,

Goudse raad in cijfertjes 2017

Hoe hebben de verschillende Goudse partijen het in 2017 gedaan? Een belangrijke vraag, zeker met de verkiezingen in aantocht. Al die creatieve en sympathieke verkiezingsstunts zijn leuk maar dat zegt niets over de kwaliteit van raadsleden en politieke partijen. Daarom een poging om op basis van statistiek een meer objectief beeld te geven.

Fasen

Vanaf 2014 is er veel gebeurt in de Goudse politiek en hierbij kun je ook verschillende fasen onderscheiden. De boeiende vraag is of dit effect heeft gehad op het functioneren van raadsleden. Maakt het verschil of je in de coalitie of oppositie zit? Wie zijn de politieke vrienden? Wie is er actief en wil graag bijsturen of wie volgt vooral?

Inzet

Wat heel feitelijk en eenvoudig in beeld is te brengen zijn het aantal moties, amendementen en het aantal keer dat er artikel 38 vragen zijn gesteld door de verschillende partijen. Het resultaat hiervan over 2017 staat hieronder.

Samenwerking

In ons leven, en dus ook in de politiek, heb je altijd andere mensen nodig. Samenwerking is een voorwaarde voor resultaat. In de raad krijgt dat vorm doordat je een motie, amendement of art38 vraag mede-indient.

Productiviteit

Om een goed beeld te krijgen van de productiviteit van een politieke partij moet je dus een optelsom maken van de inzet, de samenwerking maar ook het resultaat. Want uiteindelijk draait het in de politiek ook om resultaten; is de motie of het amendement aangenomen? Om dit goed te berekenen tellen we de inzet (het aantal moties/amendementen/art38 ten opzichte van het totaal van de raad) bij de samenwerking (aantal mede-ingediend t.o.v. totaal voor 40%) bij het resultaat (aantal aangenomen t.o.v. aantal ingediend).

 

Totale periode

Het cijfer voor Productiviteit als objectief gegeven kun je ook gebruiken voor de afgelopen jaren. Terugkijkend op de jaren 2014 – 2017 kun je daarmee de totale productiviteit in de afgelopen bestuursperiode in beeld brengen.

Relaties

Om zicht te krijgen op de politieke verhoudingen, de onderlinge relaties tussen partijen kun je ook gebruik maken van data zoals mede-indiener, wel of geen steun geven aan moties en amendementen. Hieronder wordt de relatie van de horizontale partij, als mede-indiener en steun-gever, ten opzichte van de verticale partij in beeld gebracht.

Coalitie vs Oppositie

Wanneer je de onderlinge relaties weet tussen partijen kun je ook kijken naar de relatie ten opzichte van partijen in de coalitie of oppositie. Hoe vaak steunde een partij zijn coalitie of oppositie collega’s in 2017?

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie