,

Elektronische enkelband belangrijk om inbrekers in Gouda te stoppen

Al diverse jaren vernemen we in de gemeenteraad dat een belangrijk deel van de inbraken wordt veroorzaakt door recidive gedrag van inbrekers. Dat zijn dus mensen die herhaaldelijk in de fout blijven gaan.

In 2017 was de recidive 63% en in 2018 58%. Inzet in 2020 was een percentage lager dan 50%Naar aanleiding daarvan vragen we al sinds 2017 om dit herhaal gedrag in te dammen door het gebruik van een elektronische enkelband, waardoor er 24-uurs monitoring van het gedrag mogelijk is. 

De gemeente kan dit middel niet zelf opleggen, dat doet de rechter, maar het college kan hier wel een pleidooi voor houden en het agenderen bij het overleg met de driehoek (burgemeester, politie en officier van justitie). Hoe kansrijk is deze methode in Gouda?

College laat kans liggen (2017-2020)

In 2017 zou er door de landelijke portefeuillehouder woninginbraken in overleg met het Ministerie van Veiligheid en Justitie een pilot hiervoor worden opgezet. 

Het college heeft daar naar aanleiding van vragen door de fractie van de ChristenUnie toen zelf naar verwezen, maar we hebben daar vervolgens verder niets meer over vernomen.

In 2018  en 2019 hebben we het college op het volgende gewezen: “De reclassering voert op last van de rechter een reclasseringstoezicht uit. Dit kan ingevuld worden met elektronische controle, om toe te zien op een locatiegebod of locatieverbod. Een enkelband is bedoeld om risico’s te beperken, waaronder ook het risico op recidive.” 

In opdracht van WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) is er een procesevaluatie uitgevoerd rondom een pilot met minderjarige plegers van High Impact Crimes (HIC). Daarbij is onderzocht welke rol een enkelband kan spelen bij het terugdringen van recidive het bevorderen van resocialisatie. 

Wij vroegen toen aan het college of ze met deze pilot bekend was. Het college antwoordde: “Gouda is niet bekend met de start van een dergelijke pilot op dit moment waar de gemeente aan deel zou kunnen nemen. Nieuwe ontwikkelingen op het vlak van elektronisch controle volgen wij op de voet. Maar zoals gezegd is het niet aan de gemeente om dit op te leggen.”

Het resultaat is tot op heden dat in Gouda de elektronische enkelband niet wordt ingezet om recidive tegen te gaan, waardoor er veel opsporingscapaciteit nodig blijft om het aantal inbreken te laten afnemen en we ook in Gouda nog altijd veel last hebben van inbraken.

In 2020 gaf de burgemeester als portefeuillehouder veiligheid aan dat het aantal inbraken in het najaar weer is toegenomen omdat een aantal jongeren weer zijn vrijgelaten. Tegelijkertijd blijft de ambitie in het veiligheidsbeleid om door aanpak van jeugdcriminaliteit de woninginbraken verder omlaag te brengen.

          AD, 17-2-2021                         

Achtergrond informatie elektronisch toezicht

Met elektronisch toezicht kan een locatiegebod (je moet op een bepaalde plek blijven) of locatieverbod (je mag op een bepaalde plek niet komen) worden opgelegd. Door deze combinatie van maatregelen wordt het risico op inbreken beperkt en dus het herhaalgedrag verminderd. Het lijkt een zeer effectief middel om concrete resultaten te kunnen halen met betrekking tot deze groep die door het inbreken veel overlast veroorzaakt en ook veel opsporingscapaciteit vraagt.


Naast het controleren of een verdachte of dader zich houdt aan bijzondere voorwaarden heeft een enkelband namelijk nog meer functies. Zo gaat er een preventieve werking uit van de enkelband. Dragers houden zich beter aan een locatiegebod- of verbod.

Daarnaast helpt de enkelband bij het structureren van het leven van een drager. De drager krijgt bijvoorbeeld weer een ‘normaal’ dag-en-nacht ritme, doordat hij of zij in de nacht thuis moet zijn. Verder kunnen we met een enkelband ’trends in bewegingen’ herkennen en zo nodig bespreken met de drager. Voorwaarde voor het dragen van een enkelband is dat een dader of verdachte geschikte huisvesting heeft.

College pakt de handschoen op (2021)


Het college is op verzoek van de ChristenUnie nu wel bereid om in de Driehoek het gesprek hierover te gaan voeren. Een overleg in 2021 zal speciaal gaan over de aanpak van veelplegers. In dit overleg zullen diverse methoden, waaronder elektronisch toezicht met een enkelband, worden besproken. Het is aan het Openbaar Ministerie (OM) om vervolgens te beslissen of en zo ja wat voor pilot hier het beste voor in aanmerking komt. 

Daarnaast zal er in het voorjaar een bijeenkomst met de gemeenteraad zijn over veiligheid. Daar zal dan ook de politie en het OM aanwezig zijn. 

Dit is dan een mooie gelegenheid om dit onderwerp rechtstreeks bij het OM aan te kaarten. 


We moeten, wat de ChristenUnie betreft, er echt alles aan doen om dit middel in te zetten in Gouda om de recidive drastisch terug te dringen. Nu is er nog te vaak een soort “kat en muis spel” tussen de inbrekers en degenen die met de opsporing belast zijn met alle gevolgen van dien voor wat betreft het aantal inbraken in Gouda.

close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

4 antwoorden
 1. LENDING TREE
  LENDING TREE zegt:

  LENDINGTREE® LENINGEN INC.

  Ben je toegegeven aan waar je leningen kunt krijgen, afgewezen door banken en nu gefrustreerd door waar je een lening kunt krijgen? LENDINGTREE geeft u de lening die u verwacht. neem contact met ons op via lendingtreegroupinc@gmail.com.

  Een lening om uw schuld gemakkelijk af te lossen?
  Een lening om het soort bedrijf te starten dat u wilt doen?
  Een lening voor educatieve doeleinden?
  Een lening om een ​​appartement te kopen?

  Zoek niet verder, LENDING TREE INC biedt leningen aan
  Geen verborgen betalingen van 1.000 tot 20.000.000 EUR / USD / POND
  Tegen een zeer lage rente van 5%
  We hebben een netwerk van kredietverstrekking en
  financiële hulp aan klanten over de hele wereld.

  We streven ernaar om onze standaard van uitmuntendheid te handhaven. We bieden onze diensten op elk moment van de dag aan.
  We geven een lening aan degenen die financiële hulp nodig hebben van 1 tot
  20 jaar

  Onze diensten omvatten ook

  ​echte financiering
  ​investeerder in onroerend goed
  ​bouwleningen
  ​leningen voor het opstarten van bedrijven
  ​hypotheek
  ​Consumentenkrediet,
  ​FHA-leningen
  ​persoonlijke leningen
  ​autoleningen
  etc. Als u een lening of financiële hulp nodig heeft, neem dan contact met ons op via

  e-mail: lendingtreegroupinc@gmail.com

  e-mail: lending-tree@outlook.com

  Warme gedachte

  ELIZABETH WALTER

  LENDINGTREE INC®

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie