,

Er wordt soms veel gevraagd van raadsleden

Nieuwe mobiliteitsplannen en parkeren

Je zult er maar aan moeten. Beleidsstukken van meer dan 1.000 pagina’s doorlezen. Daar de belangrijke punten uithalen en zinnige vragen stellen. De antwoorden daarop met aanvullende stukken ook weer doorlezen. En dat in maar een paar weken.
Maar dat was wel de opgave waar de raadsleden van de gemeente Gouda de afgelopen weken voor stonden.

U zult het vast wel meegekregen hebben. Op de agenda van de commissie fysieke leefomgeving van de gemeente Gouda stonden een aantal mobiliteitsplannen ter behandeling. Belangrijk onderdeel daarvan was en is hoe om te gaan met de parkeerplekken in de stad.

Als fractielid van de ChristenUnie volg ik op enige afstand het politieke werk van mijn fractiegenoot Mirjam Roos en al die andere woordvoerders van de verschillende politieke partijen in de Goudse gemeenteraad over dit onderwerp.

Laten we eerlijk zijn. Het is geen onbelangrijk onderwerp. Mobiliteit en parkeren raakt heel veel Gouwenaars. Geen wonder dat er dan ook veel aandacht voor is. Bewoners van ons mooie Gouda hebben daar een mening over en kunnen en willen dat ook inbrengen. Op papier, als inbreng in de commissievergadering of via (mail)contacten met de diverse fracties.

Bespreken en beoordelen

Maar het betekent wel dat de woordvoerders van de partijen niet alleen stukken lezen, vragen stellen aan de wethouder en vergaderen. Daarnaast luisteren ze ook naar de waardevolle inbreng van inwoners van Gouda.

En uiteindelijk moet er een besluit worden genomen. Dan moet het werk van de ambtelijke organisatie, die de stukken over mobiliteit en parkeren heeft opgesteld, worden beoordeeld. Rekening houdend met de verschillende inbrengen van de burgers, de standpunten van de andere politieke partijen in Gouda en de haalbaarheid van wijzigingsvoorstellen. Ook dat vergt weer veel overleg tussen de woordvoerders van de verschillende partijen, de wethouder en de ambtelijke organisatie.

Als ik zie wat er door mijn mederaadsleden aan tijd wordt gestoken in de behandeling van dit onderwerp is dit een schoolvoorbeeld van de reden waarom de energie van raadsleden soms even op is.

En uiteindelijk moet er worden gestemd

Het is uiteraard de taak van de gemeenteraad om een besluit te nemen.
Zeker is dat niet alle betrokken inwoners even tevreden zullen zijn met de uitkomst. Daarvoor zijn de belangen te verschillend.

Als fractie van de ChristenUnie stellen wij onszelf steeds de vraag wat wij het beste vinden voor de hele stad Gouda. Daar laten wij ons stemgedrag door bepalen. Daar mag u op rekenen en dat willen we ook altijd uitleggen. En daar telt de mening van de inwoners in mee!

De foto: “Er is niets nieuws onder de zon (Pred. 1 vers 9)”

De foto boven deze blog heb ik genomen van een krantenbericht dat door mijn vader in 1970 is uitgeknipt.

3 antwoorden
  • Jan Haan
   Jan Haan zegt:

   Dat raadsleden zich tot het uiterste moeten inspannen om alles te kunnen doorgronden en te lezen is in deze kwestie een feit. Maar als er voor wordt gekozen om de verschillende mobiliteitsplannen en het zwaar verkeer in één keer te bundelen (allicht er zijn verbanden) dan ontstaat automatisch veel leesvoer. Als dan ook nog de procesgang weerstand oproept bij bewoners met o.a. alleen al in Kort Haarlem 185 zienswijzen, dan wordt het voor raadsleden lastig om alle ingrediënten te doorgronden.
   Bovendien lijkt het er op dat de Groen Links wethouder zijn ideologie laat prevaleren boven een zuivere procesgang en feiten niet onderbouwt, maar uitgaat van aannames die voor de burger goed zouden zijn (bijvoorbeeld parkeerregulering). Als het democratisch proces wordt gemanipuleerd en de feiten niet overeenkomen met wat er werkelijk speelt, dan lijkt het me lastig stemmen voor een dergelijke planvorming en voelen burgers zich bedrogen. De kans op BBB effecten zijn dan voor het oprapen

   Beantwoorden
 1. Jan Haan
  Jan Haan zegt:

  Dat raadsleden zich tot het uiterste moeten inspannen om alles te kunnen doorgronden en te lezen is in deze kwestie een feit. Maar als er voor wordt gekozen om de verschillende mobiliteitsplannen en het zwaar verkeer in één keer te bundelen (allicht er zijn verbanden) dan ontstaat automatisch veel leesvoer. Als dan ook nog de procesgang weerstand oproept bij bewoners met o.a. alleen al in Kort Haarlem 185 zienswijzen, dan wordt het voor raadsleden lastig om alle ingrediënten te doorgronden.
  Bovendien lijkt het er op dat de Groen Links wethouder zijn ideologie laat prevaleren boven een zuivere procesgang en feiten niet onderbouwt, maar uitgaat van aannames die voor de burger goed zouden zijn (bijvoorbeeld parkeerregulering). Als het democratisch proces wordt gemanipuleerd en de feiten niet overeenkomen met wat er werkelijk speelt, dan lijkt het me lastig stemmen voor een dergelijke planvorming en voelen burgers zich bedrogen. De kans op BBB effecten zijn dan voor het oprapen.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie