Afgelopen woensdagavond hebben we in de raadscommissie van Gouda in een eerste ronde de Transitie Visie Warmte behandeld. Een onderwerp dat alle inwoners van Gouda zal raken. Uiteindelijk moet elk huishouden CO2 neutraal worden. Om het populair te zeggen, we moeten van het gas af. Dat duurt weliswaar nog even maar het komt er wel aan.

Er waren behoorlijk wat inwoners die hun mening over de TVW met ons als raadsleden wilden delen. Opvallend was dat nagenoeg alle sprekers het proces te langzaam vinden gaan. Dat is wat mij betreft de eerste winst. De gevoelde urgentie om klimaatdoelen te halen is er en wordt steeds sterker.

De presentaties en discussies waren boeiend maar er is een vraag die bij mij is blijven hangen. Wie neemt nu het voortouw? Heeft de inwoner inspraak, is er sprake van samenwerking of mag zij/hij ook (mee)beslissen. Of is het de gemeente die de regie moet nemen.

Voor alle twee is er wat te zeggen. Voor kleine oplossingen die per woning kunnen worden genomen is dat wel duidelijk. Isoleren en het vervangen van de verlichting door led lampen kan elke inwoner tot in zekere mate zelf doen.

Grote oplossingen zoals het aanleggen van warmtenetten vragen meer regie vanuit de gemeente. Er zullen diverse afdelingen betrokken zijn bij de voorbereiding en de uitvoering.

Aan de andere kant is het jammer om initiatieven die nu opbloeien vanuit de wijken of buurten zelf te ontmoedigen. Mogen die dan zelf het initiatief nemen en beslissen?

Deze vragen geven alleen maar aan dat er keuzes moeten worden gemaakt. Die zullen lastig zijn en zullen flexibiliteit vragen van de politiek en gemeentelijk apparaat.

De randvoorwaarde van de ChristenUnie? Maak het initiatief van bewoners en buurten niet onmogelijk maar stimuleer die. En zoveel mogelijk met een ondersteuning vanuit de gemeente. Niet in de laatste plaats omdat die kan zorgen voor de broodnodige interne afstemming en de voortgang van die projecten kan versnellen en bewaken.

Gert van den Brink

Burgerraadslid