Doorstroming op de woningmarkt

Nederland vergrijst en ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Daarbij kunnen hun woonwensen veranderen. In de huidige markt is het moeilijk om passende woonruimte te vinden en door te stromen naar een andere woning. De ChristenUnie wil dat Gouda hier actief beleid in maakt, zodat de hele woningmarkt beter doorstroomt.

De ChristenUnie wil dat Gouda plannen maakt voor de woonbehoefte van senioren. Daarom moet onderzocht worden welk type woningen gerealiseerd moet worden. Nieuwe woningen moeten levensloopbestendig zijn. Het is goed om bestaande woningen eenvoudig te kunnen aanpassen, zonder ingewikkelde procedures.

Als mensen kunnen doorstromen naar een beter passende woning, kunnen ook anderen doorstromen. Zo komen verhuisketens op gang.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Er komen doorstroommakelaars en doorstroompremies om mensen die dat willen van een relatief ruim huis naar een meer passende woning te begeleiden.

Gouda bouwt zoveel mogelijk levensloopbestendige woningen, ondersteund door een goede infrastructuur (sociaal-culturele activiteiten en zorgondersteuning).  Ook komen er nieuwe huur- en koopappartementen voor ouderen, al dan niet met een zorgindicatie.

Om de doorstroming op de woningmarkt verder een impuls te geven, wordt onderzocht wanneer ouderen bereid zijn te verhuizen naar een appartement, zodat eengezinswoningen weer vrijkomen voor gezinnen.

Er komt meer aandacht voor groepswonen, door bijvoorbeeld verder invulling te geven aan het experiment ‘vitale woongemeenschappen’.

Er komt in Gouda ruimte voor woonzorgprojecten, maar ook voor meergeneratiewoningen, inclusieve wijken, hofjes en voor collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo).

Vastgoed dat in handen van de gemeente is en getransformeerd wordt of leeg komt te staan, wordt zoveel mogelijk bestemd voor woningen, vooral voor doelgroepen die moeilijk passende woonruimte vinden.