,

Eénrichtingsverkeer in de Piet Retiefstraat


Ik weet
het nog goed. Ik was door een bewoner van de Piet Retiefstraat gevraagd langs
te komen om eens van gedachte te wisselen over de problemen in de straat.
Nietsvermoedend stapte ik as raadslid de woonkamer binnen. Nu bleek niet één
bewoner waar ik langs kwam, maar waren alle bewoners van de straat aanwezig. Ze
deelden hun zorgen over de drukke smalle straat. Bijna ongelukken en
verkeersveiligheid waren in het geding. Even oversteken of veilig wegfietsen om
de kinderen naar school te brengen was niet meer mogelijk. Daarnaast waren er
veel schades aan de auto’s, voornamelijk spiegeltjes. En ja, meestal zonder een
briefje met sorry en een telefoonnummer erop. 


Ik ken de situatie zelf ook goed omdat ik in dezelfde wijk woon en ik heb ook
al vaker gezien dat het door het autoverkeer van twee kanten voornamelijk in de
ochtend- en avondspits te druk is. De bewoners stelde dus zelf
éénrichtingsverkeer voor.
Ik vond
dit een goed voorstel. Ik heb hen toen geadviseerd een gesprek aan te gaan met
de verantwoordelijk wethouder Niezen. Dit advies hebben de bewoners na deze
avond ter harte genomen en na enige maanden kwam dit gesprek er. Uitkomst van
dit gesprek was dat er verkeerstellingen zouden worden gehouden. Hier moesten
de bewoners ook weer even op wachten. Nadat de uitkomsten van het onderzoek
duidelijk waren, zijn de bewoners geïnformeerd dat de gemeente het een goed
idee lijkt om éénrichtingsverkeer in te voeren. 
De argumenten die voor de invoering van
éénrichtingsverkeer door de gemeente zijn genoemd:
       
dat, op basis van de tellingen, bleek dat het
aandeel wijkingaand (gemotoriseerd) verkeer aanzienlijk groter is dan het
aandeel wijkuitgaand (gemotoriseerd) verkeer: respectievelijk circa 1.350
motorvoertuigen per etmaal versus circa 460 motorvoertuigen per etmaal;
       
dat de verkeerssituatie op de Piet Retiefstraat
verbeterd kan worden door het instellen van eenrichtingsverkeer (met uitzondering
van fiets- en bromfietsverkeer) in de richting van de Krugerlaan;
       
dat hierdoor een situatie ontstaat die passend
is bij de inrichting van de straat.
       
dat verwacht wordt dat door het instellen van
eenrichtingsverkeer, de uitgaande verkeersstroom zich meer zal spreiden over de
Karnemelksloot, Krugerlaan en Hertzogstraat;
       
dat de omvang van de verkeersstroom zodanig
beperkt is dat verwacht wordt dat deze maatregel geen negatieve invloed heeft
op de verkeersveiligheid op andere straten in de wijk;
       
dat door het instellen van eenrichtingsverkeer
een rustiger verkeersbeeld zal ontstaan, wat de leefbaarheid in de straat ten
goede zal komen;
       
dat eenrichtingsverkeer meer ruimte voor het
langzame verkeer zal opleveren;
       
dat de Piet Retiefstraat onderdeel is van een
30 km/uur- zone en voorzien is van snelheidsremmende maatregelen, waardoor een
toename van de gereden snelheid niet verwacht wordt;
Nu duren
procedures altijd lang en dat geldt ook voor verkeersbesluiten. Maar de kans is
groot dat in september 2017 deze procedure is afgerond en de
éénrichtingsverkeer een feit is. 
Tot slot
Ook al is
je rol als raadslid in dit soort trajecten beperkt, dit is het leukste
raadswerk om te doen. Een conclusie die ik zelf  in ieder geval trek; op deze manier kan
democratie ook werken! Dus als je ergens mee zit als bewoners, ‘laat het dan (gezamenlijk)
aan de gemeente weten!’. En als je niet weet waar te beginnen, kan je
natuurlijk ook altijd een raadslid vragen hoe e.e.a. aan te pakken.
close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie