,

Goudse raad verwerpt plan voor PWA kazerneArk en Gemiva

Al meer dan 10 jaar zoekt (V)so De Ark naar andere huisvesting, omdat de huidige huisvesting absoluut niet meer voldoet. Bij de zoektocht naar passende huisvesting kwam in het voorjaar van 2012 de locatie van de PWA kazerne in beeld. Een projectontwikkelaar was
bezig plannen uit te werken om op deze locatie een maatschappelijk cluster te huisvesten, waarin ook
ruimte was voor De Ark en het Kinderdagcentrum van Gemiva. In september 2013 werd echter duidelijk dat deze
projectontwikkelaar voor deze invulling van het gebouw de financiering niet rond kreeg. Eind 2013 is
dit dossier daarom gesloten.


Halverwege 2014 is deze locatie wederom in beeld gekomen voor huisvesting van deze school. Deze
locatie biedt nu een mogelijkheid voor een gezamenlijke huisvesting van De Ark, het kinderdagcentrum
van Gemiva en het islamitisch centrum El Wahda, mits het investeringskrediet voor
De Ark wordt opgehoogd, daarnaast moet de gemeenteraad ook een krediet verstrekken om de aankoop te bekostigen en verbouwing voor het gedeelte van het pand dat voor Gemiva is bedoeld. De investering voor Gemiva komt terug middels de huur die wordt betaald.
Persoonlijk belangVoor de stemming leggen twee PvdA raadsleden, Khalid Tatou en Siham Massrour, een verklaring af waarin ze aangeven dat ze geen rechtstreeks of persoonlijk belang hebben richting islamitisch centrum El Wahda. Ze willen als gekozen volksvertegenwoordiger gebruik maken van hun wettelijk recht. Voor de zekerheid hadden ze overigens advies ingewonnen bij de VNG.Stemverklaringen


Doordat o.a. het totale plan niet kan rekenen op voldoende draagvlak in de wijk en het geen taak is voor de overheid om mee te werken aan een ABC-constructie wanneer er geen sprake is van een verplichte taak (zoals huisvesting), was het zeer waarschijnlijk dat een nipte meerderheid van 18 tegen en 17 voor, het plan zou verwerpen.Diverse fracties, vooral de fracties die voor het plan zijn, maakten gebruik van de mogelijkheid om een stemverklaring af te leggen.
In het reglement van orde van de Goudse gemeenteraad staat over stemverklaringen: “Stemverklaringen zullen kort moeten zijn”.

Dit artikel werd vooral door de vertegenwoordigers van D66 en PvdA aan hun laars gelapt en dat leidde tot veel wrevel bij zowel de voorzitter van de raad (hij maant diverse keren om tot een statement te komen, conform een stemverklaring) als diverse raadsfracties. 

Op een gegeven moment heb ik de voorzitter gevraagd hier echt een einde aan te maken, temeer daar de andere fracties niet op de stemverklaringen kunnen reageren. Jan de Koning (GBG) reageert later puntig richting de PvdA, die onverstoorbaar door bleef gaan, met de woorden: “U heeft weinig respect voor de voorzitter van de raad.”


Stemverklaring D66 en PvdA

De stemverklaringen waren niet alleen veel te lang, maar bevatten ook grote woorden, die als ze in een debat waarin geuit, absoluut tot een stevig debat hadden geleid. Nu had de sprekers vrij spel en maakten daar in mijn ogen misbruik van.

D66 merkte o.a. op: “Voor de grondwet zijn alle burgers gelijk (..) Iedere burger is gelijk, maar sommigen gelovigen zijn meer gelijk zijn dan anderen.” 
Met deze opmerking worden religies tegenover gezet en wordt polarisatie aangewakkerd, terwijl heel andere argumenten hebben geleid tot een “nee” stem in de raad.

De PvdA geeft aan dat er fracties zijn die zijn gaan twijfelen over het islamitisch centrum en de PvdA beschouwt het als glad ijs als draagvlak in de wijk leidend is, terwijl het plan past in het bestemmingsplan. De PvdA is faliekant tegen willekeur.

Met deze opstelling gaat de PvdA eraan voorbij dat van begin af aan een meerderheid van de raad gekozen heeft voor het plan van een combinatie van De Ark, Gemiva en woningen voor ouderen en dat het college dit heeft genegeerd. Er is geen twijfel gaan opborrelen rond het islamitisch centrum, maar er is vanaf het begin een andere keuze gemaakt!

Stemming

Uiteindelijk was de stemming maar een formaliteit en zoals verwacht werden beide kredieten weggestemd met de kleinst mogelijke meerderheid van 18 tegen 17.

Het is goed om in het reces dat nu is aangebroken de balans op te maken en zo snel mogelijk te gaan werken aan herstel van onderlinge relaties.
Daarnaast moet zo snel mogelijk alsnog passende huisvesting worden gevonden voor de Ark, waarbij het mooi zou zijn als dat samen met Gemiva gaat lukken.
close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

33 antwoorden
 1. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Theo, dank voor je blog. De schaamteloze sneren van voorstemmers richting buurtgenoten waren zeer kwalijk. Ik heb grote bewondering voor het feit dat zoveel senioren die al jaren in Gouda Noord waren gekomen kwamen luisteren in het Huis van de Stad, wat er op dit moment zou worden besloten over hun eigen wijkje. Grote klasse.

  Het deed pijn te horen dat zij, en alle mensen die zich niet konden vinden in de gedwongen samenwerking met El Wahda, het lot van de Ark! en Gemiva hing daarvan af, opnieuw werden afgeschilderd als extreem rechts.

  Het ingrijpen van zowel jou als Jan de Koning werd met applaus begroet. De schaamteloze provocatie van de burgemeester door drie PvdA-leden vind ik ver beneden peil. Nikki Sterkenburg twitterde dan ook terecht "Suijker tettert gewoon door".

  Even leek het erop dat de burgemeester de eer aan zichzelf zou houden, maar dat werd niet het geval.

  Wat ik in deze blog mis, is het bestuurlijk overleg van september / november 2013, waarin onder auspiciën van dit stadsbestuur is overlegd met enkele afgevaardigden uit de islamitische gemeenschap waarna een brief volgde van Said Boukayouh met het verzoek aan het toenmalige College mee te werken om de PWA-kazerne te verwerven. De wijk en de stad ervaren het zo dat dat overleg er mede voor gezorgd heeft dat de seniorenwoningen voor mensen die 30, 40, of 52 jaar in deze wijk wonen er nog altijd niet staan.

  Het zou de heren Tetteroo, De Laat en mevrouw Bergman buitengewoon sieren, als zij alsnog de eer aan zichzelf zouden houden.

  Overigens ben ik benieuwd of we het officiële oordeel van de VNG aan mevrouw Massrour en de heer Tatou mogen inzien. Met een stem rechtstreeks je broer bevoordelen is in deze democratie voor zover ik dacht feitelijk niet toegestaan. Maar misschien dat Milo Schoenmaker daar toch anders over dacht?

  Beantwoorden
 2. Anoniem
  Anoniem zegt:

  De raad heeft gesproken. Het getuigt van weinig respect voor het democratisch proces dat sommige raadsleden nog even hun gram dachten te moeten halen via een minutenlange stemverklaring, vol insinuaties. Evenmin fraai (een understatement) hoe raadslid Weeber doet alsof raadsleden onder druk van mening zijn veranderd, terwijl de stemverhouding precies hetzelfde was als 9 maanden geleden. Of een Klijmij (GroenLinks) die de hoop uitspreekt op Twitter dat er een asielzoekerscentrum komt. Treurig gewoon.

  Als de burgemeester uitspreekt dat verhoudingen hersteld moeten worden, heeft hij gelijk. Een mooi begin zou zijn, als gemeenteraadsleden – van wie in onze stad een voorbeeldfunctie verwacht mag worden – zich volwassen gaan gedragen. En het fatsoen kunnen opbrengen om democratische uitspraken te respecteren voor wat ze zijn, i.p.v. bewoners of politici een trap na te geven.

  Beantwoorden
 3. Anoniem
  Anoniem zegt:

  PvdA raadsleden Tatou en Massour waren volstrekt ongeloofwaardig met hun verklaring dat deze stemming niet over het Islamitisch Centrum ging. Waar is de afgelopen 9 maanden dan over gesproken in de raad? Voor iedereen is volkomen zonneklaar dat budgetten Ark/Gemiva 1 op 1 samenhangen met het al dan niet doorgaan van het IC op de PWA locatie. Hebben ze dat er ook bij gezegd tegen de VNG? De realiteit lijkt me dat ze het gewoon niet kunnen verkopen aan de moslim achterban in de moskee, dat ze niet meegestemd hebben. Dit riekt aan alle kanten naar belangenverstrengeling, waar is het fatsoen? Wie stemt er straks nog op zo'n verwerpelijke partij die op deze wijze cliëntelisme rechtvaardigt?

  De PvdA doet alsof de hele wereld het verkeerd ziet, behalve zij.
  Ik kan me trouwens niet voorstellen dat de VNG dit allemaal goedkeurt. Dat is ook niet de rol van de VNG.

  Beantwoorden
 4. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Hoe Rogier Tetteroo doet alsof dit business as usual is…. Gouda heeft grote schade opgelopen door dit proces.
  Het beste wat deze wethouder kan doen, samen met zijn in dit proces wat meer onzichtbare maar niet minder mede verantwoordelijke collega's in B&W, is de eer aan zichzelf houden en opstappen.

  Beantwoorden
 5. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Voor Rogier Tetteroo is zelfs de leefbaarheid in een wijk niet eens van belang. Een "planologische ontwikkeling" – heeft hij de ondertitel van bewonersvereniging Gouda Noord zoals het Hoort overgenomen?

  De heer Weeber krijgt geen hatemail meer sinds gisteren, aldus zijn Twitter – account. Als hij nou ook stopt met insinuaties aan anderen zou dat een hele hoop stemmingmakerij schelen :-D. En misschien heeft hij dan nog weer wat tijd als Vennoot van Retail Prospect. Er valt genoeg te adviseren, lijkt me zo 😀

  Beantwoorden
 6. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Geuite bedreigingen zijn een ernstige zaak. Maar het lijkt me niet de bedoeling om die "bedreigingen" vervolgens te gaan gebruiken als campagnemiddel. Misschien goed om die dreigmails eens te tonen: dan weten we waar we het over hebben !!!

  Beantwoorden
 7. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Wordt er ook nog iemand verantwoordelijk gesteld (en voor consequenties voor zijn functie geplaatst)voor de ontstane chaos in Gouda n.a.v. het PWA-dossier ?

  Beantwoorden
 8. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Je hebt gelijk Theo het reces breekt aan laten we die periode gebruiken om als B&w en als Goudse raad eens goed nadenken hoe we in de toekomst met dit soort gevoelige kwesties omgaan En vooral hoe we het steeds terugkomende macht denken staken en in de raadsvergaderingen om respectvol met elkaar om te gaan. Jullie fractie heeft zich steeds zeer correct gedragen!
  En de leerlingen van Gemiva en de Ark verdienen door alle onzekerheden die er in de afgelopen periode waren een toplocatie in Gouda!
  En plannen voor de bouw van een grote moskee moet nooit meer in een dichtbevolkte wijk gebeuren, maar op een open vlakte waar parkeermogelijkheden zijn en bewoners geen hinder ondervinden. Bovendien moet bij de bouw van een moskee overduidelijk zijn waar de geldstromen vandaan komen! Laat iedereen leren uit de lessen die we nu weer geleerd hebben.

  Beantwoorden
 9. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Iedere burger is gelijk, gelijkwaardig voor de grondwet. Jazeker ! Dat blijft zo, ook als er een meningsverschil is.

  Tijdens de raadsvergadering werd ongelijkheid gesuggereerd op het moment dat het meningsverschil iemand niet beviel!

  (P.S. Er werd enigszins hooghartig,impliciet, verwezen naar de beroemde tekst van George Orwell in Animal Farm: All animals are equal but some animals are more equal than others).

  Beantwoorden
 10. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Beste anoniem 9.06. Ik ben van mening dat 9 maanden lang de eigen wens doordrukken door Burgemeester, College en trawanten niet gaat over het leren van lessen, behalve om de eigenwijsheid te beteugelen. De enorme onrust die dit College heeft veroorzaakt, en waar de Burgemeester geen einde heeft gemaakt vraagt geen zoetsappig pais en vree. Dat vereist daadkracht een waardig optreden en "introspectie" zoals de Burgemeester toezei bij zijn aantreden. We zijn heel benieuwd in deze stad hoe het echt met dat vermogen zit. De waanzin van de stigmatisering, manipulatie en het zwarte pieten uitdelen, lieden van Gouda Positief, PvdA en Groen Links voorop. Ziekmakend. En om je kapot te schamen dat dit mensen zijn die 'raad' geven of een stad besturen.

  Beantwoorden
 11. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Het is niet waar dat van meet af aan duidelijk was dat 18 tegen 17 tegen een moskee zouden zijn op deze plek. Er lagen in het begin hele andere plannen dan later. De VVD heeft het coalitieakkoord ondertekend, waarin staat dat de PWA "bestemd blijft voor scholen en/of een gebedshuis". Vervolgens heeft coalitiepartij VVD maandenlang meegedacht over hoe er een acceptabel plan zou kunnen komen. Een van de redenen voor de initiatiefnemers om het plan aan te passen. Vervolgens kwam er steeds meer druk vanuit de wijk en vanuit allerlei extreme actiegroepen. Ik ben ervan overtuigd dat dit de stemming in ieder geval bij de VVD beïnvloedt heeft. Waarom pleeg je anders contractbreuk met je coalitiepartners?

  Beantwoorden
 12. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Je zou bijna denken dat anoniem 10.03 uur vanmorgen spreekt namens Johan Weeber.

  Als er en / of staat. Betekent het dus 'of'. Dat mevrouw Defesche en mevrouw Werger mogelijk waren beïnvloed (door wie is nog even de vraag) is intussen ook publiek geheim.

  De VVD heeft nu een verstandige keuze gemaakt. Ronald Verkuijl heeft gezegd dat het gegoochel met bezoekersaantallen mede debet is geweest aan de huidige keuze, en belangrijker nog, het principiële uitgangspunt van de VVD. Op 4 maart was duidelijk dat zij zouden tegenstemmen. Op 5 november 2014 is de motie ondertekend.

  Wethouder Tetteroo was duidelijk op 25 maart. Het grondoppervlak voor het islamitisch centrum was niet gewijzigd. Iets roepen over bezoekersaantallen betekent dan ook niet dat er daadwerkelijk kleinere plannen zouden zijn. Er waren zelfs niet eens aangepaste tekeningen.

  Dus "heel andere plannen'' dan later. Dat lijkt bezijden de waarheid. Druk van extreme actiegroepen. Is hier de druk van de Muslim Defence League bedoeld die op 28 februari het station wilde bezetten, en een kleine terroristische actie legitimeerde? Namelijk het angst zaaien onder burgers waardoor de gewone man aangepaste plannen ging maken die dag?

  Beantwoorden
 13. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Dag Theo,

  Duidelijke en eerlijk verhaal van jou voor iedere lezer en volgers van politiek Gouda met een "rechtvaardigheids gevoel".
  Politiek gekrakeel omdat men geen meerderheid krijgt voor de "huilers" (marokaanse partij) wil nog niet zeggen dat de miskee geen doorgang krijgt zoals de schreeuwende pers ons doet geloven, ondanks de broodnodige huisvesting van Gemiva en Ark.
  Knoop dit in je oren, "wie het pistool heeft heeft heeft de macht"

  Die miskee komt er, wedje?

  Groeten en ga zo door.

  Klaas

  Beantwoorden
 14. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Vooral de PvdA: géen willekeur.

  "Wij zijn seculier, maar vóor islamitische gebedshuizen". Gefeliciteerd mevrouw Suijker. U bent ongetwijfeld welkom in Bodegraven, Moskee Nour, Assalam, El Fath, Moordrecht of Leiden om te bidden. Doe dat dan als particulier, maar val niet de hele stad lastig met uw persoonlijke voorkeuren.

  Beantwoorden
 15. Anoniem
  Anoniem zegt:

  VVD-raadsleden zijn helemaal niet bedreigd door actiegroepen. Waarom zou dat ook het geval zijn? De VVD was al lang geen voorstander van de bestaande plannen, en heeft er geen geheim van gemaakt tegen te zullen stemmen. Daarbij was er in het coalitieakkoord ruimte om tot andere opties over te gaan wat betreft de PWA-kazerne, de afspraken zijn dus ook niet geschonden. Wanneer het plan in beton gegoten was, zou er geen rekening meer gehouden kunnen worden met de omwonenden en met nieuwe omstandigheden. En dat is precies wat de VVD gelukkig heeft gedaan.

  Beantwoorden
 16. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Michel Sikkes heeft laten weten dat hij niet wist waar de dreigmail over in. De heer Weeber geniet van de aandacht en komt ineens in alle media. Het thema Identitair Verzet wordt uitgemolken, terwijl de mensen al in beeld zijn, en het misschien om drie of vier mensen doen. Kennelijk doet het voor hem weinig ter zake dat Gouda Noord (in welke afmetingen dan ook :-P) zich MAANDENLANG rot hebben gevoel door de dreiging van de komst van een megalomaan islamitisch centrum die WEZENSVREEMD is aan deze wijk.

  Jan de Koning liet ook nadrukkelijk weten niet te zijn bedreigd. Maar even voor de duidelijkheid. Gouda Noord heeft Identitair Verzet niet geroepen. Ook die paar mensen niet. Bewonersvereniging GNzhH staat bekend als een fatsoenlijk club, en heeft ook bij bedreigingen aan de heer Tetteroo en mevrouw Bergman in oktober of november laten weten dat "links-of rechts-radicaal niet hún taal is".

  Dat de PWA momenteel openlijk beveiligd wordt geeft overigens de bewoners in de omgeving een veiliger gevoel. Dat hebben we máanden niet gehad.

  Beantwoorden
 17. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Zouden de (landelijke)media niet eerst gedegen onderzoek moeten doen voordat ze melding doen van "rechts-extremistische dreigingen" aan Goudse raadsleden, zodat hetgeen er gebeurd is in ieder geval in het juiste perspectief kan worden geplaatst ? Sensatie mag niet het motief zijn om te publiceren/uit te zenden !

  Beantwoorden
 18. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Het is natuurlijk heel raar dat een journalist niet vraagt naar een originele email.

  Er zijn ook respectabele media die het wel hebben uitgezocht en slechts verwezen naar een oproep op de website van Identitair Verzet. Als die mensen zelf niets hadden gepubliceerd had niemand iets geweten.

  Bij bedreiging is natuurlijk ook het gevoel leidend dat iemand heeft over zich bedreigd voelen. Als een groot plan dat je je uit de handen wordt genomen de prullenbak in moet voel je je misschien ook bedreigd.

  En in het geval van de heer Weeber – hij zag het wel zitten met een 'Goudse islam'.
  En doe je als atheïst? blijkbaar ineens een beroep op 'God' en "Allah' – tragikomisch omdat Allah Arabisch is voor God, maar dat terzijde.

  Ondertussen is het natuurlijk heel erg dat zo'n krant als AD Groene Hart bij een specifieke journalist als een PvdA krant heeft geschreven. Veel mensen hebben om deze reden overwogen hun dagblad op te zeggen. Een normaal 'human interest' artikel over wat voor mensen er nu wonen, werken en leven in Gouda Noord trof je er niet aan. Ook geen verhaal over mensen die hadden gewerkt in de PWA, of hadden geholpen aan de bouw. Dat zou wel interessant geweest zijn.

  Beantwoorden
 19. Anoniem
  Anoniem zegt:

  In alle discussie over "dreigementen", kritiekloos overgenomen door media als NOS en NRC Handelsblad, is geen aandacht geweest voor de verkapte dreigementen van raadslid Johan Weeber ("moge God en Allah ons behoeden voor de consequenties"), moskeewoordvoerder Boukayouh (die waarschuwde voor grote onrust en spanningen in de stad) of moskeebestuurder Massrou, die journalist Marianka Peters toebeet dat zij de profeet beledigde. Het constante gestook, gelieg, gemanipuleer en beledigen van buurtbewoners door Johan Weeber is sowieso te erg voor woorden, een schande voor de stad zo'n raadslid. Hij spint dat het een lieve lust is in de media om een beeld te creëren alsof de stemming is beïnvloed door dreigementen.

  Zelf weet dit raadslid van GoPo ook wel dat dit niet zo is. De VVD is steeds consequent geweest in zijn standpunten. En wie de VVD goed kent, weet dat vijandelijke taal daar contraproductief werkt. Trouwens Weeber en anderen, als je zo stoer bent, waar zijn de dreigementen, kun je de mails openbaar maken? Heb je aangifte gedaan bij politie? Nee natuurlijk, want het gaat alleen om de stemmingmakerij.
  En ken je het onderscheid tussen democratische beïnvloeding en dreigen? Want daar zit echt een groot verschil tussen hoor. Snap dat je ervan baalt dat de buurt en vele inwoners van Gouda van dat democratisch recht gebruik hebben gemaakt en niet dat stelletje GoPo regenten in het huis van stad maar ongezien en ongestoord zijn gang laat gaan. God behoede ons daarvoor. Op naar de verkiezingen van 2018.

  Beantwoorden
 20. Anoniem
  Anoniem zegt:

  (in aanvulling op mijn opmerking van 00.01 – in de zin van de aandacht die de burgemeester het allemaal heeft geschonken in media en in de toespraak van 8 juli? – debet aan de uitvergroting van het hele geval, kortom?)

  Beantwoorden
 21. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Oplossing:
  1. plan Van Wijnen terug op tafel
  2. Mooi (groot)gebedshuis voor de Islamitische gemeenschap in de periferie van de stad

  We hebben in Gouda genoeg kennis en ervaring opgedaan van elkaar, om nu te weten hoe de zaken in elkaar steken. We hebben goede leiding nodig. Sta op meneer Schoenmaker ! Het is nu of nooit!

  Beantwoorden
 22. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Ja, in reactie op 0:17, burgemeester Schoenmaker moest natuurlijk wel iets zeggen over die "dreigementen". Door de manier waarop hij dat deed, in front of alle media vlak voor de cruciale stemming, riep hij het beeld op dat die stemming door dreigementen beïnvloed was. Hij ontkende dat overigens – terecht – ten stelligste voor de radio, want de stemverhoudingen waren al tijden 18/17.

  Niettemin heeft de burgemeester hiermee wel meegewerkt aan de beeldvorming, die raadslid Weeber van Gouda Positief (ik vind hem vrij negatief, maar dat terzijde) dankbaar aangreep: "Zie je wel, het is niet eerlijk gegaan". Terwijl het enige dreigement dat bekend is, het Facebook bericht is van identitair verzet (een groepering die niks met Gouda te maken heeft en slechts publicitair mee wil liften). Of dat echt een dreiging is, kun je over van mening verschillen. Geen enkel raadslid is daardoor beïnvloed. De VVD was al tegen.

  Eerst heeft de burgemeester aan de zijde van PvdA regent Tetteroo zich sterk gemaakt voor de moskee, hij is zelfs de bedenker van het plan. Later dook hij weg, zich realiserende dat hij onafhankelijk moest zijn, maar was hij tegelijk onzichtbaar in deze kwestie, die overal in zijn stad toch veel losmaakte. Pas op de dag van de stemming kwamen ineens grote woorden en trok hij zich het verstierde klimaat in Gouda aan, leek het, maar hier was de timing weer onhandig (zie boven) en tot welke daden leidt dit?

  Milo Schoenmaker slaagde er nog niet in om Marion Suijker (PvdA) tot de orde te roepen. Weeber, die beledigt en om zich heen slaat, heeft hij ook geen vat op, en PvdA raadsleden die overduidelijk verstrengeld zitten in een belangenkwestie laat hij doodleuk verklaren dat er niks aan de hand is. Tsja. Er is nu wel leiderschap nodig in Gouda, Milo zou met zijn kennis van bestuurlijke probleemgemeenten toch meer gewicht in de schaal moeten kunnen leggen.

  Beantwoorden
 23. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Theo het zou je sieren als je deze discussie zou sluiten. Het gaat van kwaad tot erger met de reacties. Straks voelt er zich weer een raadslid bedreigt en krijgen we weer een hoop commotie. De VVD heeft Op 10 juli 14:42 terug in een reactie hier op je blog geschreven dat Mw Werger en Mw Defeschne wel degelijk beïnvloed zijn in hun stemgedrag, dus daar kan de discussie m.i. niet langer over gaan.

  Beantwoorden
 24. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Het lijkt me dat de VVD niet zelf zal schrijven over interne beraadslagingen @anoniem 12 juli 2015 11.53 uur.

  Dat mensen hier hun ongenoegen uiten over de rol van de burgemeester kan ik me overigens intussen wel voorstellen.

  Natuurlijk heeft het Gouds stadsbestuur kwaad bloed gezet door zolang een wijk te manipuleren en voor van alles en nog wat te laten uitmaken.

  Beantwoorden
 25. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @11:53 is toch wel opmerkelijk, als je als blogger ruimte laat voor reacties dan hoort daar geen censuur bij als sommigen de meningen of constateringen hier niet goed uitkomen. M.i. worden ook nergens fatsoensgrenzen overschreden in de reacties op dit blog. Theo, complimenten dat je op deze manier je openstelt voor feedback en een brede groep mensen informeert.

  Het blijft een zeer kwalijke zaak dat, aangestuurd door GoPo, maar mensen blijven suggereren dat de stemming door dreigingen is beïnvloed. Kom dan met bewijzen. Dat sommigen de stemmingsuitslag niet kunnen verkroppen valt te begrijpen, maar dat rechtvaardigt niet dat vervolgens leugens mogen worden verkocht over hoe dit proces is verlopen.

  Beantwoorden
 26. Anoniem
  Anoniem zegt:

  EN! wáar was de burgemeester op 28 februari????

  https://twitter.com/MiloSchoenmaker/status/618105840118157312

  Nu gaat het College met vakantie, de Burgemeester Twittert niet meer.

  Maar waar is iedereen al die tijd?

  Vakantie houden om nog verder van de burgers af te komen te staan? En hen in hun sopje te laten gaar koken?

  Zou het niet fatsoenlijk zijn om (bijvoorbeeld) de dame met scootmobiel die uit het Stadhuis werd gezet bij het zgn. "Derde Rondetafelgesprek" eens een bezoekje te brengen, en te informeren hoe het haar nu vergaat?

  Beantwoorden
 27. Theo Krins
  Theo Krins zegt:

  Dank voor alle reacties! Het is niet te doen om op iedereen apart te reageren, maar doordat er op elkaar is gereageerd is het beeld denk ik nu wel duidelijk.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie