, ,

Ervaringen van mijn tweede raadsvergadering

Afgelopen weken mocht ik mij verdiepen in het raadsvoorstel voor een zo genoemd erfgrenzen project en de evaluatie van de jaarwisseling 2023 – 2024. Het was daarmee ook mijn eerste volledige voorbereidende cyclus op de raadsvergadering van 13 maart. Ik neem jullie graag mee in mijn indrukken en punten waar wij hebben geprobeerd een verschil te maken voor de inwoners van Gouda.

Jaarwisseling
Het was indrukwekkend om de verhalen van zorgverleners te horen, over hoe zij de nieuwsjaarsnacht hebben beleefd. Het is voor hen een nacht vol met gevaar! Ik vind het erg spijtig dat we in Nederland in het stadium terecht zijn gekomen dat de politie het geen vuurwerk meer noemt, maar explosieven. Woensdag 13 maart was er in de raad dan ook terecht aandacht voor een cultuurverandering als het gaat om de manier waarop in Nederland en specifiek in Gouda oud&nieuw wordt gevierd.

Voor komende jaarwisseling zijn er plannen om een centrale lasershow te organiseren in de binnenstad.  Hoewel wij er nog niet direct van overtuigd zijn dat een centrale eindejaarsviering een dempend effect heeft op het afsteken van vuurwerk in onze mooie stad, zijn wij van harte bereid dit als pilot komend jaar uit te proberen. Hiervoor is  eind 2023 budget vrijgemaakt  Wij hechten er belang aan om aan te geven dat dit wat ons betreft, een maximum en inclusief bedrag is. Dus inclusief afhekken, handhaving, beveiliging en andere bijkomende kosten.

Als CU vinden we dat de jaarwisseling een feest en bovenal veilig moet zijn voor iedereen. Het vrijgemaakte budget is gemeenschapsgeld en daarom vinden wij het belangrijk dat het een invulling krijgt die een breed publiek aanspreekt. We zouden dan ook graag zien dat in de toekomst er een mogelijk tweede lasershow voor gezinnen op begin van de avond kan ontstaan. Juist op die manier kunnen onze (jonge) inwoners ervaren dat oud&nieuw ook zonder vuurwerk een feestje kan zijn.

Erfgrenzen

Het college wil duidelijkheid verstrekken aan inwoners over hoe er wordt omgegaan met in sommige gevallen oneigenlijk gebruik van gemeentegrond. Inwoners krijgen onder diverse voorwaarden mogelijkheden om erfgrenzen en snippergroen te kopen of te huren van de gemeente. In gevallen waar dat niet mogelijk blijkt te zijn zal de gemeente de grond terugvorderen.

Als CU vinden we gemeenschapszin in wijken en buurten belangrijk. We hadden graag gezien dat naast formele koop en huur mogelijkheden ook ‘adoptiegroen’ (in Gouda bekend als ‘groen moet je doen’) kon worden meegenomen. De gemeente blijft dan eigenaar van de grond, maar samen met je buurt kun je een stuk gemeentegroen adopteren en dat naar eigen inzicht met prachtige bloemen en planten inrichten. Ik heb daarvan in de stad al meerdere schitterende bloemenzeeën zien ontstaan. Als CU Gouda willen dan ook onze inwoners aanmoedigen om samen met elkaar op te trekken en zo hun buurten aantrekkelijker te maken. Wil je meer weten over de mogelijkheden van ‘groen moet je doen’? Hier vind je meer informatie.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie