,

Dwalen door (de binnenstad van) Gouda…..


 
In de besluitvormende
gemeenteraad van woensdag 23 januari 2015 werd het bestemmingsplan “Binnenstad West”
behandeld. Dit bestemmingsplan zag er in hoofdlijnen goed uit. Wel hadden we
moeite met de seksinrichting op de Nieuwe Haven en hebben daarover ook een
stemverklaring ingediend (lees hier meer over dit onderwerp). Na het
bestemmingsplan te hebben vastgesteld stond een motie van de ChristenUnie die
ik had voorbereid op de planning. De motie gaat over de openbaarheid van zijlen
en stegen. 

Platform binnenstad en haar randen

Het platform binnenstad en haar
randen zet zich al jaren in voor behoud van onze mooie Goudse historische binnenstad.
In een zienswijze die ze hadden ingediend voor het bestemmingsplan hadden ze
gevraagd de zijlen en stegen weer te bestemmen met een (openbare) verkeersbestemming
zodat alle Gouwenaren weer kunnen dwalen door de stad. Wat er nu vaak gebeurt
is dat vanwege overlast deze stegen bij tuinen worden betrokken of door een
poort worden afgesloten, waardoor ze niet meer voor iedereen openbaar zijn. Dit
ondanks dat al in 1996 met een beleidsnotitie geprobeerd is dit probleem aan te
pakken.

We hebben als ChristenUnie nu een
motie ingediend die zorgt dat er een inventarisatie komt waar deze
overtredingen voorkomen in de gehele binnenstad. Op  basis van deze overtredingen wordt dan in
eerste instantie een vriendelijke brief gestuurd om samen met gemeente en
platform na te denken over hoe de stegen weer openbaar kunnen worden. Daarnaast
wordt bezien waar handhaving succesvol kan worden ingezet als eventuele
vervolgstap. Helaas is ook al bij veel zaken sprake van verjaring. We hopen dus
maar dat uit goede gesprekken, in het belang van onze mooie stad Gouda, al snel
meer stegen toegankelijk zullen worden, al is dit alleen maar overdag.

Een leuk artikel over dit
probleem is overigens inmiddels verschenen in het AD; lees hier het artikel.

Motie unaniem aangenomen

De motie is uiteindelijk unaniem
aangenomen en daar waren we heel blij mee! Na een intensieve voorbereiding en
afstemming met diverse fracties is het mooi om te zien dat uiteindelijk alle
partijen zich in onze oproep konden vinden. Bij de huidige politieke
verhoudingen is dat een hele uitdaging, omdat de coalitiepartijen voortdurend
onderling afstemmen en ook de verantwoordelijke wethouders erbij betrekken. Op
zich logisch, maar in het kader van dualisme…. In het coalitie akkoord wordt
overigens hoog opgegeven over dualisme:

Door
de nieuwe vorm van samenwerking tussen college en raad vermindert de
scheidslijn tussen coalitie en oppositie, en kunnen college en raadsfracties in
aanvulling op het beleidsakkoord beter gebruik maken van de mogelijkheden om op
zoek te gaan naar (wisselende) meerderheden voor hun voorstellen.

Bij deze motie bleek
gelukkig dat er sprake was van een constructieve houding naar elkaar toe en ik
hoop dat dit voorbeeld de coalitiepartijen zal inspireren naar de toekomst toe…
close

Fractienieuws CUGouda

Meld je aan om op de hoogte te blijven van het Fractie nieuws.

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie