,

GEMEENTE GOUDA GEEFT NIET ‘THUIS’ BIJ PROBLEMEN THUISZORG

In december heeft de ChristenUnie vragen gesteld aan het college over de Hulp bij het Huishouden, de Thuiszorg. Er waren verontrustende signalen vanuit zorginstellingen over de aanbesteding hiervan. De televisie uitzending van ‘De Monitor’ op 28 februari jl. laat opnieuw zien dat er veel misstanden zijn. De ChristenUnie vraagt zich af of het college deze problemen wel voldoende serieus neemt.

Thuiszorg

De thuiszorg, hulp en zorg bij mensen thuis, heeft het zwaar. Door de decentralisatie van de zorg naar de gemeenten is er minder budget beschikbaar voor deze vorm van hulpverlening. Het gevolg is dat gemeenten gaan bezuinigen op de Hulp bij het Huishouden door het afdwingen van een lagere kostprijs. Soms wordt hiervoor een soort veilingsysteem gebruikt die teveel uitgaat van de laagste prijs. Hierdoor komen zorginstellingen in de problemen en worden de cao afspraken met hun medewerkers niet nagekomen. Volgens de brancheorganisaties verwacht 80% van de thuiszorgorganisaties binnen 2 jaar failliet te gaan.

Code

Als de problemen zo groot zijn kan de vraag gesteld worden wanneer we wakker worden en actie ondernemen? Gelukkig slaapt niet iedereen want de Transitiecommissie Sociaal Domein heeft deze problemen al eerder onderkend en een code ontwikkelt samen met zorgaanbieders en gemeenten. De ‘code Verantwoordelijk Marktgedrag Thuisondersteuning’ roept zorginstellingen op om de cao afspraken te respecteren en de problemen niet af te wentelen op hun werknemers. De gemeenten worden opgeroepen om een eerlijke prijs te hanteren en het aanbestedingsproces transparant en in dialoog te laten plaatsvinden. Het probleem is alleen dat de code een beroep doet op de verantwoordelijkheid van zorginstellingen en gemeenten. Het is dus niet opgelegd als verplichting alhoewel de staatssecretaris verschillende keren gevraagd is om deze vrijblijvendheid te doorbreken.

Niet in Gouda

Het college in Gouda heeft de code niet ondertekend, blijkt uit het verslag van 3 november, omdat ze bang is dat de rekenvoorbeelden uit de code een ‘eigen leven’ gaan leiden. Het is uiterst teleurstellend dat de misstanden in de thuiszorg onvoldoende erkent worden en een landelijke code, uit angst voor budgetoverschrijding, niet wordt ondertekend door dit college. Hierdoor wordt een onwenselijke marktwerking in stand gehouden die uiteindelijk ten koste gaat van zorgvragers. Daarnaast is er veel onzekerheid over zorg continuïteit en de kwaliteit lijkt te moeten sneuvelen voor een lagere kostprijs. Maar het gaat ook ten koste van hulpverleners omdat ze niet hun volledige uren uitbetaald krijgen of door faillissementen ontslagen worden.

Het moet anders

De ChristenUnie is daarom met collega’s in de gemeenteraad bezig om deze misstanden te laten oplossen door o.a. de wethouder te wijzen op haar verantwoordelijkheid. Het huidige ‘veilingsysteem’ blijft mistig, ondanks de vele woorden die gebruikt zijn om het uit te leggen. Het teveel nadruk leggen op de prijs, ten koste van de kwaliteit en continuïteit, lijkt financieel slim maar is uiteindelijk ‘duurkoop’. Door onvoldoende zorg, zowel qua tijd als kwaliteit, verslechtert de situatie van de zorgvrager wat extra kosten met zich meebrengt. Het faillissement van zorginstellingen en de ontslagen is niet alleen desastreus voor de betrokken mensen maar legt ook een forse claim op het budget van UWV en de bijstand. Daarom wil de ChristenUnie, samen met andere partijen, dat het veilingsysteem anders wordt ingericht en dat de code wordt ingevoerd.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie