De ChristenUnie waardeert het eigene van wijken. De gemeente moet alle mogelijkheden benutten
om bewoners van buurten (wijken) te betrekken bij zaken die hen raken.
Gouda moet bij de gemeenten horen die voorop loopt in het betrekken van haar inwoners. Daarom
stimuleren wij het Right-to-challenge en doen we graag mee met het landelijke experiment met
een recht op overname waarbij we ruimte geven aan inwoners die maatschappelijke voorzieningen
willen overnemen om de bijbehorende functie voort te zetten. Juist in buurten waar de sociale
cohesie onder druk staat, stimuleert de gemeente inwoners bij gezamenlijke burgerinitiatieven.
De ChristenUnie gaat voor specifiek wijkenbeleid en vindt wijkteams belangrijk. Elkaar kennen en
helpen in de eigen buurt is een heel natuurlijke manier van omzien naar elkaar en participeren.
Daarom vindt de ChristenUnie het belangrijk dat wijkactiviteiten in wijkcentra en door wijkteams
volop plaatsvinden en financieel worden ondersteund door de gemeente. Ook stimuleert de
ChristenUnie mensen om mee te doen aan landelijke activiteiten zoals NLDoet en Burendag.
De ChristenUnie wil wijken eigen verantwoordelijkheid geven, ondersteund met eigen budgetten.
De kracht van de buurt is daarbij uitgangspunt. Financering hiervan komt voor een deel van de
gelden van GoudApot *
Wijkteams worden gefaciliteerd om hun vertegenwoordigende rol te kunnen
vervullen. Voorwaarde is, dat er een duidelijk draagvlak voor de vereniging in de
wijk moet worden aangetoond.
Voor een degelijk beleid is het noodzakelijk beleidsvrijheid te geven met
verantwoording achteraf, om kleine projecten slagvaardig te kunnen aanpakken.