,

Groenkwaliteit Gouda onder druk

De
ChristenUnie vind het belangrijk dat onze stad groen blijft. De kwaliteit staat
echter onder druk door een bezuiniging op het groenonderhoud van €440.000. Ik
heb daarop gevraagd om deze bezuiniging in de gemeenteraad te bespreken. Doelstelling
was te komen tot verbeteringsvoorstellen om zo de bezuiniging op groenonderhoud
een minder grote impact te laten krijgen op het kwaliteitsniveau van het groen
in Gouda. Lastig hierbij is dat er geen middelen beschikbaar zijn om een deel
van de bezuinigingen teniet te doen. Daarop ben ik gaan zoeken naar financieel
haalbare ideeën die toch een positief effect kunnen hebben op het groen in
Gouda. 

Groen moet je doen
Ik
heb namens de ChristenUnie ingebracht dat de bezuiniging die nu is doorgevoerd
hand in hand moet gaan met een impuls aan het lopende project “Groen moet je doen” dat groenonderhoud door inwoners van de stad mogelijk maakt. Ik ben er
stellig van overtuigd dat als de bezuiniging meer in gezamenlijkheid met de Gouwenaars
wordt ingevuld, de impact van de bezuiniging op de groenkwaliteit kan afnemen.
Nu worden bijvoorbeeld in de huidige bezuiniging de bloembakken wegbezuinigd.
Dit zijn nu net elementen in de openbare ruimte waar bewoners en bedrijven
gemakkelijk en afgebakend een deel van het onderhoud voor hun rekening kunnen
nemen. Dit kan ook gemakkelijk voor andere onderdelen van het groenonderhoud. Het
is nog niet te laat om aan dit soort burgerinitiatieven een impuls te geven! Ik
heb samen met Theo Krins gezocht naar goede voorbeelden uit andere gemeenten. Daarbij
denken wij nu aan een “Groen moet je doen” plus variant. Doelstelling van de plusvariant zou moeten zijn dat
het door de raad gekozen verlaagde onderhoudsniveau door bewoners teniet kan
worden gedaan in hun directe woonomgeving, door zelf in de openbare ruimte aan
de slag te gaan. 

Hoe werkt het?
Bewoners die
niet tevreden zijn met het onderhoudsniveau, kunnen een voorstel indienen voor
het zelf inrichten van bijvoorbeeld plantvakken, met de restrictie dat zij zelf
het betreffende groenvak gaan onderhouden. Verschil met de huidige voorwaarden
voor “Groen moet je doen” is een hoger eenmalig investeringsbudget. Daarvoor
moet de bewoner naast draagvlak in de omgeving d.m.v. handtekeningen ook zelf drie
offertes opvragen bij hoveniers. De gemeente beoordeelt die offertes en geeft
vervolgens aan wie het plan mag uitvoeren. Door een hogere eenmalige
investering vooraf en goed advies zorg je voor meer draagvlak bij het
groenonderhoud op de langere termijn en een hogere groenkwaliteit in de stad.
Uiteraard moet er wel een maximum bedrag voor een project worden bepaald. De
bewoner wordt daarnaast verzocht zelf een foto aan te leveren en een tekst op
te stellen t.b.v. communicatie over het initiatief. Ook sponsoring van delen
van groen door bedrijven in ruil voor bijvoorbeeld reclame moet meer aandacht
krijgen.
Vrijwilligers
moeten daarbij worden gefaciliteerd en gestimuleerd om zich structureel sterk
te blijven maken voor groenonderhoud. Dit stimuleren kan ook door een
jaarlijkse Groenprijs in het leven te roepen. We zien hierbij een rol weggelegd
voor de wijkteams. Communicatie met de bewoners is een essentieel onderdeel. 

Groenkwaliteit in
binnenstad niet omlaag
Groen bij St Janskerk

Waar
ik me mede zorgen om maak, is de bezuiniging op groenonderhoud in de binnenstad,
waar het kwaliteitsniveau teruggeschroefd is tot een laag onderhoudsniveau. Dit
levert een bedroevende kwaliteit op, terwijl de binnenstad juist een
visitekaart van de stad moet blijven. Ik vind dat deze bezuiniging zoveel als
mogelijk teniet moet worden gedaan. Daar waar mogelijk in samenwerking met bewoners
en ondernemers moet worden gekomen tot afspraken om het groenonderhoud op
hetzelfde niveau te houden. Ook kan gedacht worden aan innovatie. 


Ik
hoop zo dat niemand zich groen en geel gaat ergeren aan de groenkwaliteit in
onze stad en samen gewerkt wordt aan een groen Gouda. Samen Sterk!
close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie