, , ,

Gouda sluit zich aan bij Coalition of the Willing


Stichting Vluchteling luidde enige tijd geleden de noodklok. Aanleiding was de verslechterende situatie op de Griekse eilanden en aan de Turkse buitengrens. De vluchtelingen leven in overbevolkte kampen onder mensonterende omstandigheden. 

 

Europese landen is gevraagd kampen op de Griekse eilanden te evacueren. Vervolgens is een groep EU-lidstaten overgegaan tot de evacuatie van een deel van de vluchtelingen. Het Nederlandse kabinet kiest voor een uitruil tussen vluchtelingen. Slechts 100 vluchtelingen uit kamp Moria krijgen bescherming en dat gaat ook nog eens ten koste van de meest kwetsbare vluchtelingen die elders ter wereld op bescherming wachten.


VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling hebben naar aanleiding van het kabinetsbeleid op 29 september jl. op het Plein in Den Haag aan Kamerleden een petitie aangeboden om per direct 500 alleenstaande vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen opvang te bieden in Nederland. De tijd dringt en de situatie is urgent. De petitie is door 106.160 sympathisanten ondertekend. Kerken in Nederland luidden gelijktijdig met het aanbieden van de petitie de noodklok, 500 seconden lang. De petitie verwoordt de onvrede over het kabinet, dat ‘helaas halsstarrig vasthoudt aan de cynische deal om slechts honderd vluchtelingen op te vangen’.

 

Coalition of the willing

 

Met het aanbieden van de petitie wilden gemeenten en provincies laten zien dat het draagvlak voor opvang van alleenstaande kinderen in Nederland enorm is. Niet alleen is de petitie de afgelopen maanden massaal ondertekend, ook hebben 178 gemeenten, meer dan de helft van alle gemeenten in Nederland, en vijf provincies aangegeven bereid te zijn alleenstaande kinderen op te vangen. 1.400 leden van de ChristenUnie, CDA, D66 en VVD hebben zelfs opgeroepen tot herverdeling van álle vluchtelingen. Ook duizenden artsen, kerken, geestelijk leiders, (oud) politici, prominenten, wetenschappers, hulp – en mensenrechtenorganisaties en voormalig onderduikkinderen tonen zich solidair. 

 

Gouda ontbreekt

 

Tot 9 december jl. ontbrak de gemeente Gouda op deze lijst, terwijl ze wel eerder – naar aanleiding van vragen van de ChristenUnie/ https://cugouda.nl/2020/04/gouda-wil-onder-voorwaarden.html

 – zich bereid had verklaard om onder voorwaarden mee te willen werken aan opvang van deze kinderen.


 


Motie van ChristenUnie en SP

 

Wout Schonewille heeft namens de ChristenUnie daarom op 9 december, samen met SP, een motie ingediend met de volgende strekking:

 

“De raad van de gemeente Gouda in vergadering bijeen op 9 december 2020.

 

overwegende dat,

·      Aan de Grieks-Turkse grens en op de Griekse eilanden zich een humanitaire ramp voltrekt;

·      Vluchtelingen, waaronder zo’n 5.000 alleenstaande kinderen, onder erbarmelijke omstandigheden in de kampen leven; 

·      De Griekse minister voor burgerbescherming in oktober 2019 de Europese lidstaten heeft verzocht 2.500 alleenstaande minderjarige vluchtelingen uit de kampen te herplaatsen;

·      Het Nederlandse kabinet geen gehoor geeft aan deze oproep in tegenstelling tot Frankrijk, Duitsland en Luxemburg die reeds kinderen hebben opgevangen; 

·      Portugal, Ierland, Finland, Kroatië, Litouwen, België, Noorwegen en Bulgarije gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen om 1.600 kinderen op te vangen;

·      Zo’n 180 gemeenten zich reeds hebben aangesloten bij de ‘Coalition of the Willing’ en bereid zijn om alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen. 

 

is van mening dat,

·      Solidariteit noodzakelijk is om deze humanitaire ramp het hoofd te bieden;

·      Kinderen recht hebben op een fijne en veilige omgeving om op te groeien;

·      Gemeenten die zich uitspreken voor het opvangen van deze vluchtelingenkinderen het kabinet kunnen bewegen om op het Griekse verzoek in te gaan;

·      Onze gemeente sociaal, gastvrij en toegankelijk is en verantwoordelijkheid neemt als de rechten van kinderen in het geding komen

 

Spreekt uit:

·      Zich in te zetten voor de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen in Nederland en zelf bereid te verklaren hieraan bij te dragen

·      Dat de gemeente Gouda zich aansluit bij de “Coalition of the Willing”

·      Het college vraagt om er bij het kabinet op aan te dringen meer dan 100 vluchtelingen op te nemen en direct in actie te komen om alleenstaande vluchtelingenkinderen in Nederland op te nemen.

·      Over de voortgang hiervan de raad te informeren als er nieuwe ontwikkelingen zijn.”

 

Heeft deze motie nut?

 

De ChristenUnie en de SP hebben niet de illusie dat het kabinet ineens van gedachten verandert op dit punt nu in Gouda deze motie met 18 stemmen voor en 14 stemmen tegen is aangenomen. Dat hebben de vorige 184 moties ook niet gered. De intentie is dat wij als Gouda niet gemist mogen worden in de lijst van gemeenten die zich uitspreken voor solidariteit en humaniteit.

 

De ChristenUnie zit toch in het kabinet?

 

Hoe zit dit nu met het kabinetsbesluit en de afwijkende mening van de lokale fracties? Gelukkig mogen we op dat terrein verschillen!

Als lokale fractie van de ChristenUnie hebben we een eigen verantwoordelijkheid. En daarin staat we als Goudse fractie niet alleen. Vele andere fracties van de ChristenUnie steunen dit initiatief ook. De ChristenUnie heeft in 93% van de gemeenten voorgestemd. De lokale VVD-fracties stemden overwegend tegen. Slechts 21% van de fracties stemden voor. Het CDA stemde in 86% van de gemeenten voor en D66 in alle gemeenten!

 

Belangrijk signaal

 

We zijn blij dat nu ook Gouda zich heeft aangesloten bij de Coalition of the willing en daarmee zich solidair betoont met vele andere gemeenten in Nederland om zo met elkaar een belangrijk signaal geven naar Den Haag!

close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

13 antwoorden
 1. Heike Blok
  Heike Blok zegt:

  Heel mooi Theo en Wout! En nu moet de landelijke politiek nog in beweging komen. Ik vind het vreemd, dat er blijkbaar miljoenen uitgegeven worden om de Nederlandse economie te helpen en dat er voor deze mensen die onder erbarmelijke omstandigheden aan de randen van Europa aan hun lot worden overgelaten.

  Hoe belangrijk is een mensenleven nog in onze cultuur vraag ik me dan af. Als je wegkijkt van dit leed, dan ben je medeschuldig hieraan.

  Heike

  Beantwoorden
 2. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Beste Heike,

  Weg kijken?
  Iedereen wil mensen helpen en mensenlevens redden, dat is dan ook niet het issue…. Hoe ver kan de Nederlandse maatschappij gaan, wat kunnen we dragen: daar gaat het om. Nee, dat is niet hardvochtig, maar de pijnlijke realiteit, hoe jammer ik dat ook vind.

  Onze mogelijkheden zijn, hoe dan ook, begrensd. Helaas, maar waar.

  Beantwoorden
 3. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Het is aantrekkelijk om de wereld te willen redden vanuit je Goudse gemeenteraadszetel.
  De voorstelling die CU ea geven van de realiteit is echter eenzijdig. Vele asielzoekers komen hier als “minderjarig” terwijl ze dat eigenlijk miet zijn. Veel NL’ers willen een restrictief beleid en hebben niets met dit soort acties. En veel gemeenten die deze acties steunen, komen woningen tekort – nu al – om asielzoekers die hier mogen blijven op te kunnen nemen.

  We kunnen ten slotte niet de hele wereld hierheen halen. Er zijn altijd weet tragische gevallen die we niet helpen. En we lossen de problemen beter daar op waar ze zich voordoen.

  Beantwoorden
 4. Ineke
  Ineke zegt:

  Dank @CUGouda!
  Ik vermoed dat deze kinderen een gezin nodig hebben om in op te groeien in plaats van een kamp of kindertehuis. Nu nog 500 gezinnen vinden die dat mogelijk maken… Voorlopig hoeven ze nog geen eigen woning. Wie weet wat ze zullen worden, misschien zijn het wel de bouwers van straks, en de verpleegkundigen, de onderwijzers, de boeren, de ICT-ers, de politie, de ….? Kortom de mensen die nodig zijn om een land op te bouwen. Hier of, als er vrede is, misschien weer in het land wat ze in angst en verdriet verlieten.

  Beantwoorden
 5. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Ik snap de goede bedoelingen maar hier zit een hele mensensmokkel industrie achter. Vaak gaat het niet om kinderen bovendien.
  Weet het niet hoor, maar getraumatiseerde kinderen die mogelijk hun ouders kwijt zijn zomaar in een NL gezien plaatsen, of dat goed gaat…
  Maar mogelijk staan de vrijwilligers (politici die dit voorstellen?) in de rij.

  Het is altijd makkelijk te zeggen: ga ze halen. Vervolgens kijken we niet naar die mensen om (dat gebeurt nu ook weinig, veel vluchtelingen
  komen als statushouder in bijstand, vinden geen woning, spreken taal niet), het wil niet lukken te integreren. Mensen die niet mogen blijven, blijven toch of verdwijnen in illegaliteit. CU is er goed in om barmhartige woorden te spreken maar doet aan deze problemen, ook criminaliteit door asielzoekers en extremisme, niet veel effectiefs als regeringspartij.

  Beantwoorden
 6. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Hoe denkt de Christenunie over de ontwikkelingen rondom het vaccineren? Is de Christenunie voor vaccinatie om het virus in te dammen, nadat de mensen zich te buiten zijn gegaan op black friday?

  Ik verneem graag van u

  Beantwoorden
 7. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Beste Theo,

  Hoe zit het in Gouda met de "lockdown" en de handhaving ?

  Ik kom wel eens in het centrum van de stad:
  1. stroopwafelwinkel open
  2. oliebollenkraam open
  3. krantenwinkel open
  4. soms hele groepjes koffiedrinkers bij koffie to go
  Is dat allemaal essentieel? Begrijp me goed, ik gun ondernemers het allerbeste.

  Maar als je dit allemaal toelaat dan ben je een stelletje mietjes. Mooier kan ik het niet maken. Vergader nog maar even door…

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie