, ,

Eén toegang voor alle sociale hulpvragen bij gemeente Gouda


Sinds 4 januari 2021 is er voor Gouwenaars één centrale toegang voor alle sociale hulpvragen. Tot die tijd verliep de toegang tot Jeugdhulp, Wmo, Werk, Schuldhulpverlening en Participatie en Inkomen via diverse telefoonnummers, openingstijden, ingangen en systemen. 

Inwoners kiezen zelf hoe ze de centrale toegang van de gemeente benaderen: telefonisch, digitaal, of via een bezoek aan het Huis van de Stad. Eén toegang betekent ook zoveel mogelijk één contactpersoon, ook als inwoners verschillende problemen hebben. 
Inwoners centraal 

Wethouder Corine Dijkstra (ChristenUnie) is enthousiast over de nieuwe toegang. ”Niet het systeem, maar de vraag van de inwoner staat centraal. Problemen rond inkomen, wonen en ondersteuning hangen vaak nauw met elkaar samen. Juist daarom is het zo belangrijk deze problemen ook in samenhang te bekijken en in goed overleg met de betrokkenen te komen tot een passende oplossing”. Wethouder Rogier Tetteroo vult aan: “Inwoners kunnen terecht bij de gemeente als het niet meer lukt mee te komen in het dagelijks leven. Via één centrale toegang hoeven Gouwenaars niet meer op verschillende plekken hun verhaal te doen en krijgen ze ook bij complexe hulpvragen de ondersteuning die past bij hun persoonlijke situatie”. 
 
Sociale hulpvragen 
Onder sociale hulpvragen verstaan we bijvoorbeeld hulp bij het vinden van werk, hulp bij schulden en armoede, begeleiding en ondersteuning bij psychische en lichamelijke beperkingen, aanvragen van speciaal leerlingenvervoer, aanpassingen aan een woning, vragen over een kind met gedragsproblemen of als de zorg voor naasten teveel wordt. 
 
Jeugdhulp 
Vanaf nu verloopt het aanvragen en verlengen van jeugdhulp ook via de toegang van de gemeente. Tot dit jaar konden inwoners hiervoor terecht bij het Sociaal Team. Inwoners met een indicatie die op korte termijn afloopt zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.

De centrale toegang van de gemeente sluit aan bij de afspraken uit het coalitieakkoord “Nieuwe Energie”. 

Persbericht gemeente Gouda
close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie