Gezond leven doe je samen!

Dat gezondheid een belangrijk thema voor de ChristenUnie Gouda is blijkt wel uit het verkiezingsprogramma 2018-2022. We pleitten onder andere voor een wijkgerichte aanpak gericht op preventie en leefstijlverbetering. Voor het creëren van fiets-, vaar- , wandel- en hardlooproutes en voor het toegankelijk maken van sport en beweging. Juist voor die groepen inwoners die een drempel ervaren.

We zijn dan ook zeer blij om te zien dat er in Gouda veel aandacht is voor een gezonde levensstijl, zoals we lezen in de raadsmemo landelijk nota gezondheidsbeleid. Mede dankzij de inzet van CU-wethouder Corine Dijkstra is er veel bereikt. Zo lezen we over het stimuleren van gezonde voeding voor kleine kinderen via een menukaart voedseleducatie en het promoten van van wandel- en fietspaden. Er is een Goudse preventieakkoord opgesteld door inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen met Sport.Gouda en de gemeente. Er is een subsidieregeling Gezond in Gouda bedoeld om gezondheidsachterstanden te verkleinen, een speciaal programma voor jongeren (JOGG) en een programma Kansrijke Start gericht op de eerste 1000 dagen van een pasgeborenen. En voor ouderen zijn er speciale programma gericht op valpreventie en meer bewegen.

Het vraagt een levenslange inzet van inwoners, organisatie, ondernemers en de gemeente om gezond leven te stimuleren en mogelijk te maken. We willen ons dan ook in de komende periode vol inzetten voor een gezonde levensstijl van alle inwoners.

Petra Hamm-van Bodegraven