,

Legt Gouda allochtonen in de watten?

Afgelopen vrijdag ontstond er in de landelijke pers – n.a.v. van vragen van de SP in Gouda aan het college – de nodige ophef over het verhaal dat inburgeraars in Gouda met een taxibusje naar de inburgeringscursus of fietslessen worden gebracht.

Aangezien de landelijke politiek tegenwoordig op iedere publicitaire zucht direct reageert (hype cultuur), kon dat nu natuurlijk ook niet uitblijven en de kamerleden Sadet Karabulut (SP) en Sietse Fritsma (PVV) hebben hun mening alweer kenbaar gemaakt. Sadet Karabulut: ‘Dit staat haaks op de gedachte van zelfredzaamheid. Mensen kunnen prima met de bus of lopend naar de cursus.’ PVV-Kamerlid Sietse Fritsma heeft aangekondigd dinsdag Kamervragen aan minister Eberhard van der Laan te gaan stellen. ‘Het is ongelooflijk dat integratie in de ogen van de politieke elite betekent dat je allochtonen zoveel mogelijk in de watten moet leggen. Aan de gewone burger, die met hard werken de touwtjes nauwelijks aan elkaar kan knopen, is dit niet meer uit te leggen!’

De toon was weer gezet en menigeen smulde weer van het nieuws en vond dat opnieuw blijkt dat er in Gouda van alles mis is.

Tijd om onze oren bij het college te luisteren te leggen en ziedaar, de situatie waar het allemaal om draait ligt behoorlijk genuanceerd, maar je moet wel even goed lezen om het verhaal te snappen:

De gemeente biedt haar inburgeringsplichtige inwoners een inburgeringstraject aan. Sinds oktober 2007 worden deze cursussen in Gouda aangeboden op bedrijventerrein de Goudse Poort. Op dit moment heeft Gouda ook een tweede aanbieder die inburgeringstrajecten uitvoert, namelijk op het Stationsplein. De gemeente heeft bij deze aanbieder actief gestuurd op een centrale locatie!


Er volgen op dit moment totaal ongeveer 550 personen een inburgeringscursus via de gemeente. Hiervan gaan ca. 400 personen naar de Goudse Poort en ca. 150 personen naar het Stationsplein.

De Goudse Poort ligt aan de rand van Gouda. De aanbieder heeft zelf voor deze locatie gekozen en voldeed aan de toenmalige eis om zich in Gouda te vestigen.
In de praktijk blijkt de afstand naar de Goudse Poort voor het merendeel van de mensen die een inburgeringscursus volgt geen probleem. Echter bij een bepaalde groep bleek het wel een probleem te vormen en echt een belemmering om aan de inburgeringscursus deel te nemen. In de praktijk bleken vooral moeders met hele kleine kinderen dit probleem te ervaren, terwijl juist opvoeders een hoge prioriteit bij inburgering hebben.

De gemeente wil het liefst de inburgeringscursus in de wijk hebben en daarvoor zijn al stappen gezet.
Omdat inburgering in de wijk nog niet meteen geregeld kon worden is, om dit probleem te tackelen en de periode naar een oplossing te overbruggen, in juni 2008 besloten om voor zeer specifieke gevallen een taxi te vergoeden naar de inburgeringscursus. De gemeente vond het namelijk belangrijk de taakstelling die is afgesproken met het rijk, te halen.
Uitgangspunt is en blijft dat iedereen zelfstandig reist naar de inburgeringscursus.
Op basis van de volgende criteria en argumenten komt iemand voor een taxi in aanmerking:
-Taxivervoer kan alleen ingezet worden bij overschrijding van 1 uur reistijd enkele reis of zwaarwegende factoren die het de cliënt onmogelijk maken om op eigen gelegenheid te reizen naar de Goudse Poort (dit zijn vaak medische belemmeringen).
-Indien sprake is van medische belemmeringen dient altijd een medische indicatie te worden aangevraagd.

Op dit moment maken 10 mensen met een lichamelijke beperking en 30 mensen met een reistijdoverschrijding van 1 uur gebruik van de regeling. Bij die 30 gaat het vaak om moeders met kleine kinderen die nog niet kunnen fietsen, laat staan fietsen met kinderen voor- en achterop.
Om hen zo snel mogelijk zelfstandiger te maken, is daarom besloten om met name aan deze groep fietslessen te geven als onderdeel van hun inburgeringstraject. Zodat deze moeders zo snel mogelijk zelfstandig naar de inburgeringscursus kunnen. In totaal zijn er op dit moment ongeveer 550 mensen die nu een traject volgen. Het percentage taxivervoer betreft dus rond de 7%.

Toekomst
Ervan uitgaande dat op korte termijn wijkgericht werken gerealiseerd kan worden, is taxivervoer binnenkort overbodig dan wel kan dit aanzienlijk worden teruggedrongen.
Bij een nieuwe aanbesteding van inburgeringstrajecten zal als eis gesteld worden dat de inburgering op een centrale locatie in Gouda moet plaatsvinden.

Mijn mening is dat nu achteraf blijkt dat bij de aanbesteding destijds voor alle aanbieders had moeten gelden dat centraal in de stad vestigen verplicht is. Maar ja, dat is wijsheid achteraf.


Overigens ben ik nog wel benieuwd hoe je het in Gouda voor elkaar krijgt om meer dan 1 uur reistijd (enkele reis) te hebben, maar daar zullen we nog wel nader over geïnformeerd worden.

Al met al veel rumoer, maar een genuanceerd verhaal.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/5845503/__Subsidie_uitjes_Marokkanen__.html?p=4,1

close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

14 antwoorden
 1. Jolanda
  Jolanda zegt:

  Beste Theo,
  Goede analyse.
  Hoe kan het nog gekker? Wie betaalt dit allemaal? Het beeld is weer neergezet. Juist nu Gouda extra in beeld is en extra (rijks)subsidies krijgt, is extra behoedzaamheiden zorgvuldigheid geboden. Het is wel immers geld van de (Goudse) belastingbetaler!
  Klopt het ook dat bij deze taxibusjes alleen vrouwelijke chauffeurs mogen rijden bij vrouwelijk "inburgeraars"? Groet JH
  Als dat zo is, vraag ik mij af wat inburgering precies inhoudt.

  Beantwoorden
 2. Gert
  Gert zegt:

  Beste JH,

  Ik begrijp niet helemaal waarom je het een goede analyse noemt als je vervolgens met dezelfde kortzichtige retoriek aankomt als de PVV-ers in Den Haag.
  Waar denk je dat die verspilde vragenuurtjes van betaald worden?

  Beantwoorden
 3. Johan Weeber
  Johan Weeber zegt:

  Theo, het gaat hier niet om de inhoud, want je verhaal is te lang en te genuanceerd en misschien nog wel waar ook. Waar het om gaat is dat de gemeente actief dit soort berichten gaat voorkomen door betere perscontacten en woordvoering.

  Beantwoorden
 4. M. Klijmij
  M. Klijmij zegt:

  Johan, tegen de Telegraaf valt weinig te beginnen. Die bepalen zelf wat ze opschrijven en dat is net wat in hun straatje past. Nuance niet. De enige manier om zulke berichten te voorkomen is gewoon niets meer doen als gemeente, of bij voorbaat al je beleid kapotredeneren uit verdediging tegen schreeuwerds. Liever goed beleid dan geen beleid, en als de Telegraaf-lezer vindt dat gehandicapte mensen moeten lopen dan moeten ze dat maar lekker vinden.

  Beantwoorden
 5. Johan Weeber
  Johan Weeber zegt:

  Beste Michel, ja, zo kun je ermee omgaan, maar dan verandert er nooit iets aan het imago van Gouda ! Wij hebben in onze gelederen mensen die wél invloed hebben op de pers

  Beantwoorden
 6. M. Klijmij
  M. Klijmij zegt:

  Het kan altijd beter, en de persstrategie van de gemeente is niet altijd handig geweest, maar onderschat het selectieve vermogen van journalisten niet. Je kan proberen meer positieve berichten bij de pers te laten belanden, maar Gouda ligt onder een vergrootglas en elk negatief bericht wordt opgepikt en uitgemolken. Zeker door de Televaag. Die hebben willens en wetens niet gemeld dat het hier om een tijdelijke situatie gaat voor een beperkt aantal mensen die anders niet naar de inburgeringscursus zouden kunnen gaan. Dat kan je blijkbaar 100x zeggen, als de pers het niet opschrijft, wat dan?

  Beantwoorden
 7. Johan Weeber
  Johan Weeber zegt:

  Ik heb ook geen PR gestudeerd, maar er is genoeg expertise binnen Gouda aanwezig om de gemeente te helpen daar handiger mee om te gaan,

  Beantwoorden
 8. M. Klijmij
  M. Klijmij zegt:

  Het gaat niet alleen om de gemeente, ook om de politieke partijen. De gemeente kan het goed doen, maar als een politieke partij ergens een slaatje uit probeert te slaan sta je alsnog machteloos. Krijgen we van jullie een pers-instructie?

  Beantwoorden
 9. Anoniem
  Anoniem zegt:

  @Theo, je schrijft dat het bij die 30 die een reistijdoverschrijding hebben, voornamelijk gaat om moeders met kleine kinderen die niet kunnen fietsen, laat staan met kinderen voor- of achterop. Gaan die met kinderen en al naar de cursus?

  Sinds oktober 2007 zit deze aanbieder op verre afstand zit.

  In juni 2008 blijkt dat de gemeente zijn inburgerings-doelstelling niet haalt en zet busjes in als voorlopige oplossing.

  Wat is voorlopig? Inmiddels is het januari 2010. We zijn dus anderhalf jaar verder. En de inburgeringstaakstelling is nog steeds niet gehaald.

  @Johan: ik ben journalist geweest. Zulke dingen met een cursus oplossen, is naief. Je schrijft: "Dat de gemeente actief dit soort berichten gaat voorkomen door betere perscontacten en woordvoering."

  Actief dit soort berichten gaat voorkomen? Pleit jij voor censuur?

  De SP heeft vragen gesteld in het openbaar. Daardoor komt het in de pers. Dan kun je nog zorgen dat je de pers daarna goed te woord staat, maar in een democratie hebben partijen het recht om zaken aan de kaak te stellen, en de pers heeft het recht om er over te schrijven.

  Over elke stad wordt overigens geschreven. Culemborg laatst ook weer. Dat gebeurt gewoon. Oplossing: zorg dat je zaken goed of beter regelt. En doe daarnaast genoeg mooie dingen doet zodat er een balans is.

  Pieter Stroop
  Trots op Nederland

  Beantwoorden
 10. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Er wordt gesteld dat de SP vragen openbaar heeft gesteld? Nee, de SP heeft de Telegraaf getipt met dit bericht! Lees hun eigen reactie in de Goudse Post online. Over integriteit gesproken…

  Beantwoorden
 11. W. Kolkman
  W. Kolkman zegt:

  Alles is uit te leggen, maar de kunst is besluiten te nemen die zichzelf uitleggen, zonder een hoop dure PR.
  Het valt mij wel op dat er een tendens in de overheid lijkt te komen dat je met PR heel veel kan oplossen….

  Als ik eea lees lijkt mij, zolas jezelf ook al zegt, dat de werkelijke aanleiding van het probleem is dat de gemeente (maar ook de betreffende managers en raad als controle orgaan) in het begin niet ge-realiseerd heeft dat dit soort cursussen niet op een industrie terrein, maar centraal aangeboden moeten worden.

  als men iets meer vanuit de klant/burger gedacht had, was dit duidelijk geworden. De klant in dit geval is de inburgeraar en die woont overhet algemeen in bepaalde wijken en zal over het algemeeen nog niet zo goed de typisch NL zaken, als fietsen, kunnen doen, etc.

  Kortom, de uitdaging lijkt mij dat de goudse gemeenteambtenaar en zijn chef, in het vervolg even iets verder na moeten denken…..des noods aangespoord door de raad.

  Laten we dus de energie en gemeentegeld ebruiken om besluiten van goede kwaliteit te nemen ipv het verkopen / PR'en van 'sub-optimale' beslissingen…..

  Als je matige of slechte besluiten probeert te verkopen met PR, dan win je het niet van de Telegraaf, PVV en ook de burger verliest op termijn vertrouwen….

  Beantwoorden
 12. Theo Krins
  Theo Krins zegt:

  De heer Kolkman geeft een goede samenvatting en heldere reactie op alle uitingen.
  Het blijft echter altijd een heel lastige klus om kaders en randvoorwaarden bij alle besluiten die je neemt dusdanig op te stellen dat je geen ongewenste neveneffecten krijgt.
  Blijft wel een punt dat je tijdig moet onderkennen als er zaken niet goed gaan en dan zo transparant mogelijk moet reageren en ook moet durven toegeven als zaken niet goed zijn gegaan. Naar mijn mening is de portefeuillehouder daar redelijk in geslaagd, al moeten we nog de antwoorden op de vragen van de SP ontvangen.

  Beantwoorden
 13. Marianka Peters
  Marianka Peters zegt:

  Beste mensen,
  Schoenmaker, hou je bij je leest, Johan. Je hebt bewust voor de politiek gekozen. GP heeft invloed op de pers, dat begrijp ik. Maar dat is wel jullie pers en niet de media in het algemeen. Wil je nu richtlijnen voor de pers gaan uitzetten? Ik dacht dat jullie iedere schijn wilden vermijden, maar nu al blijkt dit niet te lukken. Hoe kun je nu richtlijnen gaan uitzetten als je niet eens de spelregels kent. Want waar is jullie pers bij de wekelijkse raadsvergaderingen en andere bijeenkomsten? Hoe je ook over andere media denkt, hou dit bij buiten je politieke ambities.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie