Volksgezondheid en Preventie

Gezondheid is van invloed op prestaties op school, op het werk en in de maatschappij. Een gezonde leefstijl is eerst en vooral een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar gaat ook de maatschappij aan. Een gezonde leefomgeving is het uitgangspunt. Wij willen dat jongeren zonder prestatiestress, gezond en vrij van verslaving opgroeien. Het is van belang om zicht te krijgen op- en rekening te houden met verschillende oorzaken en prikkels. Voorlichting op scholen en bij feesten moet nadrukkelijk en vooral gericht zijn op preventie en kennisoverdracht. Mensen – jong en oud – zijn te waardevol om zich te verliezen aan alcohol, roken, drugs, gokken of seksverslaving.

  • In 2021 heeft de gemeente Gouda, samen met inwoners en veel partijen het Goudse Preventieakkoord opgesteld. De gemeente Gouda stimuleert de uitvoering en monitort de voortgang.

De gemeente Gouda continueert de aanpak gericht op gezonde voeding, matig alcoholgebruik, niet roken en voldoende beweging. De levensverwachting van inwoners verschilt regelmatig per wijk. Dat blijkt uit gegevens van de GGD over de gezondheid van de Goudse inwoners. De ChristenUnie maakt zich daar zorgen over en zet zich in om deze verschillen tegen te gaan.

Resultaten

Hotelboot vluchtelingen raakt verder bewoond

AD Groene Hart
24 december 2021/door ChristenUnie Gouda

Gezond leven doe je samen!

25 september 2021/door ChristenUnie Gouda

Blijvende aandacht voor 50+ers

Onlangs maakte Gouda 50+ bekend  niet mee te doen aan de raadsverkiezingen…
21 augustus 2021/door ChristenUnie Gouda

Jeugdhulp op het VO in Midden-Holland gaat definitief verder

Pilot JeugdOndersteuning op school is geslaagdVanaf 1 augustus…
23 juni 2021/door ChristenUnie Gouda

Sneltesten voor eindexamenkandidaten en hulp bij zelftesten

Op 12 mei is vanuit de gemeente Gouda weer een informatie memo…
13 mei 2021/door Theo Krins

Zonder vrijwilligers gaat in Gouda letterlijk het licht uit

 
1 februari 2021/door ChristenUnie Gouda

Start Centraal meldpunt dak- en thuislozen in Gouda

Op 4 januari 2021 is het Centraal meldpunt dak- en thuislozen…
5 januari 2021/door ChristenUnie Gouda

Eén toegang voor alle sociale hulpvragen bij gemeente Gouda

Sinds 4 januari 2021 is er voor Gouwenaars één centrale toegang…
4 januari 2021/door ChristenUnie Gouda

Gouda sluit zich aan bij Coalition of the Willing

Stichting Vluchteling luidde enige tijd geleden de noodklok.…
11 december 2020/door Theo Krins

Gouda wil onder voorwaarden vluchtelingenkinderen opvangen

In maart heeft de fractie van de ChristenUnie samen met D66,…
30 april 2020/door Theo Krins

Gouda moet ook vluchtelingenkinderen opvangen

AD, 10 maart 2020
11 maart 2020/door ChristenUnie Gouda

Kwetsbare kinderen uit vluchtelingenkampen Griekse eilanden naar Gouda?

Leiden wil 25 kinderen opvangen: ‘Wij kunnen dit aan’

Seksuele uitbuiting

Er…
9 maart 2020/door Theo Krins
Toon meer

Waar gaat de ChristenUnie zich voor inzetten?

De gemeente stelt een gezondheidsprofiel per wijk op, voor het ontwikkelen van het lokale gezondheidsbeleid en voor het bepalen van prioriteiten.

De gemeente formuleert een concreet gezondheidsbeleid. In dat beleid worden inwoners, deskundigen in het sociaal domein, huisartsen, maar ook scholen en sportverenigingen betrokken bij de uitvoering.

De gemeente Gouda investeert (met de zorgverzekeraar) in de verbinding tussen het medisch en sociaal domein, bijvoorbeeld door de inzet van ‘Zichtbare Schakel’ wijkverpleegkundigen. Zij zijn net als de wijkagent een aanspreekpunt in de buurt, maar dan op het gebied van gezondheid en ziekte.