,

Een woonvisie voor Gouda…..

De laatste maand heeft de woonvisie Gouda me als
raadslid aardig bezig gehouden.  Na vele vragen stellen zonder duidelijke
toezeggingen van de wethouder of verbeteringen in het stuk, hebben we moeten
besluiten tegen deze visie te stemmen. In deze blog leg ik uit waarom en stel
ik vraagtekens bij de inhoud van deze woonvisie. 

Woonvisie is Woonagenda

De woonvisie mist elke vorm
van ambitie en een integrale lange
termijn strategie tot 2025. De woonvisie is eigenlijk een woonagenda die
benoemt wat er al gedaan wordt en voegt daar bijna niets nieuws aan toe. Daarnaast
geeft het een beschrijving van allerlei belangrijke ontwikkelingen op de
woningmarkt, zonder daaraan een duidelijke integrale visie en aanpak te geven. Ook
in het uitvoeringsprogramma is weinig ambitie of vernieuwing te ontdekken.

Wat mis ik dan, zult u
denken? Ik mis onder andere:

 • Welke nieuwe woonvormen we gaan in Gouda en
  waar we die gaan realiseren? Hoe willen we ons onderscheiden?
 • Wonen in samenhang bezien met de aanpak van
  leegstaande kantoren? Zijn deze panden wellicht een optie voor zorgwoningen of voor
  starters?

 • hoe gaan we de woningbouwprogrammering
  afstemmen in de regio? Dit is een verplichting vanuit de provincie.

 • Waar en hoe zorgen we voor voldoende sociale
  huurwoningen in Gouda? We hebben wel een apart memo gehad, die het probleem
  verschuift naar scheefwonen. Hoe pakken we dat dan verder aan?
 • In wat
  voor type woningen moet Gouda de komende tijd in investeren en waar? hoe
  bereiken we dat en wanneer?

De visie houdt vaak op bij
het benoemen van de opgave, maar hoe, waar  en welke methode gekozen wordt om de problemen op
te lossen ontbreekt vaak. Het lijkt dan ook meer op een woonagenda, een vorm
die dit college wel vaker toepast. 

Te ruime kaders

Een gemeenteraad stelt kaders en
doelen vast die het college moet uitvoeren. In de woonvisie ontbreken kaders die SMART (specifiek, meetbaar,
acceptabel, realistisch en tijdsgebonden)
geformuleerd zijn.
 
Ik geef twee voorbeelden wat ik bedoel met SMART. In de woonvisie staat nu: 
Gemengd
wonen zorgt voor sociale cohesie en maakt woon carrière in eigen wijk mogelijk.
Dit zou kunnen
zijn:
Het
investeren in minimaal 500 appartementen in de wijken Bloemendaal, Korte
Akkeren en Gouda Oost tot 2020 om zo de sociale cohesie in deze wijken te
versterken en doorstroming te stimuleren.
Een tweede voorbeeld: Verduurzamen
van woningen zorgt voor besparing op gebruikte schaarse brandstoffen en drukt
de woonlasten.
Dit zou kunnen zijn:
Het college heeft een ambitie om tot de
duurzaamste gemeenten van Nederland te behoren. Om hiertoe te komen willen we
alle nieuwbouwwoningen in Gouda vanaf 2017 energie neutraal bouwen en gemiddeld
minimaal een 8 score op GPR gebouwen.


Vragen niet goed beantwoord
Een idee van ChristenUnie om
samen met woningcorporaties en marktpartijen een actieplan te gaan maken om de
doorstroming meer op gang te brengen vond geen draagvlak bij de wethouder,
aangezien hij prioriteiten moest stellen. Ook een vraag over hoe de raad
betrokken wordt bij het opstellen van een verplichte regionale woonvisie bleef
in het ongewisse. Tevens bleef onduidelijk wat het college bedoeld met het
extra energie steken in het herbestemmen van monumenten. Ook bleef veel
onduidelijk over doelgroepen in de visie. Wat wordt er gedaan voor groepswonen,
wonen in combinatie met zorg en voor starters? De wethouder gaf op de vraag of
er nog aanvullende voorstellen kwamen ook weer een ontwijkend antwoord. Wel
zegde de wethouder toe dat als er meer bekend was uit het onderzoek naar de
zakkende stad, dit in de herziening van de woonvisie wellicht een plek kon
krijgen. 
Geen steun voor woonvisie

Aangezien de kaders zo ruim
geformuleerd zijn en ambitie en lange termijn strategie ontbreken, hebben we
tegen de woonvisie gestemd. Overigens staan we niet alleen in onze kritiek. Ook
de huurdersorganisatie HWHM  was kritisch en benoem dit als kernpunt waarom deze
woonvisie een onvoldoende scoorde.
Motie SMART

N.a.v. deze woonvisie heb ik namens
de ChristenUnie een motie in stemming gebracht over de formulering van kaders
van de raad. Als je zulke brede kaders meegeeft als raad zoals opgenomen in de woonvisie,
waar stuur je als raad dan op? De motie kon uiteindelijk niet rekenen op
voldoende steun. De coalitiepartijen, de partijen die wethouders hebben,
steunde de motie niet. De stemming eindigden dan ook met 8 stemmen voor (SGP en SP steunde de motie) en 24
stemmen tegenResultaat; een raad die zeer brede kaders stelt t.a.v. het
college. 
Bijzonder
is dat Gouda Positief bij de mobiliteitsvisie twee weken eerder voor
SMART formuleren is en in het debat en ook bij deze motie aangaf dat dit voor de woonvisie niet hoefde...
close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

2 antwoorden
 1. Henk van Blitterswijk
  Henk van Blitterswijk zegt:

  Dag Christiaan,
  Prima hoor dat je een woonvisie afkeurt, maar kan de CU eventueel samen met andere partijen niet een eigen visie opstellen. Die dan wel een ambitie heeft en een lange termijn blik. Dat kan toch ook?
  Groet,
  Henk van Blitterswijk

  Beantwoorden
 2. Christiaan Quik
  Christiaan Quik zegt:

  Beste Henk,

  Dat heeft geen meerwaarde meer, aangezien een eigen visie geen status heeft. Je reageert overigens op een blog van bijna een jaar oud.

  Groet,

  Christiaan

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie