,

Gevels in binnenstad van Gouda worden opgeknapt

Nieuwe subsidieregeling voor instandhouding erfgoed

Pand van Ricken
Onlangs heeft de gemeenteraad  de subsidieverordening instandhouding erfgoed vastgesteld.

De binnenstad van Gouda is het visitekaartje voor onze bewoners en de vele bezoekers aan de stad. Dat geldt zeker ook voor de panden in de binnenstad. Het is daarom belangrijk dat de gemeente en de eigenaren van gebouwen /woningen er met elkaar voor zorgen dat de binnenstad nog aantrekkelijker wordt. Daarom is er nu de subsidieverordening instandhouding erfgoed vastgesteld. Met deze subsidieverordening wordt de ondersteuning van eigenaren van gemeentelijk erfgoed voortgezet met o.a. financiële ondersteuning van planmatig onderhoud. 
Daarnaast is de regeling het kader voor de subsidieregeling voor het gevelherstel in het kader van Gouda 750
Ook het programma Wonen boven Winkels wordt met deze regeling voortgezet.


Eigenaren zijn sinds 2017 verplicht om hun eigen monument te onderhouden. De gemeente wil zorgen dat een eigenaar het gemeentelijk monument preventief onderhoudt en de monumentale waarde ervan waarborgt. Door planmatig onderhoud kan dit onnodige en kostbare restauraties, groot-onderhoud en cascoherstel voorkomen. De verordening die nu van kracht is zorgt dat er ook stimulerend kan blijven worden opgetreden, naast inzet van handhaving waar dat nodig is. Ook is de wijze van ondersteuning van eigenaren verbeterd. 

Gevelherstel Gouda 750

In 2022 viert Gouda 750 jaar stadsrechten. Het college en de gemeenteraad wil dat de historische binnenstad er kwalitatief verzorgd bij staat in het jubileumjaar. De ChristenUnie vraagt al jaren aandacht voor dit onderwerp en mede door onze inzet is er nu een speciale regeling hiervoor van kracht geworden. 

Opening van hofje van Jongkind samen met wethouder Thierry van Vugt

Hoe het allemaal begon

Toen de ChristenUnie in mei 2013 bij de behandeling van het bestemmingsplan Binnenstad Oost aandacht heeft gevraagd voor het herstel van het Hofje van Jongkind (Zeugstraat) kwam er weinig respons vanuit de raad en het college. Er werd vooral opgemerkt dat we daar geen geld voor hebben.
Vanaf dat moment heb ik me namens de ChristenUnie ingezet om meer aandacht te krijgen voor het herstel van panden en gevels in onze stad.
Dat heeft niet alleen geleid tot een gedeeltelijk herstel van het Hofje van Jongkind, maar ook is er in de stad serieus aandacht voor dit onderwerp gekomen en toont de gemeente meer inzet richting pandeigenaren.
Helaas blijkt de praktijk weerbarstig en is het tot nu toe nog niet echt gelukt om pandeigenaren zover te krijgen dat ze (vrijwillig) daadwerkelijk tot herstel overgaan. Denk daarbij aan de problemen bij de voormalige panden van Punselie en het pand van Ricken (bij de toren van de St.-Janskerk, zie afbeelding).
Het verheugt ons dat wethouder Thierry van Vugt (D66) – mede op ons aandringen – nu met een voorstel is gekomen met als inzet het herstel van zo’n 200 gevels voor Gouda 750 in 2022.
Dat zal een forse inzet vanuit de gemeente en een welwillende houding door de pandeigenaren vragen, maar we juichen de ambitie toe!
Wel vindt de ChristenUnie het van groot belang dat de benadering van de pandeigenaren vooral positief zal zijn en daarom steunen we het idee om de gevels die hersteld zijn duidelijk herkenbaar te laten zijn. Wat ons betreft het liefst door een fraai bordje aan de gevel. Het zal echter een sticker gaan worden.


Financiële regeling Gouda 750

De gemeente faciliteert de gemeente gedurende 2020 en 2021 het gevelherstel van panden. De focus ligt daarbij op beeldbepalende panden c.q. belangrijke zichtlocaties. In 2018 heeft een uitgebreide schouw plaatsgevonden van de gevels in de binnenstad. De daaruit voorkomende pandenlijst bevat een kleine 300 panden met een overzicht van de geconstateerde overtredingen, zoals illegaal gebruik, reclames en achterstallig onderhoud.

In het coalitieakkoord is voor de jaren 2020 en 2021 twee maal € 150.000 beschikbaar gesteld i.v.m. subsidie Gevelherstel Gouda 750. Met dit budget kan worden gestimuleerd dat naar schatting 200 gevels kunnen worden aangepakt in aanloop naar jubileumjaar 2022. 
Eigenaren blijven overigens ook zelf verantwoordelijk voor investering aan hun pand. De gemeente hoopt een impuls teweeg te brengen, waarmee pandeigenaren breder in Gouda (ook buiten de 200) hun onderhoud wat extra aandacht geven in het kader van het feestjaar. Hiertoe zal aandacht worden besteed aan communicatie, zoals het gebruik van een herkenbare sticker voor panden die met behulp van de regeling zijn opgeknapt.

Wonen boven winkels

Wonen in de binnenstad is populair, ook in Gouda. De vraag naar woonruimte in het centrum is de laatste jaren flink gestegen. Meer leven in de stad komt de uitstraling van de binnenstad ten goede. Daarnaast betekent het meer sociale controle en daardoor meer veiligheid op straat. Ook voor de winkels en horeca in de stad is dit goed. 


Kortom, een positieve impuls voor de hele binnenstad. Dit ‘wonen boven winkels’ project heeft ertoe geleid dat in 2017 negen, 2018 zeven en in 2019 eenentwintig woningen zijn opgeleverd. Sinds 2014, bij de start van Wonen Boven Winkels, zijn er in totaal 161 woningen opgeleverd.  
Voor Wonen-Boven-Winkels is meerjarig € 90.000 per jaar vrijgemaakt. De criteria voor de regeling zijn in de nieuwe verordening iets aangescherpt (subsidie per pand).


Met deze drie regelingen krijgt de aanpak van panden in de binnenstad een extra impuls en de ChristenUnie hoopt dat dit ertoe leidt dat in 2020 – wanneer we Gouda 750 jaar vieren – de panden in de binnenstad er een stuk beter uitzien dan nu…!

close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

2 antwoorden
 1. Jan Smit
  Jan Smit zegt:

  Ik mis in je verhaal een woord van dank en groot compliment aan het platform binnenstad als de initiatiefnemers voor gevelherstel.
  Onder anderen door hun vrijwillige vrije tijd vretende inventarisatie van circa 300 gevels per pand onder de aandachtige brengen is dit balletje gaan rollen.
  Hulde aan deze vrijwilligers

  Beantwoorden
 2. Anoniem
  Anoniem zegt:

  "Wonen boven Winkels" is een mooi en nuttig initiatief. Maar we zien in de binnenstad steeds meer winkels leeg staan. Het wordt dus "Wonen boven Niks". Misschien moet de gemeente(raad) er (meer) op inzetten omdat tegen te gaan. Ik heb het gevoel dat het nu vaak een kwestie is van "Ik stond erbij en ik keek ernaar", er worden een paar vrijblijvende opmerkingen gemaakt dat e.e.a. wordt betreurd, maar verder lijken "we" erin te berusten dat het nou eenmaal is zoals het is. Laat de gemeente(raad) vooral hierop actie ondernemen, want ook dat houdt de stad leefbaar! Ook consumenten hebben hierin trouwens een belangrijke rol door niet per definitie digitaal te winkelen.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie