdat
dit proces al 2 jaar loopt en al veel aanpassingen zijn doorgevoerd vonden veel
raadsleden dat nu maar eens een knoop moest worden gehakt. Daarmee is het
bestemmingsplan vastgesteld met 26 stemmen voor en 8 tegen. De ChristenUnie,
SP, Gemeentebelangen Gouda en Partij voor de Dieren stemden tegen het plan.
Wijzigingsvoorstellen
Wel is
nog een amendement (wijzigingsvoorstel) van D66 aangenomen waarbij het huidige
ontwerp is aangescherpt voor wat betreft de bouwhoogte. Dit is een mooi gebaar,
maar verandert uiteindelijk niets aan het te realiseren bouwwerk. Ook is een
amendement door GroenLinks ingediend om aan de zuidelijke zijde alleen ramen
met beperkt zicht toe te staan vanaf de 1e verdieping. Dit is ook
een mooi gebaar, maar deze bepaling zal in een volgende bestemmingsplanherziening waarschijnlijk verdwijnen.
Door de
vaststelling van dit bestemmingsplan is niet alleen het groene karakter van de
Wethouder Venteweg verder aangetast op deze locatie, maar is er ook meer risico
dat van de gehele weg het groene karakter en de openheid tussen bebouwing zal verdwijnen
en dat is zonder meer jammer en teleurstellend voor de huidige bewoners.
Mediation
Het
proces is dus bepalend geweest voor het raadsbesluit en is uiteindelijk ten
kostte gegaan van de inhoudelijke overwegingen. Door de gemeente is vorig jaar
een mediation traject opgestart die rommelig is verlopen. Dit heeft
uiteindelijk een negatieve invloed gehad op de verhoudingen tussen
initiatiefnemer en omwonenden. Hieraan had de huidige wethouder zeker ook een meer
sturende rol kunnen innemen, maar heeft dit niet gedaan. Wethouder Rogier
Tetteroo, portefeuillehouder ruimtelijke ordening, heeft in ieder geval
beterschap beloofd voor nieuwe dossiers. Ik hoop van harte dat dit ook
gebeurt, want zowel voor omwonenden als initiatiefnemer verdient dit proces
geen schoonheidsprijs en heeft 2 jaar gedoe opgeleverd…

close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie