Woningcorporaties

De ChristenUnie wil dat de gemeente Gouda woningcorporaties de ruimte geeft om innovatief, vraaggericht en toekomstbestendig te kunnen bouwen. Woningcorporaties dragen bij aan de Woonvisie en maken prestatieafspraken.
Woningcorporaties dragen zorg voor voldoende sociale huurwoningen. Woningcorporaties spelen ook een rol op de koopmarkt. De ChristenUnie zet in op toename van ‘sociale koop’. Het is goed dat er steeds meer goedkope koopwoningen komen, waarbij woningcorporaties medeverantwoordelijk blijven voor het beheer en de woningen uiteindelijk ook weer terugkopen. Dit helpt de kloof tussen huren en kopen te dichten.
Woningcorporaties hebben een blijvende taak ten aanzien van de leefbaarheid, op het niveau van de buurt en de wijk. Daarbij organiseren corporaties het leefbaarheidsbeleid niet alleen voor, maar vooral mét de inwoners van Gouda.

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

De gemeente besteedt in de prestatiecontracten met de woningcorporaties aandacht aan de beschikbaarheid van goede sociale huurwoningen, de leefbaarheid in wijken en de volledige verduurzaming van de woningvoorraad en de sociale koopsector.

Er komt een gezamenlijk plan voor het verbeteren van de energiehuishouding van woningen.

De ChristenUnie zet in op meer betaalbare koopwoningen, om de kloof tussen huur en koop te dichten.

De gemeente Gouda probeert samen met de woningcorporaties voldoende nieuwe sociale huurwoningen te ontwikkelen, zodat vraag en aanbod beter op elkaar zijn afgestemd.

Woningcorporaties realiseren betaalbare huur- en koopwoningen voor alle doelgroepen. Financiering kan deels geregeld worden via een huisvestingsfonds.

Resultaten

Wat doet de ChristenUnie in Gouda aan de wooncrisis?

In Gouda staan veel mensen op de wachtlijst voor een sociale…
7 oktober 2022/door Mirjam Roos

Zwerfvuil een terugkerende ergenis?

Niemand zal ontkennen dat zwerfafval als één van de grote ergernissen…
9 september 2022/door Gert van den Brink

Mooie inbreng fractie ChristenUnie in laatste raadsvergadering voor reces

Vorige week maandagavond was een bijzondere raadsvergadering.…
15 juli 2022/door Gert van den Brink

Opvang in boot tot eind jaar, nieuwe schip groter

23 juni 2022/door Faith Boegheim

In Beeld: Mirjam Roos

15 februari 2022/door ChristenUnie Gouda

Podcast: Mirjam Roos

Mirjam wil heel graag de woningmarkt in Gouda gaan aanpakken.…
12 februari 2022/door ChristenUnie Gouda

Gastblog: Oog voor groen en elkaar

 

Corona heeft grote invloed op onze tijdsbesteding,…
7 februari 2022/door ChristenUnie Gouda

Gouda ziet magazijn van Flink niet zitten

Bron: AD GroeneHart 4 februari 2022
5 februari 2022/door ChristenUnie Gouda

‘Noodwet nodig om de bouw van ouderenwoningen te versnellen’

Er is een noodwet nodig om de bouw van onder meer ouderenwoningen…
2 februari 2022/door ChristenUnie Gouda

Terugblik Christiaan Quik op 2018-2022

Ik ga na 8 jaar stoppen als raadslid. Op 16 maart 2022 zijn er…
31 januari 2022/door ChristenUnie Gouda

van Loon locatie in Gouda ; bestemmingsplan vastgesteld

De ChristenUnie heeft ingestemd met het aangepaste…
3 juli 2021/door Christiaan Quik

Groene appartementen aan de Sportlaan in Gouda?

Op woensdag 9 december 2020 heeft de gemeenteraad een besluit…
10 december 2020/door Christiaan Quik
Toon meer