,

Havensluis open in Gouda; utopie of werkelijkheid?

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseerde Gouda ~sterk~ aan de IJssel in samenwerking met de overige leden van de Goudse Wateralliantie op woensdag 7 maart 2018 het Gouds Waterdebat in Museum Gouda.  Ik nam namens de ChristenUnie deel aan het debat
hierover. Ik heb me de laatste periode als waterambassadeur extra in proberen
te zetten voor dit thema. Fijn om te zien dat veel politieke partijen nu
aandacht lijken te hebben voor het investeren in water. Maar is een
aantrekkelijk IJsselfront en het openen van de Havensluis nu echt nabij? In
deze blog de visie van de ChristenUnie hierop.
Hollandsche IJssel

GOUDasfalt


De
ChristenUnie heeft zich de afgelopen periode actief ingezet zodat GOUDasfalt
van start kon gaan. We zetten ons dan ook in voor het verbeteren en benutten
van de potenties van de Hollandsche IJssel. De ChristenUnie draagt GOUDasfalt
een warm hart toe en wil hen de ruimte geven zich verder te ontwikkelen.
Bekeken wordt of een langzaam verkeer verbinding over de Hollandsche IJssel
naar de binnenstad tot de mogelijkheden gaat behoren. Deze verbinding sluit
indien mogelijk aan op een autoluwe Nieuwe Veerstal en de fietspaden naar de
Krimpenerwaard.

Goudasfalt; foto Theo Krins
Een aantrekkelijk IJsselfront; Havensluis weer open!
Bezoek provinciale fractie Havensluis Gouda
De
ChristenUnie vindt investeren in een aantrekkelijk IJsselfront als ‘balkon van
de binnenstad van Gouda’ een goed idee. Hierbij kan gedacht worden aan logische
routes vanuit de binnenstad, autoverkeer te gast en het inrichten van een
hoogwaardig verblijfsgebied. Daarnaast wordt gezien de ‘zakkende binnenstad’
bezien of meer oppervlaktewater noodzakelijk is en hoe bij deze ingrijpende
maatregelen een impuls kan worden gegeven aan Gouda als waterstad. Daarbij
wordt onderzocht hoe Gouda goed kan aansluiten op het waternetwerk, om zo
pleziervaart een rondje Rijn-IJssel te kunnen bieden. Hiervoor wordt de
Havensluis weer in ere hersteld en opnieuw in gebruik genomen. De inwoners van de
binnenstad worden bij de gebiedsaanpak goed betrokken, zodat bijvoorbeeld ook
een oplossing gevonden wordt voor het parkeren van auto’s in de nabijheid. 

De Watermarinier
De gebiedsaanpak wordt aangestuurd door een watermarinier, die als netwerker alle partijen verbind en zorgt dat gezamenlijk tot een gebiedsvisie en aanpak wordt gekomen. Ook zorgt de watermarinier van de gemeente goed voor alle kansen te koppelen die er nu zijn en zo ook te komen tot voldoende financiering vanuit diverse partijen. De watermarinier staat voor een integrale aanpak, waarbij ook klimaat en bodemdaling meegenomen wordt. We wachten dus niet op een algehele Omgevingsvisie voor Gouda maar gaan nu toewerken naar stappen vooruit voor Gouda, stad aan het water. In het debat heb ik al gevraagd of meerdere partijen voor deze aanpak zijn. Ik heb slechts van een aantal partijen een reactie vernomen, maar het idee lijkt op sympathie te kunnen rekenen!

 

Gebiedsvisie Goudse binnenstad aan het water; kansen benutten
Hier kom je straks te water Gouda binnen!
    Ons inziens moeten de vele kansen
die zich nu voordoen gekoppeld worden en een goede visie op het gehele gebied
worden opgesteld. Wanneer deze visie gedragen is door de bewoners, kan in een stappenplan
samen met andere partijen toegewerkt worden naar realisatie. We denken dat dit
nodig zal zijn, om uiteindelijk daadwerkelijk een aantrekkelijk IJsselfront te
kunnen gaan ontwikkelen. Zeker voor de financiering bij andere partijen moet
een goed verhaal worden geschreven en draagvlak worden gecreëerd. Draagvlak is
er niet vanzelf, ook al wordt er een goed alternatief bedacht voor het
parkeren van de auto’s. Zonder deze randvoorwaarden zal het moeilijk zijn om
een aantrekkelijk IJsselfront te realiseren. En dat zou toch zonde zijn? Laten
we samen werken aan een mooi IJsselfront en een toekomstig en robuust
waternetwerk voor de binnenstad. Droge voeten en een natte binnenstad dus!
 

 Tot slot

Stem dus op 21 maart 2018 op de
ChristenUnie als een aantrekkelijk IJsselfront werkelijkheid moet worden! De lokale ChristenUnie heeft Oog voor Gouda.


close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie