,

Geen rellen in Gouda

Het Goudse nieuws wordt gedomineerd door (de gevolgen van) COVID-19 en de onrust die werd verwacht in de wijk Korte Akkeren. Maar daarnaast zijn er ook andere zaken die onze aandacht vragen.

Schouwburg

Er zijn door enkele fracties vraagtekens gezet bij de “gift” van het college met betrekking tot de Schouwburg. Binnenkort zullen we als raad hierover nog het gesprek aangaan, temeer daar de Schouwburg nu een mooi bedrag van € 430.000,- aan rijkssubsidie heeft toegezegd gekregen, maar dan moet Gouda wel het zelfde bedrag bijleggen. Dat betekent dat naast de reeds gegeven € 200.000,- nog € 230.000,- extra moet worden vrijgemaakt. Het college kan dat alleen doen als de raad daarmee instemt.

De gemeente Gouda is ook blij met de steun. Wethouder Thierry van Vugt van Cultuur laat weten zich in te gaan zetten voor de vereiste cofinanciering. ‘De schenking van 200.000 euro, die in juli nodig was ter voorkoming van een dreigend faillissement deze zomer, kan in ieder geval al als cofinanciering worden aangemerkt’, zegt hij in een verklaring. ‘Additionele stappen, bijvoorbeeld via gedeeltelijke huurkwijtschelding door de gemeente, zijn evenwel nodig om de gedane toezegging vanuit het Rijk daadwerkelijk te kunnen verzilveren.’ Voor die verdere stappen vanuit de gemeente is besluitvorming nodig, waarbij de gemeenteraad betrokken wordt. De schouwburg en de gemeente roepen ook andere partijen, zoals inwoners, op om de schouwburg financieel te steunen in deze moeilijke tijd voor de culturele sector.”weest in de wijk Korte Akkeren in Gouda. Dankzij de politie-inzet bleven ongeregeldheden uit.

Rellen in Korte Akkeren

Deze week ging er een oproep rond op social media om te gaan rellen. In het bericht op o.a. Snapchat stond dat iedereen aanwezig moest zij bij de Westerschool. Iedereen uit Gouda en uit andere steden zijn welkom. “Trek goeie kleren aan en zorg dat je gezicht bedekt is”, zo luidde de boodschap.

Diverse politie eenheden, waaronder het Parate Peloton (PP),  waren zichtbaar aanwezig rondom de Westerschool aan de Jacob van Lennepkade, dat was de locatie die in het bericht stond. Jongeren die een kijkje kwamen nemen werden door agenten weggestuurd. Zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht, wel werden er personen gefouilleerd in de omgeving van de Westerschool. Door adequaat optreden van de politie en buurtvaders is het gelukkig niet tot rellen gekomen.


Westhaven 46

De ChristenUnie zet zich al jaren in voor het herstel van (gevels van) panden in de binnenstad en ditmaal hebben we – samen met GroenLinks – aandacht gevraagd voor de voorgevel van het pand aan de Westhaven 46.  Volgens omwonenden is deze nu al 4 jaar dichtgetimmerd, terwijl de Westhaven een beeldbepalende locatie is van onze binnenstad.

We hebben daarom de volgende vragen voorgelegd aan het college: 
– Wat is de reden dat het voorraam van dit pand is dichtgetimmerd
– Sinds wanneer is de gemeente op de hoogte dat dit pand een dichtgetimmerd voorraam heeft
– Wat heeft de gemeente tot op heden richting de eigenaar gedaan om het voorraam te (laten) herstellen?
– Wat is de gemeente voornemens te gaan doen om de voorgevel zo snel mogelijk door de eigenaar te laten herstellen? 


Fietspad Voorwillenseweg 

Jaarlijks is gedurende een bepaalde periode van het jaar het groen o.a. langs het fietspad op de Voorwillenseweg ter hoogte van de Middenmolenlaan dermate hoog dat auto’s de fietsers niet of nauwelijks kunnen zien aankomen. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. 

Redenen genoeg om hier bij het college aandacht voor te vragen en we hebben daarom de volgende vragen ingediend: 

– Wat is de reden dat het groen op deze locatie steeds zo hoog mag groeien terwijl het de verkeersveiligheid in gevaar brengt?

   – Wat is het beleid rond het bijhouden van groen op locaties waar de verkeersveiligheid in het geding is?

    – Wanneer wordt het groen hier op veilige hoogte teruggesnoeid?

    – Hoe gaat het college voorkomen dat deze situatie zich hier weer gaat voordoen?  

close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

5 antwoorden
 1. Hans du Pré
  Hans du Pré zegt:

  Westhaven 46,

  Interessant dat jij het college gevraagd hebt naar de reden dat het voorraam van dit pand is dichtgetimmerd. Waarschijnlijk krijg je als antwoord dat dit bij het uitzetten van de krakers is gebeurd. Het echte antwoord is dat de Rotterdamse politie via de achterzijde al binnen was om de krakers er uit te zetten en uit het raam hun Goudse collega's toejuichte die de voordeur probeerde te kraken. Dat lukte de Goudse politie, na vele klappen niet en uit frustatie gooide zij toen de deurram door het grote winkelraam, dat sindsdien is dichtgespijkerd.Van het ingooien van het raam was de buurt getuige en daar circuleert nog een filmpje op het internet. Dat ingooien was dus totaal onnodig want de krakers waren er via de achterzijde al uitgezet.
  Met hartelijke groet, Hans du Pré

  Beantwoorden
 2. Anoniem
  Anoniem zegt:

  Oh, dat is dus het nieuws: er zijn GEEN rellen.

  Vanmorgen las ik een column in De Telegraaf. De zaak wordt NIET gesloopt, dat is nieuws.

  Sociaal-economisch omstandigheden, niet serieus genomen worden, corona, de hitte: allemaal redenen om te gaan rellen? Of zou het ergens anders anders om gaan? Ik dacht van wel.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie