,

Een vuist in de regio?


Onlangs was er een avond in Waddinxveen met de regionale
klankbordgroep van raadsleden over Ruimte en Wonen.
Op deze avond werden we bijgepraat over hun activiteiten en werd
het belang onderstreept om gezamenlijk in de regio een vuist te kunnen maken om
de belangen van onze regio te verdedigen.

Samenwerking
Namens
Gouda zitten Jan de Koning (GBG) en Peter den Boer (PvdA) in de klankbordgroep.
Op deze
avond werd verteld dat we vanuit de eigen kracht van de regio gezamenlijk
positie moeten innemen tegen het soms te grote gewicht dat bijvoorbeeld
Rotterdam in de provincie in de schaal kan leggen als het gaat om de verdeling
van nieuw te bouwen huizen in Zuid-Holland.
Samenwerken
heeft meerwaarde en maakt dat Gouda met de regio een eigen positie in kan en
moet nemen om onze regio vitaal en toekomstbestendig te houden.


Concurrentie
De regio
heeft daarom als doel om een regionale agenda Wonen te hebben. Dit dient dan
als aanvulling op de eigen lokale woonvisies. Wat mij betreft is hier wel een
kritische noot over te kraken. Het zou naar mijn mening beter zijn geweest als
er  een regionale visie was opgesteld die
doorwerkt in de lokale woonvisies, waarbij ook gekeken wordt naar de
verschillende lokale belangen en als inzet te nemen dat de woningbouw
programma’s zoveel mogelijk aanvullend zijn. Hier wordt nu maar op beperkte
schaal gebruik van gemaakt.Lees hierover ook bij mijn collega Christiaan Quik:
http://christiaanquik.blogspot.nl/2015/12/een-woonvisie-voor-gouda.html

Doelstelling
De regio
zet zich in voor passende, duurzame en gevarieerde woningvoorraad, waarbij
wordt samengewerkt met woningcorporaties en zorgpartijen.
Er moet nadrukkelijk aandacht zijn voor het feit dat mensen
langer zelfstandig blijven wonen en dat het woningaanbod daar zo goed mogelijk
op af wordt gestemd.
Meerwaarde
Door met elkaar samen te werken is de verwachting dat er een
verbetering van de positionering van Midden-Holland op de randstedelijke
woningmarkt is. Door gezamenlijke inzet kunnen we optimaal gebruik maken van de
marktruimte
Aandachtspunt is om een antwoord te vinden op de trek naar de
stad, de toenemende druk op sociale huur en de vergrijzing.
Het is belangrijk dat vanuit de provincie steeds minder druk op
bepaalde aantallen wordt gezet en er meer ruimte komt voor kwaliteit en
vrijheid. Zo kan zo goed mogelijk worden ingespeeld op de woonbehoefte.
Inzet
Inzet van de samenwerking is om samen te werken en zo te komen
tot een vitale in een steeds veranderende woningmarkt. Dit kan dan leiden tot
een woningaanbod dat een goede aanvulling is op de activiteiten die een
metropool buiten de regio doet.

Zorg
De aanwezige raadsleden gaven aan de klankbord groep dat steeds meer mensen worden begeleid naar
zelfstandig wonen en mensen daarnaast ook langer zelfstandig blijven wonen.
Het is een opgave van de regio om hiervoor (voldoende) woningen
beschikbaar te stellen. We zijn benieuwd hoe dit concreet wordt uitgewerkt.
Provincie
De Provinciale Structuurvisie moet kansen creëren en geen
belemmeringen opleveren. Er is een achterstand op de woningbouw opgave. De achterstand
in Nederland is maar liefst 70.000 woningen. In onze regio is nog 4% economische
groei te realiseren en dat levert ook weer vraag naar woningen op. We doen als
regio mee met de Zuidvleugel en de Metropool en op termijn zal ook dit leiden
tot meer woningbouw. Inzet is om overal aan tafel te zitten en regio op de
kaart te zetten als “gesprekspartner”.


Uitdaging

Op deze
avond is duidelijk geworden dat de Regio Midden-Holland vooral extern is
gericht.  Als dit leidt tot versterking
van deze regio, is dat een juiste keuze. Om dat te kunnen vaststellen is het wel belangrijk 
dat er heldere en meetbare doelen worden gesteld. Wat dat betreft ligt er nog wel een uitdaging..
close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie