Doorstroming op de woningmarkt

Nederland vergrijst en ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Daarbij kunnen hun woonwensen veranderen. In de huidige markt is het moeilijk om passende woonruimte te vinden en door te stromen naar een andere woning. De ChristenUnie wil dat Gouda hier actief beleid in maakt, zodat de hele woningmarkt beter doorstroomt.

De ChristenUnie wil dat Gouda plannen maakt voor de woonbehoefte van senioren. Daarom moet onderzocht worden welk type woningen gerealiseerd moet worden. Nieuwe woningen moeten levensloopbestendig zijn. Het is goed om bestaande woningen eenvoudig te kunnen aanpassen, zonder ingewikkelde procedures.

Als mensen kunnen doorstromen naar een beter passende woning, kunnen ook anderen doorstromen. Zo komen verhuisketens op gang.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

Er komen doorstroommakelaars en doorstroompremies om mensen die dat willen van een relatief ruim huis naar een meer passende woning te begeleiden.

Gouda bouwt zoveel mogelijk levensloopbestendige woningen, ondersteund door een goede infrastructuur (sociaal-culturele activiteiten en zorgondersteuning).  Ook komen er nieuwe huur- en koopappartementen voor ouderen, al dan niet met een zorgindicatie.

Om de doorstroming op de woningmarkt verder een impuls te geven, wordt onderzocht wanneer ouderen bereid zijn te verhuizen naar een appartement, zodat eengezinswoningen weer vrijkomen voor gezinnen.

Er komt meer aandacht voor groepswonen, door bijvoorbeeld verder invulling te geven aan het experiment ‘vitale woongemeenschappen’.

Er komt in Gouda ruimte voor woonzorgprojecten, maar ook voor meergeneratiewoningen, inclusieve wijken, hofjes en voor collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo).

Vastgoed dat in handen van de gemeente is en getransformeerd wordt of leeg komt te staan, wordt zoveel mogelijk bestemd voor woningen, vooral voor doelgroepen die moeilijk passende woonruimte vinden.

Resultaten

Wat doet de ChristenUnie in Gouda aan de wooncrisis?

In Gouda staan veel mensen op de wachtlijst voor een sociale…
7 oktober 2022/door Mirjam Roos

Zwerfvuil een terugkerende ergenis?

Niemand zal ontkennen dat zwerfafval als één van de grote ergernissen…
9 september 2022/door Gert van den Brink

Mooie inbreng fractie ChristenUnie in laatste raadsvergadering voor reces

Vorige week maandagavond was een bijzondere raadsvergadering.…
15 juli 2022/door Gert van den Brink

Opvang in boot tot eind jaar, nieuwe schip groter

23 juni 2022/door Faith Boegheim

In Beeld: Mirjam Roos

15 februari 2022/door ChristenUnie Gouda

Podcast: Mirjam Roos

Mirjam wil heel graag de woningmarkt in Gouda gaan aanpakken.…
12 februari 2022/door ChristenUnie Gouda

Gastblog: Oog voor groen en elkaar

 

Corona heeft grote invloed op onze tijdsbesteding,…
7 februari 2022/door ChristenUnie Gouda

Gouda ziet magazijn van Flink niet zitten

Bron: AD GroeneHart 4 februari 2022
5 februari 2022/door ChristenUnie Gouda

‘Noodwet nodig om de bouw van ouderenwoningen te versnellen’

Er is een noodwet nodig om de bouw van onder meer ouderenwoningen…
2 februari 2022/door ChristenUnie Gouda

Terugblik Christiaan Quik op 2018-2022

Ik ga na 8 jaar stoppen als raadslid. Op 16 maart 2022 zijn er…
31 januari 2022/door ChristenUnie Gouda

van Loon locatie in Gouda ; bestemmingsplan vastgesteld

De ChristenUnie heeft ingestemd met het aangepaste…
3 juli 2021/door Christiaan Quik

Groene appartementen aan de Sportlaan in Gouda?

Op woensdag 9 december 2020 heeft de gemeenteraad een besluit…
10 december 2020/door Christiaan Quik
Toon meer